Akademia Ignatianum kierunki studiów

Akademia Ignatianum kierunki studiów

Akademia Ignatianum kierunki studiów

 

Wydział Pedagogiczny

Pedagogika

 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Praca socjalna

 • praca socjalna z dzieckiem i z rodziną

 • praca socjalna z migrantami i uchodźcami

Filologia angielska

 • nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych

 • redakcja tekstów anglojęzycznych

 • komunikacja międzykulturowa w biznesie

Administracja i polityka publiczna

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie

 • administracja publiczna i służby państwowe

 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji

 • Administration and Public Policy in the European Union

Nauki o polityce

 • cyberbezpieczeństwo

 • bezpieczeństwo publiczne

 • logistyka bezpieczeństwa

 • public relations i marketing polityczny

 • International Politics and Communication

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

 • zarządzanie w administracji publicznej

 • infobrokering i zarządzanie informacją


 

Wydział Filozoficzny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • dziennikarstwo internetowe

 • dziennikarstwo prasowe

 • dziennikarstwo radiowe

 • dziennikarstwo telewizyjne

Turystyka i rekreacja

 • Turystyka regionalna

 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana


 

Filozofia

 • edukacja etyczna

 • etyka i philocoaching

 • filozofia klasyczna i współczesna

Kulturoznawstwo

 • cyberkultura i media

 • edukacja artystyczna

 • turystyka kulturowa

 • sztuki wizualne i teatr

 • zarządzanie instytucjami kultury

Psychologia (jednolite magisterskie)

 • wspomaganie rozwoju

 • psychologia kliniczna

 • psychokryminologia


 

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach:

Pedagogika

 • pedagogika resocjalizacyjna

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Dziennikarstwo internetowe z informatyką

Filologia angielska

 • nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
  redakcja tekstów anglojęzycznych
  komunikacja międzykulturowa w biznesie

 

Studia II stopnia

Wydział Pedagogiczny

Pedagogika

 • edukacja wczesnoszkolna

 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

 • pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem

 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Praca socjalna

 • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową

 • aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Administracja i polityka publiczna

 • administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych

 • administracja samorządowa i rozwój lokalny

Nauki o polityce

 • bezpieczeństwo państwa

 • media reklama i promocja w sferze publicznej

 • analityka polityczna

 • cyberbezpieczeństwo


 

Wydział Filozoficzny

Filozofia

 • etyka i philocoaching

 • filozofia umysłu


 

Kulturoznawstwo

 • cyberkultura i media

 • edukacja kulturalna

 • turystyka kulturowa

 • sztuki wizualne i teatr

 • promocja kultury

 • kultura Europy Środkowow-Wschodniej


 

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach:

Pedagogika

 • pedagogika resocjalizacyjna

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 • edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym

Komentarze (0)