Kierunki studiów

 


Kierunki Studiów


Wybór kierunku studiów niejednemu spędza sen z powiek. Najtrudniejsze zadanie mają ci, którzy nie wiedzą do końca, co chcieliby robić w przyszłości, nie mówiąc już o zawodzie wykonywanym. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja tych, którzy zamierzają studiować to, co ich pasjonuje. Wtedy wystarczy znaleźć kierunek, na którym wykładane przedmioty pozwalają na rozwijanie umiejętności i pozyskiwanie wiedzy na pasjonujący temat.

 

Trzecią grupę stanowią osoby, które wybierają kierunek pozwalający w przyszłości na wykonywanie konkretnej pracy. W praktyce wybór kierunku wiąże się także z przedmiotami zdawanymi na maturze i wynikami maturalnymi. Dlatego warto wybrać kierunek jak najwcześniej, by móc przygotować się z konkretnych przedmiotów.

 

Poniżej przedstawiamy listę kierunków, pogrupowanych w wygodne i przejrzyste kategorie, zawężające pole waszych poszukiwań do minimum. Dzięki temu z łatwością znajdziecie interesujące was studia. Wybierzcie swoją przyszłość świadomie.

 

opinie o uczelniach

 

 


Kierunki w miastach


kierunki studiów Białystok

Kierunki Studiów

Kierunki studiów można podzielić na ścisłe i humanistycz­ne, ale również…

Kierunki Studiów

Kierunki studiów można podzielić na ścisłe i humanistycz­ne, ale również na ogólne i specjalistyczne. Ogólne to popularne od lat: politologia, europeistyka, admini­stracja, psychologia, socjologia, dziennikarstwo, kul­turoznawstwo czy marketing. Mogłoby się wydawać, że nabywając wiedzę z szerokiej dziedziny, można znaleźć pracę w wielu różnych zawodach. Jest w tym sporo prawdy, ale decydowanie się na kierunek ogólny sprawia, że mamy wykształcenie wyższe niezwiązane z żadnym konkretnym zawodem. Tutaj sukces odniosą ci, którzy poza samymi studiami zdobędą dodatkowe doświadczenie na stażach i kursach doszkalających, a przede wszystkim dadzą się zauważyć pracodawcy. Warto więc w czasie studiów popracować również nad autoprezentacją i wizerunkiem, by umieć się „sprzedać” przyszłemu pracodawcy.

 

Czytaj więcej: Jak wybrać kierunek na potrzeby rynku pracy?

JAKIE SĄ KIERUNKI STUDIÓW

Kierunek Architektura i Budownictwo

Kierunki Architektura i Budownictwo

Pojęcia żelbetonu czy obciążenia nie przyprawiają Cię o gęsią skórkę. A matematyka…

Kierunki Architektura i Budownictwo

Pojęcia żelbetonu czy obciążenia nie przyprawiają Cię o gęsią skórkę. A matematyka jest dla Ciebie czystą przyjemnością. W przyszłości chciałbyś, aby Twoim nazwiskiem sygnowane były największe architektoniczne projekty świata. Nie boisz się wysokości oraz z chęcią zobaczysz, jak zaprojektowany przez Ciebie budynek wpisuje się w architektoniczny krajobraz miasta. Studia na kierunkach architektonicznych i budowlanych to nie lada wyzwania, jednak jeśli mierzysz wysoko i pragniesz realnie zmieniać oblicze świata, są właśnie dla Ciebie. Podczas studiów nauczysz się projektować nowoczesne budynki nawiązując do historii architektury. Tok kształcenia obejmuje przedmioty takie jak: fizyka budowli, prawo budowlane czy ekonomia. Studia pomogą Ci w przyswojeniu wiedzy z zakresu technicznego języka obcego. Absolwenci kierunków architektonicznych i budowlanych, zatrudnienie znajdą w pracowniach projektowych, architektonicznych i urbanistycznych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Otwarte drzwi będziesz miał również w biurach nieruchomości.

Kierunki Architektura i Budownictwo

Zwiń

Kierunek Artystyczne

Kierunki Artystyczne

Od dziecka mówili do Ciebie: artystyczna dusza. Gdy w planie widziałeś zajęcia plastyczne…

Kierunki Artystyczne

Od dziecka mówili do Ciebie: artystyczna dusza. Gdy w planie widziałeś zajęcia plastyczne na Twojej buzi pojawiał się uśmiech zadowolenia. Pędzle, farby, sztalugi od zawsze Ci towarzyszyły. A może Twoim marzeniem było zostać zauważonym przez Akademię. Masz innowacyjne spojrzenie na świat. Tańczysz, śpiewasz, grasz, recytujesz. Szeroka oferta kierunków ugruntowanych artystycznie, pomoże Ci odnaleźć swoje miejsce na świecie. Kierunki artystyczne to nic innego, jak rozwój kreatywności poprzez praktykę. Podejmując studia na jednym z kierunków malarskich posiądziesz wiedzę z zakresu stylu poprzednich epok. Będziesz mógł również rozwinąć krytyczne spojrzenie na sztukę. Kierunki w szkołach filmowych pomogą Ci w tworzeniu scenariuszy filmowych oraz przygotują Cię do pracy na deskach teatralnych. W zależności od tego jaki kierunek artystyczny wybierzesz, zatrudnienie znajdziesz w państwowych i prywatnych teatrach, szkołach jako nauczyciel, oraz w przemyśle telewizyjnym. Absolwenci kierunków artystycznych poszukiwani są również do promocji i zarządzania projektami o charakterze kulturalnym. 

