Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna studia

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna studia - kierunek studiów

Obecne potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej wytworzyły silne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Procesy czy systemy produkcyjne są obsługiwane przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, a przy niewielkiej ilości ekspertów w tej dziedzinie, Inżynieria rolno-spożywcza i leśna to kierunek studiów, który wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym. Jeżeli zatem chciałbyś w przyszłości pracować w sektorze rolniczym to możliwe, że jest to kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna? Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności z różnych dziedzin. Nacisk będzie jednak głównie kładziony na wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, podstaw rolnictwa, techniki oraz nowoczesnych metod marketingu i zarządzania. Tak wszechstronna wiedza pozwoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie lub założenia własnej działalności gospodarczej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa. Dzięki zajęciom z zarządzania oraz wszechstronnej wiedzy będziesz także przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej w sektorze rolnictwa. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze i chciałbyś w przyszłości pracować w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej to Inżynieria rolno-spożywcza może okazać się dla Ciebie świetnym kierunkiem i początkiem kariery zawodowej w tym zakresie.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię rolno-spożywczą i leśną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wykonywania zadań ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej,
 • stosowania materiałów w technice rolniczej i leśnej,
 • eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie,
 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnie technicznych oraz rolniczych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w biurach konstrukcyjnych,
 • pracownik w zakładach produkcyjnych,
 • pracownik handlu oraz organizacjach działających zajmujących się rolnictwem,
 • pracownik przedsiębiorstw usługowych,
 • pracownik firmy produkującej maszyny rolnicze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię rolno-spożywczą i leśną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

     Komentarze (0)