Informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa studia

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa studia - kierunek studiów

Obecnie Internet staje się głównym narzędziem gromadzenia i uzyskiwania informacji. Dlatego też narodziła się potrzeba wykształcenia specjalistów w dziedzinie informacji cyforwej. Jeżeli zatem jesteś osobą, która świetnie odnajduję się w przestrzeni internetowej, a dodatkowo sprawnie klasyfikujesz i selekcjonujesz znalezione wiadomości to powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Informacja w instytucjach e-społeczeństwa? Przede wszystkim skupisz się na nauce zajmującej się wiedzą informacji - informatologii. Zapoznasz się też z prawnym i administracyjnym aspektami komunikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowe. Oprócz wiedzy teoretycznej skoncentrujesz się także na rozwoju Twoich umiejętności miękkich, czyli szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu nauczysz się skutecznie dostosowywać informację do potrzeb i możliwości odbiorców. Co więcej, zapoznasz się z wykorzystaniem technologii informacyjnych, co umożliwi Ci w przyszłości tworzenie baz danych oraz portali internetowych.

Po ukończeniu studiów staniesz się specjalistą zarządzania informacją, co pozwoli Ci na podjęcie pracy jako broker informacji, analityk raportów medialnych lub manager zawartości treści internetowych. Jeżeli zatem interesujesz się przepływem informacji w Internecie i chcesz mieć na nią wpływ to ten kierunek może okazać się początkiem ciekawej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informację w instytucjach e-społeczeństwa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • organizacji systemów informacyjnych tworzonych dla różnych środowisk,
  • stosowania wiedzy o zasadach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju systemu usług,
  • technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Absolwent kierunku informacja w instytucjach e-społeczeństwa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • broker informacji,
  • specjalista zarządzania informacją,
  • archiwista,
  • manager zawartości portali internetowych,
  • analityk raportów medialnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informację w instytucjach e-społeczeństwa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INFORMACJA W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Informacja w instytucjach e-społeczeństwa

INFORMACJA W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek informacja w instytutach e-spoŁeczeŃstwa prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UŚ

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Komentarze (0)