Kierunki Artystyczne

Zwiń

Kierunek Biologiczne i przyrodnicze

Kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Kończysz liceum. Podczas trzech lat nauki przyswoiłeś sobie niemal wszystkie prawa biologii.…

Kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Kończysz liceum. Podczas trzech lat nauki przyswoiłeś sobie niemal wszystkie prawa biologii. Bez problemu rozpoznajesz która substancja ma pH zasadowe, a która obojętne. Chemia i biologia nie mają przed Tobą tajemnic. W przyszłości chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym i mieć wpływ na teorie badawcze. Jako student kierunków biologicznych nauczysz się wykonywania podstawowej analizy i charakterystyki metod badawczych, diagnostyki medycznej i ochrony środowiska. Kierunki biologiczne to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka na najwyższym poziome. Podczas nauki będziesz miał możliwość pracy na najwyższej jakości wyposażeniu laboratoryjnym. Kierunki biologiczne stają się kierunkami interdyscyplinarnymi. Łączą swą działalność z innymi dziedzinami nauki. Poprzez współpracę między kierunkową absolwent staje się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy. Po ukończeniu kierunków biologicznych zatrudnienie znajdziesz w koncernach farmaceutycznych, przemyśle żywieniowym oraz w branży kosmetycznej. Swoją przyszłości możesz również związać z rolnictwem, leśnictwem lub z przemysłem hodowlanym.  

Kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Zwiń

Kierunek Chemiczne

Kierunki Chemiczne

Biały fartuch, sterylne laboratorium, kolorowe probówki i mierniki dookoła Ciebie.…

Kierunki Chemiczne

Biały fartuch, sterylne laboratorium, kolorowe probówki i mierniki dookoła Ciebie. Czy kiedykolwiek przed oczami miałeś taki obraz? A co gdyby obraz ten stał się rzeczywistością? Jest to możliwe, gdy podejmiesz naukę na kierunkach chemicznych. W trakcie studiów nauczysz się uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy ogólnej w zakresie chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej. Skorzystasz z metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z analizą, technologią i inżynierią chemiczną. Zrozumiesz działanie zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym. Dyplom ukończenia kierunków chemicznych otwiera Ci drzwi do kariery w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach analizy przemysłowej, kryminalistycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały chemiczne. 

Kierunki Chemiczne

Zwiń

Kierunek Dziennikarstwo i informacja

Kierunki Dziennikarstwo i informacja

Jak powstaje news? Jaką drogę pokonuję informacja od swej pierwszej publikacji, do momentu…

Kierunki Dziennikarstwo i informacja

Jak powstaje news? Jaką drogę pokonuję informacja od swej pierwszej publikacji, do momentu bycia na „ustach” wszystkich? Jak działa przemysł medialny dziś, a jak funkcjonował w przeszłości? Na te pytania odpowiedź pomogą Ci znaleźć kierunki o charakterze dziennikarsko-informacyjnym. Podczas studiów poznasz tajniki warsztatu dziennikarza muzycznego i publicysty. Przekonasz się jak to jest prowadzić audycję radiową, a  jak stworzyć prawidłowy scenariusz dokumentu filmowego. Oprócz praktyki, na zajęciach prowadzonych na kierunkach dziennikarskich, poznasz specyfikę i historię działania rynku prasowego, radiowego i telewizyjnego. Zrealizujesz swoją pierwszą reklamę i poprowadzisz konferencję prasową. Absolwenci kierunków dziennikarskich i informacyjnych zatrudnienie znajdują w rozgłośniach radiowych, stacja telewizyjnych, redakcjach, biurach i agencjach prasowych. Kierunki dziennikarsko-informacyjne kształcą specjalistów ds. Public Relations oraz rzeczników prasowych instytucji państwowych i prywatnych przedsiębiorstw.  

Kierunki Dziennikarstwo i informacja

Zwiń

Kierunek Ekonomiczne i Administracyjne

Kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Kierunki ekonomiczne to szansa dla uczniów klas matematycznych, jaki i humanistycznych.…

Kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Kierunki ekonomiczne to szansa dla uczniów klas matematycznych, jaki i humanistycznych. Nauki ekonomiczne łączą znajomość prawa, ze znajomością zasad działania giełdy. Wśród kierunków ekonomicznych znajdziesz unikalne kursy, które zagwarantują Ci dobrze płatną pracę w przyszłości. Jednym z nich jest Economics and IT applications studia, które przygotowują studentów do podjęcia pracy zarówno na rynku polskim, jaki i zagranicznym. Podczas studiów na kierunkach ekonomicznych nauczysz się jak zarządzać zasobami firmy. Nauczysz się analizować i prognozować procesy zachodzące w gospodarce, rozwiązywać problemy związane z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zajęcia prowadzone na kierunkach ekonomicznych obejmują wiedzę z zakresu prawa, ekonomii oraz analizy danych. Jako absolwent kierunków ekonomicznych szansę na zatrudnienie znajdziesz w małych i dużych przedsiębiorstwach, krajowych i zagranicznych korporacjach, administracji rządowej oraz organizacjach międzynarodowych. Po ukończeniu kierunków ekonomicznych wiedzą na nich zdobytą możesz wykorzystać do założenia własnego biznesu. 

Kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Zwiń

Kierunek Filologiczne

Kierunki Filologiczne

Znajomość języka to dziś podstawa funkcjonowania świata. Dlatego też kierunki filologiczne…

Kierunki Filologiczne

Znajomość języka to dziś podstawa funkcjonowania świata. Dlatego też kierunki filologiczne są tak popularne wśród młodych ludzi. Umożliwiają one pogłębienie wiedzy o historii i ewolucji języka. Z roku na rok kreowane są kierunki, które umożliwiają poznanie coraz to nowszych języków. Wśród kierunków filologicznych wyróżniamy filologie klasyczne oraz neofilologie, zajmujące się językiem i piśmiennictwem jednego z nowożytnych narodów. Coraz popularniejsze stają się kierunki łączące naukę dwóch języków. Przykładem takiego kierunku jest lingwistyka dla biznesu, łącząca wiedzę z zakresu ekonomii ze znajomością języków obcych. Podejmując studia na kierunkach filologicznych posiądziesz praktyczną wiedzę z zakresu użytkowania języka oraz istniejących jego odmian. Poznasz literaturę i kulturę obszaru językowego. Umocnisz swą wiedzę z zakresu edycji tekstów. Absolwenci kierunków filologicznych zatrudnienie znajdą w biurach tłumaczeń, międzynarodowych korporacjach, szkołach językowych. W zależność od obranej przez siebie specjalności po ukończeniu kierunków filologicznych, będziesz mógł pracować jako nauczyciel języków obcych w szkołach państwowych i prywatnych.

Kierunki Filologiczne

Zwiń

Kierunek Fizyczne

Kierunki Fizyczne

Fizyka jak matematyka staje się podstawą każdej dziedziny nauki. Pozwala zrozumieć w jaki…

Kierunki Fizyczne

Fizyka jak matematyka staje się podstawą każdej dziedziny nauki. Pozwala zrozumieć w jaki sposób działa otaczający nas świat. Mimo ogromnego wysiłku, jaki należy włożyć w studia na tych kierunkach, stają się one coraz popularniejsze wśród absolwentów szkół średnich. Kierunki fizyczne łączą się z innymi dyscyplinami, przez co studenci tych kierunków są wszechstronnie wykształceni i bez problemu odnajdują się na rynku pracy. W czasie toku nauczania na kierunkach fizycznych, pogłębisz wiedzę matematyczną, fizyczną i informatyczną. Zrozumiesz na jakich zasadach działa diagnostyka medyczna i ochrona środowiska. Poznasz budowę maszyn, obsługę nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych. Po ukończeniu kierunków fizycznych pracę znajdziesz w instytutach astrofizycznych, placówkach medycznych i farmaceutycznych, instytucjach naukowych oraz firmach związanych z ochrona środowiska i zdrowia. Kierunki fizyczne kształcą specjalistów poszukiwanych w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, instytucjach naukowych oraz laboratoriach. 

Kierunek Gastronomia i hotelarstwo

Kierunki Gastronomia i hotelarstwo

Na jakich zasadach działa dom wczasowy? Jakie warunki musi spełnić hotel, aby otrzymał…

Kierunki Gastronomia i hotelarstwo

Na jakich zasadach działa dom wczasowy? Jakie warunki musi spełnić hotel, aby otrzymał gwiazdkę która świadczy o jego standardzie i udogodnieniach? Co jest sercem funkcjonalnej restauracji? Jeśli któreś z tych pytań wyjątkowo Cię zainteresowało, odpowiedź na nie znajdziesz studiując kierunki gastronomiczne i hotelarskie. Oferta obejmuje zajęcia z zakresu żywności i żywienia, technologii produkcji potraw, towaroznawstwa produktów spożywczych, organizacji jednostek gastronomiczno-hotelarskich oraz zarządzania hotelami i restauracjami. W ramach  zajęć specjalistycznych studenci odbywają szereg praktyk umożliwiających poznanie rynku hotelarskiego w Polsce i zagranicą. Oprócz wiedzy o funkcjonowaniu hotelu, nauczysz się jak prowadzić prawidłową, przejrzystą i funkcjonalną bazę danych. Ukończenie kierunków gastronomicznych i hotelarskich przygotowuje Cię do podjęcia pracy w zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.
Kierunek Geograficzne

Kierunki Geograficzne

Gleby bielicowe, brunatne i rędziny.  Atmosfera, biosfera, astenosfera. Demografia,…

Kierunki Geograficzne

Gleby bielicowe, brunatne i rędziny.  Atmosfera, biosfera, astenosfera. Demografia, urbanistyka, geografia przemysłu. Brzmi znajomo? Chcesz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą tych pojęć oraz zrozumieć mechanizmy działania otaczającego Cię świata? Zapraszamy Cię na kierunki geograficzne. Geografię przez swój podział porusza problematykę zarówno powstawania naszej planety, jak i zjawisk społecznych na niej zachodzących. Wśród kierunków geograficznych każdy znajdzie, zatem coś dla siebie. Studia pozwolą Ci zrozumieć wpływ zjawisk geologicznych na działalność gospodarczą człowieka. Pojmiesz przestrzenne struktury życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególne działy gospodarki. Nauczysz się wykorzystywania wiedzy geologicznej w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż, interpretacji pomiarów i korzystania z dostępnych baz danych. Absolwenci kierunków geograficznych zatrudnienie znajdą w placówkach badawczo-odkrywczych, firmach geodezyjnych, jednostkach naukowych zajmujących się m.in. badaniami wydobywczymi czy kosmicznymi oraz szkołach, uniwersytetach i branży turystycznej. 

Kierunki Geograficzne

Zwiń

Kierunek Historyczne

Kierunki Historyczne

Dzieje Piastów i Jagiellonów poznałeś z dokładnością do ostatnich potomków.…

Kierunki Historyczne

Dzieje Piastów i Jagiellonów poznałeś z dokładnością do ostatnich potomków. Teraz czas na nową wiedzę historyczną. Nie zależnie od tego, czy w kręgu Twoich zainteresowań jest staro piśmiennictwo czy historia sztuki, dzieje Polskie czy Francji, a może chcesz poszerzyć horyzonty w zakresie języka jidysz i hebrajskiego. Kierunki historyczne zaspokoją twoją ciekawość w każdej dziedziny. Podejmując naukę na jednym z kierunków historycznych posiądziesz ogólne wykształcenie humanistycznego i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, nauczysz się analizy zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Po zakończonej edukacji możesz związać się ze szkołami, uniwersytetami, jednostkami administracji publicznej oraz archiwami, muzeami i placówkami ochrony zabytków. Dyplom kierunków historycznych uprawnia Cię do podjęcia pracy jako pracownik ośrodków współpracy międzynarodowej, instytucji europejskich oraz instytucji kulturalnych zajmujących się popularyzacją historii. 
Kierunek Humanistyczne

