Uczelniane projekty wspomagające edukację studentów i uczniów dofinansowane z NCBR

Uczelniane projekty wspomagające edukację studentów i uczniów dofinansowane z NCBR

ncbr

Uczelniane projekty wspomagające edukację studentów i uczniów dofinansowane z NCBR             

Na siedem projektów wspomagających edukację studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymała dofinansowanie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektów to prawie 3,7 mln zł. Ich realizacja ruszy w 2017 roku.
Jak poinformowała we wtorek na konferencji prasowej pełnomocnik rektora ds. projektów UE Teresa Kubas-Hul, dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wynosi 97 proc. wartości projektów, a 3 proc. to wkład własny uczelni.
Cztery projekty są skierowane do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na trzech kierunkach: administracja/zarządzanie, prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Łączna wartość tych projektów, które będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji, to ponad 3,4 mln zł.
Natomiast trzy projekty, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, są adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. Zajęcia obejmą co najmniej 420 uczniów. Łączna wartość tych projektów to ok. 300 tys. zł.
Kubas-Hul podkreśliła, że dla każdego studenta, który weźmie udział w projekcie, przewidziano ponad 400 godzin dodatkowych zajęć. Natomiast dla każdego ucznia, biorącego udział w projekcie, przewidziano ok. 40 godzin dodatkowych zajęć.
Realizacja projektu dla studentów potrwa 2,5 roku akademickiego; rozpocznie się od stycznia 2017 roku i potrwa do końca września 2020 roku. Zajęcia dla uczniów ruszą na początku roku szkolnego w 2017 roku i potrwają do końca czerwca 2019 roku - dwa lata szkolne.
Zajęcia dla studentów będą dobierane pod kątem studiowanego kierunku. Wśród zaplanowanych zajęć dla studentów kierunku administracja/zarządzanie znajdą się np. warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z marketingu internetowego, wizyty studyjne u pracodawców, w parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości czy spotkania „z ciekawym człowiekiem”, czyli warsztaty praktyczne prowadzone przez przedstawicieli pracodawców.
Studenci prawa będą mogli skorzystać z kolei z takich zajęć jak np. certyfikowane szkolenia z prawniczego języka angielskiego, dodatkowe zajęcia z pracodawcami zgodnie z wyborem profesji prawniczej (adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator), dodatkowe zadania praktyczne, w tym symulowane rozprawy sądowe.
Natomiast studenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą mogli, po odbyciu certyfikowanych szkoleń, uzyskać prawo do bycia pracownikiem instytucji ochrony; wezmą udział w wizytach studyjnych u pracodawców z sektora ochrony osób i mienia oraz szkoleniach strzeleckich na strzelnicy.
W zajęciach wezmą udział starsi studenci, z ostatnich roczników.
Równie ciekawie zapowiadają się dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Skorzystają z nich uczniowie klas II i III o różnym profilu nauczania.
Dla uczniów z klas o profilu ekonomicznym w ramach projektu Akademia Młodych Filozofów przewidziano warsztaty z poznawania podstawowych błędów myślenia, błędów w zachowaniu i podejmowaniu decyzji, czy nt. myślenia szybkiego i wolnego.
Uczniowie z klas o profilu mundurowym będą poznawać sztukę negocjacji, rozwiązywania sporów, poprawnego argumentowania, krytycznego myślenia i wnioskowania, wezmą udział w grach i zabawach „Jestem funkcjonariuszem publicznym”, „Jestem policjantem”.
Z kolei uczniowie klas o profilu ogólnym z elementami prawa będą się uczyć logicznego myślenia, będą poznawać język prawniczy czy uczyć się, jak przemawiać do szerszego grona słuchaczy. Wśród zajęć przewidzianych dla tych uczniów znajdzie się m.in. debata „Sprawiedliwość i słuszność”, gry i zabawy argumentacyjne „Sztuka argumentowania–wartości, zasady”, zabawa w prowadzenie i rozwiązywanie sporów, czy zabawa „Jestem mówcą”.
Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni uczniowie z Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, którą od kilku lat prowadzi uczelnia. Obecnie obejmuje ona 70 szkół w dziewięciu miastach województwa.
                 
żródło naukawpolsce.pap.pl                                                                                                                                                                                                                                                  

Komentarze (0)