Ranking liceów 2017

Ranking liceów 2017

ranking licea 2017

 

Ranking liceów i szkół ponadgimnazjalnych 2017

 

Maturzyści rozpoczęli już odliczanie dni do matury, mamy w końcu styczeń który jest miesiącem wyznaczającym magiczną linię stu dni pozostały do egzaminu maturalnego. Może w tym momencie ich głowy zaprzątnięte są bardziej kolorem sukienki niż wzorem na Deltę czy datą Bitwy pod Wiedniem, jednak już za moment będą wybierać swoje uczelnie wyższe. Staną się absolwentami swoich liceów a na ich miejsce wkroczą nowi kadeci szkół ponadgimnazjalnych.

Gimnazjaliści, bo to o nich mowa, swój bój o przyszłość rozpoczną już 19 kwietnia, kiedy to rozpocznie się dla nich trwający trzy dni sprawdzian wiedzy. Egzamin gimnazjalny dzieli się na trzy części: cześć humanistyczna (historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski), część matematyczno-przyrodniczą (przedmioty przyrodnicze oraz matematyka) i część językowa rozłożona na poziom podstawowy i rozszerzony. Wyniki uzyskane na egzaminie będą podstawą przyjęć do szkół Ponadgimnazjalnych.

Wybór dalszej ścieżki kształcenia nie jest łatwy, o czym przekonał lub przekona się każdy na własnej skórze. Dlatego też aby ułatwić wybór, jak co roku publikowany jest Ranking Liceów Ogólnokształcących w Polsce Perspektyw. Nie inaczej było i w tym roku i od kilkunastu godzin możemy sprawdzić, które liceum jest najlepsze.

Porównując podium roku 2016 z rokiem 2017 nie znajdziemy żadnej różnicy. Na pierwszym miejscu uplasowało się XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie w którym to uczniowie do wyboru mają klasy o profilu: społeczno- prawnym (przedmiotami rozszerzonymi są:  historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy), biologiczno- chemicznym ( biologia, chemia, matematyka, język obcy), matematyczno- przyrodniczy (matematyka,  fizyka, geografia, język obcy) oraz matematyczno- fizycznym (program rozszerzony realizowany z przedmiotów: matematyka, fizyka i język obcy).

Drugim miejscem poszczycić się może XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie. Szkoła ta dla kandydatów przygotowała odziały klasowe realizujące program rozszerzony z: fizyki wraz z autorskim programem nauczania matematyki (klasa A, B); informatyki, matematyki oraz fizyki (klasa C); matematyki, biologii, chemii oraz z uzupełniającym programem nauczania fizyki (klasa D) oraz program nauczania w zakresie rozszerzonym fizyki i matematyki (klasa E).

Ostatnie miejsce podium zajęło Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gimnazjaliści decydujący się na podjęcie nauki w tej jednostce do wyboru mają klasy: A- dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, B- przyrodnicza oraz C- matematyczno- informatyczna.

W pierwszej dziesiątce znalazły się licea z Wrocławia (LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej), Krakowa (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego), Gdyni (III LO z Odziałem Dwujęzycznym im. Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej) czy Kielc (Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej).

W pierwszej trzydziestce uplasowało się aż 11 liceów z Warszawy, 3 z Wrocławia, 3 z Łodzi, 2 z Krakowa oraz licea z Bydgoszczy (VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 17. miejsce) i Radomia (VI LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Jana Kochanowskiego 20. miejsce).

Pamiętać należy, że na sukces szkoły w rankingu takim jak Ranking Perspektyw pracują wszyscy, zarówno kadra nauczycielska, jaki i uczniowie, którzy w toku nauczania bardzo często stają się finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o Złote Indeksy Uczelni Wyższych. Dlatego też najważniejsza w każdej szkole jest chęć do nauki i ciągłego poszerzania własnej wiedzy. 

 

 

Anna Sobolewska

 

 

 

Komentarze (0)