Informacja w e-społeczeństwie

Informacja w e-społeczeństwie

Informacja w e-społeczeństwie studia

Informacja w e-społeczeństwie studia - kierunek studiów

Społeczeństwo informacyjne postawiło przed rynkiem pracy nowe wyzwania. Obecnie poszukiwani są specjaliści w zakresie wyszukiwania i umiejętnego opracowania informacji nie tylko w formie tradycyjnej, ale również cyfrowej. Infobroker określany jest jako „zawód przyszłości”, a biorąc pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii jest to stwierdzenie jak najbardziej prawdziwe. Jeżeli zatem świetnie odnajdujesz się w gąszczu informacji, a dodatkowo czujesz się jak ryba w wodzie w przestrzeni internetowej to może to być odpowiedni kierunek dla Ciebie!

Studia wprowadzą Cię w świat informatologii, czyli nauki zajmującej się wiedzą informacji. Zapoznasz się też z prawnym i administracyjnym aspektami komunikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowe. Oprócz wiedzy teoretycznej skupisz się także na rozwoju Twoich umiejętności miękkich, czyli szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu nauczysz się skutecznie dostosowywać informację do potrzeb i możliwości odbiorców. Co więcej, zapoznasz się z wykorzystaniem technologii informacyjnych, co umożliwi Ci w przyszłości tworzenie baz danych oraz portali internetowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Informacja w e-społeczeństwie? Po ukończeniu studiów staniesz się specjalistą zarządzania informacją, co pozwoli Ci na podjęcie pracy jako broker informacji, analityk raportów medialnych lub manager zawartości treści internetowych. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, a ciągle rozwijająca się branża informacyjna sprawia, że rynek w tej dziedzinie stale się powiększa. Jeżeli zatem interesuje Cię praca w jednym z wyżej wymienionych zawodów to jest to kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informację w e-społeczeństwie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno – komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych,
  • podstaw nauki o informacji,
  • wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju systemu usług,
  • technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informacja w e-społeczeństwie

Absolwent kierunku informacja w e-społeczeństwie znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • broker informacji,
  • specjalista zarządzania informacją,
  • archiwista,
  • manager zawartości portali internetowych,
  • analityk raportów medialnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informację w e-społeczeństwie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Informacja w e-społeczeństwie

INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek informacja w e-spoŁeczeŃstwie prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny UMCS

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Komentarze (0)