Kierunki Humanistyczne

Klasa o profilu humanistycznym, znajomość historii, wiedza dotycząca zmian zachodzących…

Kierunki Humanistyczne

Klasa o profilu humanistycznym, znajomość historii, wiedza dotycząca zmian zachodzących w społeczeństwie oraz ogólna rozeznanie w otaczającym nas świecie. To umiejętności, które są dobrym startem na kierunkach humanistycznych. Wśród tych kierunków każdy znajdzie coś dla siebie. Pozwala na to szeroka oferta kształcenia od historii, politologii i kulturoznawstwa poprzez sinologię, kognitywistykę komunikacji po bioetykę i teatrologię. Niezależnie od tego który tok kształcenia wybierzesz, podczas studiów pogłębisz wiedzę historyczną i lingwistyczną. Posiądziesz podstawową wiedzę na temat instytucji społecznych, ich znaczenia, zakresu oddziaływania i przemian. Studia pomogą Ci w zrozumieniu metodologii prowadzenia badań społecznych, gromadzenia danych i prowadzenia analizy. Po ukończeniu kierunków humanistyczny przyszłość swą możesz związać z instytucjami państwowymi, samorządowymi jednostkami administracyjnymi, firmami odpowiedzialnymi za public relations. Kierunki humanistyczne kształcą specjalistów koordynujących programy społeczne oraz osoby poszukiwane w wydawnictwach, redakcjach czasopism, branży copywriterskiej, instytucjach kulturalnych, szkołach oraz mediach. 

Kierunki Humanistyczne

Zwiń

Kierunek Informatyczne

Kierunki Informatyczne

Codziennie korzystamy z telefonów komórkowych, które opierają się na…

Kierunki Informatyczne

Codziennie korzystamy z telefonów komórkowych, które opierają się na szeregu podsystemów. Owe małe podsystemy zawładnęły naszym życiem do takiego stopnia, że gdy coś w nich zawiedzie, czujemy się jak pozbawieni bardzo ważnej części. Dlatego tak ważna w dzisiejszych czasach jest edukacja informatyczna, o którą dbają kierunki informatyczne na uczelniach wyższych. Tok kształcenia obejmuje wiedzę o projektowaniu dokumentów hipertekstowych i zarządzaniu informacją w Internecie. Studenci kierunków informatycznych uczą się analizy matematycznej, algebry  liniowej i metod ilościowych analizy procesów społecznych, wykorzystując przy tym najnowsze narzędzia informatyczne. Jako absolwent będziesz zbierał i analizował dane dla placówek odkrywczych w Polsce i na świecie, pracował w branży IT dla wielkich korporacji. Osoby które ukończyły kierunki informatyczne poszukiwane są w wszystkich branżach używających komputerów i Internetu oraz firmach zajmujących się tworzeniem stron internetowych, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w administrowaniu i bezpieczeństwie sieci komputerowych i baz danych . 

Kierunki Informatyczne

Zwiń

Kierunek Inżynieryjno-techniczne

Kierunki Inżynieryjno-techniczne

Jesteś zafascynowany kreowaniem nowych urządzeń i technologii? Lubisz spędzać czas zagłębiając…

Kierunki Inżynieryjno-techniczne

Jesteś zafascynowany kreowaniem nowych urządzeń i technologii? Lubisz spędzać czas zagłębiając się nad tajnikami nauk ścisłych? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki przyrodnicze? Szkoły wyższe oferują Ci kształcenia na kierunkach inżynieryjno-techniczne o różnej specyfice. Zaczynając od chemii, inżynierii żywienia czy inżynierii biomedycznej, a skończywszy na fotonice i mechatronice. Specyfika zajęć opiera się na praktyce w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych. Oprócz zajęć kierunkowych, studenci uczestniczą w wykładach rozwijających umiejętność kierowanie podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Po uzyskaniu dyplomu na kierunku inżynieryjno-technicznym zatrudnienie znajdziesz jako pracownik instytucji naukowo-badawczych, laboratoriów naukowych czy firmach telekomunikacyjnych i spedycyjnych. 

Kierunki Inżynieryjno-techniczne

Zwiń

Kierunek Logistyka i Transport

Kierunki Logistyka i Transport

Ile czasu zajmuje transport produktów z punktu A do punktu B? Jak najlepiej rozłożyć…

Kierunki Logistyka i Transport

Ile czasu zajmuje transport produktów z punktu A do punktu B? Jak najlepiej rozłożyć towar, aby były łatwo dostępne? Ile ciężarówek należy wysłać do przewozu kilkunasto tonowego ładunku? Na te pytanie odpowiedź znają studenci i absolwenci kierunków logistycznych. W trakcie nauki dowiesz się jak efektywnie zarządzać zapasami i magazynować produkty. Poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w logistyce. W toku studiów poznasz zasady kierowania i sterowania ruchem drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym. Poznasz zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz posiądziesz wiedzę z zakresu budowy maszyn, ich obsługi, kontrolowania stanu technicznego, naprawy i bezpiecznego użytkowania.  Absolwenci kierunków logistycznych zatrudnienie znajdują w przedsiębiorstwach transportowych i firmach spedycyjnych. Pracują jako specjaliści w magazynach, hurtowaniach i centrach logistycznych. Doświadczenie zdobyte podczas nauki na kierunkach logistycznych, będzie przydatne również podczas prowadzenia własnego biznesu.

