Po których uczelniach zarobisz najwięcej

Po których uczelniach zarobisz najwięcej

zarobki po uczelniach

Po których uczelniach zarobisz najwięcej

 

W przeprowadzonym Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń przeprowadzonym przez Sedlak&Sedlak w 2016 roku uczestniczyło 17 649 absolwentów studiów II stopnia jednego z publicznych uniwersytetów w Polsce. Połowa osób, która wzięła udział w badaniu zarabiała w przedziale 3000-6320 zł brutto. Mediana zarobków absolwentów uniwersytetów wyniosła 4200 zł brutto. W pierwszej trójce znalazł się kolejno Uniwersytet Warszawski, po którym mediana zarobków absolwentów wyniosła 5500 zł, następnie znajduje się Uniwersytet Gdański (4500 zł) oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (4430 zł). Czwarte miejsce zajął ex aequo Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Wrocławski (4300 zł). Najmniej zarabiali absolwenci uniwersytetów w Białymstoku (3300 zł), Rzeszowie (3258 zł) i Kielcach (3055 zł). Na podstawie przeprowadzonego badania okazało się także, że niezależnie od uczelni, więcej zarabiają absolwenci studiów stacjonarnych (4300 zł), w porównaniu do osób, które uczyły się zaocznie (3873 zł). A jak się kształtują mediany zarobków w wybranych branżach? Najwięcej zarabiają absolwenci kierunków związanych z sektorem IT (6000 zł brutto). Także absolwenci publicznych uniwersytetów, którzy pracują w bankowości (5740 zł) oraz w przemyśle lekkim (5000 zł) nie powinni mieć powodów do narzekań. Najmniejsza mediana zarobków dotyczy sektora związanego z oświatą (3349 zł), sektora publicznego (3310 zł) oraz usług dla ludności (3300 zł).

 

Jak wyglądają zarobki absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce? Mediana wynosi 5500 zł brutto, natomiast połowa osób uczestnicząca w badaniu zarabiała w przedziale 3896-8200 zł brutto. Absolwenci Politechniki Warszawskiej byli najwyżej opłacani, mediana ich dochodu wynosi 6600 zł. Brutto. Na drugim miejscu znalazła się Politechnika Wrocławska (6300 zł). Najniższa mediana wyniosła dla absolwentów uczelni technicznych z Białegostoku, Lublina, Rzeszowa i Kielc (4500 zł). Na jakich stanowiskach najlepiej pracować? Zebrane dane pokazują, że najwyżej opłacane jest stanowisko kierownika projektu oraz programisty .NET (8516 zł). Na następnym miejscu znaleźli się programiści JAVA (8000 zł) i programiści C/C++ (7500 zł). Według przeprowadzonego badania okazuje się również, że stanowisko kierownika budowy (6600 zł) należy do dobrze opłacanych miejsc pracy.

 

Jeśli chodzi o wysokość zarobków absolwentów uczelni przyrodniczych oraz rolniczych, to na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie (mediana wyniosła 4653 zł brutto). Na następnych miejscach znalazł się Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (4525 zł ) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (4300 zł).

 

Na podstawie przeprowadzonego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016 można stwierdzić, że maturzyści także powinni rozważyć podjęcie nauki na studiach ekonomicznych. Mediana wynagrodzeń absolwentów SGH w Warszawie wynosi 8000 zł brutto. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (5478 zł), a najlepszą trójkę zamyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (5133 zł).

 

Ciekawie prezentuje się pierwsza dziesiątka uczelni, po których najwięcej zarabiają absolwenci studiów magisterskich. Wśród nich pojawiło się aż siedem uczelni technicznych. Do tej grupy należy Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, ale również politechniki z Gdańska, Łodzi, Gliwic oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Warto zauważyć, że po raz kolejny na pierwszym miejscu znalazła się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Połowa absolwentów tej uczelni otrzymywała w 2016 roku wynagrodzenie w przedziale 5500-12000 zł brutto.  

 

więcej> 

 

(AB)

 

Komentarze (0)