Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka – Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to 26 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Automatyka i robotyka prowadzony jest na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia pracy związanych z eksploatacją, uruchamianiem  i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Automatyka i robotyka na Politechnice Opolskiej to umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych. 

Studia na kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Opolskiej, na drugim stopniu, oferują jedną specjalność: Systemy sterowania w automatyce i robotyce. Istotą nauki jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych obejmujących: identyfikację liniowych i nieliniowych systemów dynamicznych, modelowanie ciągłych i dyskretnych systemów sterowania, zastosowanie zaawansowanych technik sterowania, również opartych na metodach i narzędziach sztucznej inteligencji oraz teorię oraz metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej. 

Oprócz kluczowych, najściślej związanych z tematyką studiów przedmiotów, studenci Automatyki i robotyki na Politechnice Opolskiej zapoznają się także z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, które mają za zadanie poszerzyć umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, co przyda się w ich życiu zawodowym. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać jako projektanci układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej, jako specjalista eksploatacji układów i systemów sterowania, specjalista systemów pomiarowych, czy też specjalista systemów informatycznych w różnych działach gospodarki.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Opolska opinie? Grzegorz, student II- stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Na układy nie ma rady- w taki żartobliwy sposób tłumaczę sobie dlaczego wybrałem Automatykę i robotykę. Po prostu nie mogłem inaczej. Nie potrafię wyobrazić sobie, że robię coś innego i gdzie indziej. Studia na Politechnice Opolskiej to początek, mam nadzieję, długiej i fascynującej drogi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Opolskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania, identyfikacji oraz symulacji systemów dynamicznych,
 • projektowania i analizy systemów sterowania dyskretnego i ciągłego,
 • implementacji metod sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki,
 • programowania systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych,
 • projektowania, budowy i optymalizacji układów robotyki, 
 • projektowania i programowania aplikacji webowych do celów przemysłowych,
 • projektowania przemysłowych sieci komputerowych,
 • weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych,
 • rozwiązywania problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC,
 • zarządzania zespołami ludzkimi, 
 • projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów,
 • wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Opolskiej znajdzie zatrudnienie:

 • jako projektant i programista układów automatycznego sterowania,
 • jako projektant aplikacji baz danych w przemyśle,
 • jako projektant przemysłowych sieci komputerowych,
 • jako projektant systemów informatycznych dla współczesnego przemysłu. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na studia na kierunku Automatyka i robotyka są matematyka i fizyka. Należy także pamiętać o wysokiej kondycji języka obcego.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)