Kierunki Logistyka i Transport

Zwiń

Kierunek Matematyczne i statystyczne

Kierunki Matematyczne i statystyczne

Matematyka, czyli królowa nauk. Na niej opierają się wszystkie logiczne problemy…

Kierunki Matematyczne i statystyczne

Matematyka, czyli królowa nauk. Na niej opierają się wszystkie logiczne problemy tego świat. Ale są i tacy dla których jest ona najważniejsza na świcie. I właśnie takich ludzi spotkasz na kierunkach matematycznych. Podczas studiów na kierunkach matematycznych nauczysz się logicznej analizy, obsługi baz danych oraz gromadzenia, opracowywania i prezentacji danych. Przygotowany będziesz  do tworzenia oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznego przetwarzania danych oraz przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii. Ukończenie kierunku matematycznego ułatwi Ci poszukiwanie pracy w sektorze finansowym, jako pracownik w agencjach ubezpieczeniowym, bankach, biurach rachunkowych i księgowych,  instytucjach inwestycyjnych, agencjach maklerskich,  administracji skarbowej i gospodarczej. Z umiejętnościami nabytymi na kierunkach matematycznych pracy szukać możesz, również w sektorze nowoczesnych technologii: w informatyce, teleinformatyce, telekomunikacji, robotyce, na takich stanowiskach jak programista, analityk danych czy administrator sieci. 

Kierunki Matematyczne i statystyczne

Zwiń

Kierunek Medyczne

Kierunki Medyczne

Niekwestionowanymi zwycięzcami, w wyścigu o pierwsze miejsca, wśród najpopularniejszych…

Kierunki Medyczne

Niekwestionowanymi zwycięzcami, w wyścigu o pierwsze miejsca, wśród najpopularniejszych kierunków od wielu lat są kierunki medyczne. Swoją popularność zawdzięczają one renomie jaką ze sobą niosą. Oprócz klasycznej medycyny, na której student opanowuje wiedzę z zakresu anatomii, genetyki i etyki w zawodzie lekarza, kierunki medyczne zapewniają szeroką gamę studiów  pokrewnych, jak dietetyka, audiofonologia, analityka medyczna czy farmacja. Uczestnik zajęć na kierunkach medycznych nauczy się planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami, stosowania laboratoryjnych algorytmów postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych. Oczywistym miejscem zatrudnienia dla absolwentów kierunków medycznych są szpitale i ośrodki medyczne. Pracę znajdziesz również w poradniach działającej w zakresie medycyny laboratoryjnej lub ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej. 

Kierunki Medyczne

Zwiń

Kierunek Morskie

Kierunki Morskie

Kierunki morskie to dobry wybór, jeśli swoją przyszłość chcesz związać z prężnie…

Kierunki Morskie

Kierunki morskie to dobry wybór, jeśli swoją przyszłość chcesz związać z prężnie rozwijającym się rynkiem zajmującym się zjawiskami i procesami zachodzącymi w oceanach i morzach. Podejmując naukę na kierunkach morskich dajesz sobie szansę na poznanie metod za pomocą których bada się i analizuje procesy zachodzące w wodach. Poznajesz konstrukcję oraz obsługę statków i obiektów pływających. Uczysz się wykorzystywać najnowsze technologie do określania bieżącego położenie środków transportu oraz w jaki sposób wyznaczać optymalną drogę do celu. Kierunki morskie to interdyscyplinarne studia łączące elementy fizyki, biologii, chemii, matematyki oraz ekonomii. Absolwenci znajdują zatrudnieni w przemyśle okrętowym, stoczniach produkcyjnych i remontowych, placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach armatorskich, administracji morskiej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów. Miejsca pracy znajdą się również w przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją morskich zasobów naturalnych.

Kierunek Muzyczne

Kierunki Muzyczne

Umiesz śpiewać i masz słuch godny pozazdroszczenia. Perfekcyjnie opanowałeś grę na jednym,…

Kierunki Muzyczne

Umiesz śpiewać i masz słuch godny pozazdroszczenia. Perfekcyjnie opanowałeś grę na jednym, a nawet kilku instrumentach. Zastanawiasz się co zrobić ze swoim muzycznym talentem. Z pomocą przychodzą Ci uczelnie wyższe ze swą ofertą kierunków muzycznych. Wśród tych kierunków znajdziesz wokalistykę, muzykologię, dyrygenturę czy muzykoterapię. Nie zależnie od tego czy chcesz muzykę tworzyć, czy też ją wykonywać, znajdziesz kierunek dla siebie. Podejmując studia musisz być gotowy na godziny ćwiczeń praktycznych, które przygotują Cię do pracy w wymarzonym zawodzie. Kierunki muzyczne dają Ci szansę uczestnictwa w zajęciach z harmonii, emisji głosu, pedagogiki, instrumentacji i literatury muzycznej. Nauczysz się komponować własną muzykę i poznasz cechy charakterystyczne dla każdego gatunku muzyki świeckiej, jaki i kościelnej. Jako absolwent masz szansę na karierę muzyczną w orkiestrach na całym świecie. Dodatkowo możesz podjąć pracę jako nauczyciel muzyki w szkołach muzycznych i innych placówkach oświaty, ośrodkach medycznych zajmujących się muzykoterapią. 

