Czekamy na nawigatorów i mechaników!

Czekamy na nawigatorów i mechaników!

Czekamy na nawigatorów i mechaników - Akademia Morska w Szczecinie

Jeszcze do 16 grudnia 2016 r. trwają nabory na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym. 
To ostatnia w tym roku szansa, by podjąć studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Na kandydatów czekają miejsca na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nawigacja – transport morski. Na Wydziale Mechanicznym czekają miejsca na mechanice i budowie maszyn (ze specjalnością eksploatacja siłowni okrętowych) oraz mechatronice (spec. budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych).
Studia niestacjonarne w akademii pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne. Przygotowują do pracy na morzu w charakterze oficerów pokładowych i oficerów mechaników lub do pracy na lądzie, szczególnie w przedsiębiorstwach powiązanych z branżą morską. Są trafnym wyborem dla osób aktywnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją karierę i jednocześnie podnosić specjalistyczne kwalifikacje.
Kształcimy poszukiwanych specjalistów. Wyniki naboru ogłosimy 17 grudnia 2016 r. 
 

Komentarze (0)