inżynieria środowiska studia

Inżynieria środowiska studia - kierunek studiów

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie zewnętrznego środowiska przyrodniczego i dostosowywanie go do potrzeb ludzi, a także chcesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania? Jeżeli tak to Inżynieria środowiska może być świetnym początkiem kariery w tym zakresie.

Jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska możesz uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych czy kanalizacyjnych. Problematykę studiów będą obejmować tematy z z zakresu inżynierii wodnej, systemów wodno-gospodarczych oraz zabiegów ochronnych dla wód i gleb z naciskiem na przedmioty o ochronie środowiska. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska oraz bezpiecznego składowania czy unieszkodliwiania odpadów.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Co więcej, praca będzie na Ciebie czekać w administracji państwowej, fundacjach i organizacjach pozarządowych oraz w instytucjach badawczych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria środowiska będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię środowiska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych,
  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń czy obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii,
  • inżynierii środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego, rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz wykształcenia poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria środowiska

Absolwent kierunku inżynieria środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji z zakresu inżynierii środowiska,
  • pracownik w administracji państwowej,,
  • pracownik ośrodka badawczego,
  • pracownik w fundacjach,
  • pracownik w organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię środowiska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Inżynieria środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

Politechnika Częstochowska

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Gdańska

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Środowiska

Politechnika Lubelska

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

Politechnika Opolska

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Mechaniczny PO

Politechnika Poznańska

Kierunek inżynieria środowiska prowadzony jest przez:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

Popularne artykuły dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

Komentarze (0)