Kierunek Ochrona i bezpieczeństwo

Kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo osób, zdrowia i mienia na pierwszy miejscu. Hasło to przyświeca studentom…

Kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo osób, zdrowia i mienia na pierwszy miejscu. Hasło to przyświeca studentom kierunków ochrony i bezpieczeństwa. Nazwa mówiąca wiele, jednak nie odsłaniająca nadmiernej ilości informacji na temat swojej działalności. Decydując się na podjęcie nauki na kierunkach bezpieczeństwa i ochrony, musisz być przygotowany na  zajęcia z zakresu prawa polskiego oraz międzynarodowego, resocjalizacji oraz technik kryminalistycznych. Zrozumiesz działanie systemów obronnych  państw, teorii sztuk wojennych, w tym strategii sztuki operacyjnej i taktyki. Zrozumiesz zasady działania sił zbrojnych, a także organizacji i prowadzenie działań obronnych, operacji wojskowych, dowodzenie oraz szkolenie wojsk. Jako absolwent będziesz gotowy do podjęcia pracy w centrach zarządzania kryzysowego, agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych oraz służbach mundurowych. Możesz zostać również pracownikiem administracyjnym ds. ochrony danych i informacji niejawnych oraz pracownikiem jednostek administracyjnych służ państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Zwiń

Kierunek Ochrona środowiska

Kierunki Ochrona środowiska

Troska o środowisko naturalne zawsze była Twoim priorytetem. Zastanawiasz się jak połączyć…

Kierunki Ochrona środowiska

Troska o środowisko naturalne zawsze była Twoim priorytetem. Zastanawiasz się jak połączyć tę troskę z dobrze płatną praca w przyszłości? Z rozwiązaniem przychodzą kierunki ochrony środowiska. Szeroka gama kierunków łączących nowe technologie z klasyczną wiedzą o faunie i florze kształci specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Studiując na kierunkach ochrony środowiska poznajesz zasady rządzące procesami fizyczno-chemicznymi i biologicznymi w środowisku przyrodniczym oraz ekologii środowiska wodnego. Podczas studiów uczysz się technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska oraz instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska. Zakończone studia dają Ci możliwość podjęcia pracy w administracji rządowej i pozarządowej, krajowych i zagranicznych instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej. Specjaliści po kierunkach ochrony środowiska poszukiwani są również w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i firmach konsultingowych.

Kierunki Ochrona środowiska

Zwiń

Kierunek Opieka społeczna

Kierunki Opieka społeczna

Nie zawsze będziemy młodzi. Nie zawsze będziemy mieli siłę, aby samodzielnie wykonywać…

Kierunki Opieka społeczna

Nie zawsze będziemy młodzi. Nie zawsze będziemy mieli siłę, aby samodzielnie wykonywać czynności codzienne. W tym momencie z pomocą przyjdą nam absolwenci kierunków skoncentrowanych na opiece społecznej. Osoby które uzyskają tytuł na jednym z kierunków bez problemu rozpoznawać będą podstawowe zagrożeni dla społeczeństwa i diagnozować potrzeby grup społecznych. Będą również specjalistami z zakresu współczesnych trendów demograficznych i ich konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Kierunki o charakterze opieki społecznej wychowują specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z obszaru nauk medycznych, prawa, polityki, bezpieczeństwa, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz z obszaru nauk społecznych: pedagogika, psychologia, socjologia i nauk o zarządzaniu. Absolwenci zatrudnienie znajdą w samorządowych jednostkach pomocy społecznej, rządowych i pozarządowych organizacjach, fundacja, stowarzyszeniach oraz w ośrodkach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia.

Kierunek Pedagogiczne

Kierunki Pedagogiczne

Dzięki spotkanym na swojej drodze pedagogom, zastanawiasz się właśnie jaki kierunek będzie…

Kierunki Pedagogiczne

Dzięki spotkanym na swojej drodze pedagogom, zastanawiasz się właśnie jaki kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni. Co powiesz na możliwość zostania jednym z pedagogów, którzy pomagają młodym ludziom odnaleźć właściwą drogę? Kierunki pedagogiczne, jako kierunki interdyscyplinarne łączą w swej charakterystyce wszystkie formy kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz opieki nad osobami starszym czy borykającymi się z życiowymi trudnościami. Źródła nauk pedagogicznych odnaleźć możemy w filozofii, socjologii oraz  psychologii. To te przedmioty odnajdujemy w siatkach zajęć najczęściej. Dodatkowo student kierunków pedagogicznych uczy się języka migowego, negocjacji i mediacji, doradztwa personalnego i koncepcji edukacji wczesnoszkolnej. Kierunki pedagogiczne kształcą specjalistów poszukiwanych w szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Praca czeka również w rządowych i pozarządowych organizacjach oraz fundacjach i stowarzyszeniach.

Kierunki Pedagogiczne

Zwiń

Kierunek Prawnicze

Kierunki Prawnicze

Dorosłe życie, jakie zaczynasz po ukończeniu szkoły średniej, wiąże się z podpisywaniem…

Kierunki Prawnicze

Dorosłe życie, jakie zaczynasz po ukończeniu szkoły średniej, wiąże się z podpisywaniem pierwszych dokumentów prawnych, takich jak umowa w banku czy umowa najmu mieszkania. Nieznajomość prawa szkodzi w równym stopniu co nie czytanie umów. Jak więc zaradzić niewiedzy prawniczej? Wszystkiego dowiesz się na kierunkach prawniczych. Uczelnie wyższe oferują kierunki na których przyswoisz wiedzę z zakresu każdej gałęzi prawa. Prawo cywilne, bankowe czy administracyjne nie będzie miało przed Tobą żadnych sekretów. Zajęcia prowadzone przez praktyków pomogą Ci w napisaniu prawidłowo skonstruowanego pisma procesowego. Studenci kierunków prawniczych przyswajają wiedzę również z historii powszechnej, ekonomii, filozofii, łaciny i psychologii. Jako absolwent kierunków prawniczych zatrudnienie znajdziesz jako sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, mediator czy doradca prawny. Miejscami w których możesz szukać zatrudnienia są kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, sądy i prokuratury, polskie i międzynarodowe firmy i instytucjach działające w każdej branży.

