Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować - Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.
Programy studiów w akademii odbiegają od form kształcenia spotykanych na innych uczelniach. Ze względu na specyfikę przyszłej profesji, nasi studenci od pierwszych chwil mają kontakt z morzem i praktyczną nauką zawodu. W trakcie studiów mają również możliwość pracy w kołach naukowych, uczestniczenia w badaniach naukowych oraz uprawiania sportu i rozwijania indywidualnych zainteresowań. Ponadto w program nauczania wpisane są płatne praktyki, funkcjonuje również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.
Kariera i zarobki
Absolwenci mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.
To łatwiejsze niż myślisz
Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów, akademia organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.
Stać Cię na studia
Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej. Każdy student może się ubiegać o stypendia: socjalne, naukowe, sportowe lub zapomogi losowe.
Wysoki poziom kształcenia
Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.

Komentarze (0)