Kierunki Prawnicze

Zwiń

Kierunek Psychologiczne i społeczne

Kierunki Psychologiczne i społeczne

Psychologia, politologia, socjologia, animacja czy praca społeczna. To tylko kilka z kierunków…

Kierunki Psychologiczne i społeczne

Psychologia, politologia, socjologia, animacja czy praca społeczna. To tylko kilka z kierunków społecznych, jakie możesz studiować. Nie przechodzisz obojętnie obok ludzi z problemami. Interesują Cię zjawiska społeczne i bez problemu odnajdujesz się w relacjach międzyludzkich. Jesteś zorientowany w obecnej sytuacji politycznej i ogólnospołecznej. Jeśli któraś z powyższych cech opisuje właśnie Ciebie, kierunki społeczne to właściwa droga rozwoju. Nauczysz się podstawowych koncepcji, teorii i metod rozwijanych na gruncie ekonomii, psychologii, politologii i prawa. Poznasz mikro i makrostruktur prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych. Posiądziesz wiedzę na temat metod projektowania oraz funkcjonowania sfery publicznej, gospodarczej i politycznej w społeczeństwie. Jako absolwent zatrudnienie znajdziesz w instytucjach państwowych oraz pozarządowych, organizacjach zajmujących się kapitałem ludzkim, a także w biurach analizy rynku. Po kierunkach społecznych możesz podjąć pracę jako coach, trener lub doradca zawodowy. 

Kierunki Psychologiczne i społeczne

Zwiń

Kierunek Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Na przekór powszechnej opinii rolnictwo, to nie tylko uprawa roślin i hodowla zwierząt.…

Kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Na przekór powszechnej opinii rolnictwo, to nie tylko uprawa roślin i hodowla zwierząt. Współczesne rolnictwo opiera się na wspólnym oddziaływaniu na siebie klasycznej infrastruktury rolniczej i zaawansowanych rozwiązań technicznych. W obecnych czasach kierunki rolnicze łączą ze sobą wiedzę z zakresu chemii i biologii z marketingiem, ekonomią, zarządzaniem i przede wszystkim, z nowymi technologiami. Kierunki rolnicze to wiedza z zakresu mikrobiologii, genomiki, modyfikacji żywności, selekcji zwierząt i ksenobiotyki, a także organizacji produkcji. Na zajęciach uczysz się również biochemii, technologii chemicznej, chemii rolnej i ochrony środowiska. Dowiadujesz się jak odpowiednio dobrać urządzenia i procesy technologiczne dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dyplom uzyskany po ukończeniu jednego z interdyscyplinarnych kierunków rolniczych, umożliwia Ci podjęcie pracy jako manager w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, pracownik przedsiębiorstw sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, pracownik administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem. 

Kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Zwiń

Kierunek Sport i turystyka

Kierunki Sport i turystyka

Gry zespołowe lubisz przede wszystkim uprawiać, a nie oglądać. Jazda na rowerze, rolkach…

Kierunki Sport i turystyka

Gry zespołowe lubisz przede wszystkim uprawiać, a nie oglądać. Jazda na rowerze, rolkach czy nartach jest dla Ciebie czystą radością. W przyszłości chcesz połączyć przyjemność jaką sprawia Ci sport z pracą. Rozwiązaniem są kierunki sportowe na których obok teorii, będziesz miał szanse na udoskonalenie swoich sportowych umiejętności w praktyce. Kierunki sportowe dają Ci możliwość poznania zasad funkcjonowania i zarządzania organizacją sportową, komunikowania ze środowiskiem, wspomagania rozwoju sportowego u dzieci i dorosłych. Student posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, anatomii i zdrowia człowieka, organizacji imprez sportowych oraz zdrowotnych i prawnych aspektów uczestnictwa w działalności sportowej. Absolwent kierunków sportowych przygotowany jest do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej. Pracę podjąć możesz w szkołach, związkach, stowarzyszeniach i zrzeszeniach sportowych, instytucjach samorządowych i państwowych promujących sport, klubach fitness, na siłowniach, pływalniach, w salonach odnowy biologicznej.
Kierunek Studia w języku obcym

Kierunki Studia w języku obcym

Unikalną szansą na osiągnięcie sukcesu jest studiowanie nietuzinkowego, jednocześnie…

Kierunki Studia w języku obcym

Unikalną szansą na osiągnięcie sukcesu jest studiowanie nietuzinkowego, jednocześnie jednak, poszukiwanego kierunku. Możliwość połączanie tych dwóch aspektów daje rozpoczęcie nauki na kierunkach prowadzonych w języku obcym. Specyfiką takiego kierunku jest trzyletni tok kształcenia, skupiony na biegłej znajomości dwóch języków, wraz z ich branżowymi gałęziami. Oferta kierunków w języku obcym jest zróżnicowana, dlatego też każdy znajdzie odpowiedni dla siebie tok kształcenia. Wybierać można pośród kierunków o charakterze społecznym, inżynieryjnym, humanistycznym i medycznym. Jedną z grup kierunków umożliwiających naukę w języku obcym są kierunki prawnicze. Wśród nich m.in. european and international business law and UE administration, kierunek kształcący specjalistów od prawa międzynarodowego. Jako absolwent kierunków prowadzonych w języku obcym pracy możesz poszukiwać w międzynarodowych organizacjach, korporacjach i bankach. Specjaliści posługujący się biegle językami obcymi poszukiwani są w każdej branży na rynku polskim, jak i zagranicznym. 

Kierunki Studia w języku obcym

Zwiń

Kierunek Teologiczne

Kierunki Teologiczne

Wierzenia starożytnych narodów, znaczenia dat i symboli, charakterystyka grup etnicznych.…

Kierunki Teologiczne

Wierzenia starożytnych narodów, znaczenia dat i symboli, charakterystyka grup etnicznych. To tylko niektóre z zainteresowań jakie możesz pogłębić, jeśli zdecydujesz się na kierunki teologiczne. Tok kształcenia umożliwi Ci poznanie historii i kultury poszczególnych grup etnicznych. Zapoznasz się z teoriami największych filozofów i nauczysz się najstarszego języka świata. Wśród przedmiotów, jakich będziesz się uczył znajdziesz prawo, wraz z jego kanoniczną gałęzią; psychologię i jej wpływ na kształt i odbiór kultury. Nauczysz się jak funkcjonują organizację i organy sądownictwa kościelnego, jaki wpływ miała religia na cywilizacje starożytne. Jako absolwent kierunków teologicznych zatrudnienie znajdziesz w kościelnych i świeckich instytucjach zajmujących się działalnością edukacyjno-kulturową oraz profilaktyką społeczną, szkołach, instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźców czy mniejszości religijnych i narodowych.  

Kierunek Weterynaryjne

Kierunki Weterynaryjne

Nosówka, enostoza czy babeszjoza to nazwy mówiące Ci więcej, niż komukolwiek…

Kierunki Weterynaryjne

Nosówka, enostoza czy babeszjoza to nazwy mówiące Ci więcej, niż komukolwiek innemu. W dzieciństwie ratowałeś każde zranione zwierzę, a i teraz nie przechodzisz obojętnie obok krzywdy pupili. Kierunki weterynaryjne stworzone są właśnie dla takich ludzi jak Ty. Studenci kierunków weterynaryjnych przyswajają wiedzę ogólną z chemii, biologii i fizyki, a także wiedzę z przedmiotów szczegółowych taki jak anatomia, farmakologia, genetyka, biochemia. Podczas studiów będziesz miał szansę na przećwiczenie teorii w praktyce na zajęciach klinicznych dotyczących chorób wewnętrznych, chorób drobiu i innych zwierząt oraz parazytologii. Na studiach nauczysz się upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwenci kierunków weterynaryjnych uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii. Uprawnia on do prowadzenia własnej praktyki weterynaryjnej, daje również szansę na zatrudnienie w państwowych i prywatnych lecznicach dla zwierząt. 

Kierunek Wojskowe

Kierunki Wojskowe

Jesteś w doskonałej formie zdrowotnej i fizycznej. Nie obawiasz się strzałów, wysokości…

Kierunki Wojskowe

Jesteś w doskonałej formie zdrowotnej i fizycznej. Nie obawiasz się strzałów, wysokości i nie przespanych nocy. Przyszłość swą wiążesz ze służba dla innych. Kierunki wojskowe zapewnią Ci zarówno prestiż, jak i dobrze płatną, przyszłościową posadę. Decydując się na kierunki wojskowe do wyboru masz szereg kierunków technicznych, takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia czy logistyka. W ofercie szkół wyższych znajdują się również kierunki lekarskie. Nauczysz się ekonomii, zarządzania i nauk obronnych oraz umiejętności praktycznych pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa. Dowiesz się jak gospodarować zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej. Kończąc kierunek wojskowy, oprócz tytułu magistra, uzyskasz oficerski stopień podporucznika oraz gwarancję zatrudnienia w armii. Dodatkowo pracować możesz w przemyśle zbrojeniowym oraz w militarnych i niemilitarnych ogniwach systemu ochronnego.

Kierunek Zarządzanie i Marketing

Kierunki Zarządzanie i Marketing

Jak zareklamować nowy produkt, aby sprzedał się jak najlepiej. Jak najefektywniej zarządzać…

Kierunki Zarządzanie i Marketing

Jak zareklamować nowy produkt, aby sprzedał się jak najlepiej. Jak najefektywniej zarządzać ludźmi i finansami. Jaki sposób dotarcia do odbiorcy będzie najkorzystniejszy dla Twojego przedsiębiorstwa. Wiedzę z tego zakresu posiądziesz na kierunkach zarządzania i marketingu. Tok kształcenia obejmuje przedmioty dzięki którym rozumiesz mechanizmy działania otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstw oraz formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności biznesowej. Poznasz metod i narzędzi analizy ekonomicznej, w tym: analizy finansowej, analizy strategicznej i analizy rynkowej, norm i reguł prawnych oraz ekonomicznych wpływających na podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci kierunków zarządzania i marketingu zatrudnienie znajdą w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach funkcjonujących we wszystkich gałęziach gospodarki. Zajmować mogą stanowiska menadżerskie, pracować jako analityk finansowy, biznesowy i doradca biznesowy. Zatrudnienia szukać może również w administracji publicznej, bankowości, logistyce.

Kierunki Zarządzanie i Marketing

Zwiń

Kierunek Żywienie i żywność

Kierunki Żywienie i żywność

Co jeść aby czuć się dobrze? Jakich substancji unikać? Co tak naprawdę znajduje się…

Kierunki Żywienie i żywność

Co jeść aby czuć się dobrze? Jakich substancji unikać? Co tak naprawdę znajduje się pod nazwą E-256? Czego nie mówią Nam koncerny spożywcze? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz studiując kierunki skupione na żywności i żywieniu. Student posiada wiedzę z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i narzędzia w zakresie wykorzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu doskonalenia jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiada wiedzę o podstawowych procesach mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących przy produkcji żywności. Absolwenci kierunków żywności i żywienia pracę znajdą w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, instytutach naukowych badawczo-rozwojowych, laboratoriach i instytucjach kontroli jakości, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, placówkach upowszechniających wiedzę, w firmach doradczych i audytujących, a także innych instytucjach łańcucha żywnościowego.

Kierunki Żywienie i żywność

Zwiń