• ZARZĄDZANIE Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
  Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów oraz na temat metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. baz danych i sieci komputerowych, projektant baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych, specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia

   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji  na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków studiów.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MARKETING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Marketing
  Jeśli interesują Cię badania rynku, PR, reklama, media społecznościowe,  e-Commerce - studia na kierunku Marketing są właśnie dla Ciebie. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. Zdobywasz wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczysz się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos, historia, chemia, fizyka i astronomia, biologia
   
   

   

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Publiczne
  Jeśli interesujesz się problemami społecznymi i planujesz znaleźć pracę w sektorze publicznym, społecznym czy organizacjach non-profit, studiuj kierunek Zarządzanie publiczne. Na studiach poznasz nowoczesne metody zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności. Kierunek ten stanowi odpowiedź na potrzeby społeczno-gospodarcze Polski, gdzie oprócz specjalistów w obszarze administracji niezbędni są wykształceni absolwenci w zakresie zarządzania sektorem użyteczności publicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, fizyka i astronomia, chemia, biologia

   

 • BUSINESS MANAGEMENT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Business Management
  Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia Business Management w języku angielskim. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania oraz związanych z nim innych dyscyplin takich jak: finanse, rachunkowość, ekonomia, marketing oraz prawo. Jednocześnie będziesz stale udoskonalał swój warsztat samodzielnego uczenia się – umiejętności niezbędnej we współczesnym świecie. Praca zespołowa i realizacja projektów wyposażą Cię w umiejętności strukturyzacji problemów oraz tworzenia zespołów, współpracy w zespołach i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji odnajdziesz się w każdej firmie w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

   

 • ANALITYKA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - studia na kierunku Analityka Biznesu
  Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej. Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesu zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  Na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę zajęć o zróżnicowanej tematyce. Powiemy Wam, na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi i jaką rolę pełni w organizacjach. Będziemy wspólnie uczyć się, jak pozyskiwać kandydatów do pracy, w jaki sposób wprowadzać nowozatrudnionych, jak wynagradzać i oceniać pracowników, jak zachęcać do rozwoju, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa oraz jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób. Wspólnie będziemy rozwijać umiejętności ułatwiające współpracę z ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, fizyka i astronomia, chemia, biologia

   

 • RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Rachunkowość
  Absolwenci kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, a także potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
  Wymagania rekrutacyjne:


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia

   

 • FINANSE I INWESTYCJE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Inwestycje
  Kierunek Finanse i inwestycje ma charakter bardzo praktyczny - oferuje wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych. W programie studiów oprócz zagadnień finansowych znajdują się niezbędne dla finansistów przedmioty z zakresu rachunkowości. Będąc studentem tego kierunku poznasz rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych oraz systemy: bankowy, podatkowy i ubezpieczeniowy. Dzięki współpracy z praktykami, którzy reprezentują przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe i doradcze, zaznajomisz się z realiami zarządzania, finansami i inwestycjami.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
  Jeśli interesujesz się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierz studia na kierunku Logistyka. Zostaniesz specjalistą w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznasz nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.
  Wymagania rekrutacyjne:

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród:  geografia, matematyka, informatyka, historia, wos, fizyka i astronomia, chemia, biologia

   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
  Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „L4B”. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik administracyjny; pracownik biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo; tłumacz. Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, geografia, matematyka, informatyka, wos
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy, geografia, matematyka, informatyka, wos
   

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka Przestrzenna
  Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studia na tym kierunku dostarczają bardzo szerokiej wiedzy z wielu dyscyplin: zarządczej, ekonomicznej, społecznej, geograficznej, finansowej czy technicznej. Dzięki temu absolwenci kierunku są przygotowani do realizacji projektów w pełni funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Umieją zastosować właściwe metody zarządzania na rzecz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników. Potrafią właściwie ocenić wpływ zagospodarowania przestrzennego na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Umiejętnie prognozują zjawiska społeczno-gospodarcze, a także potrafią tworzyć plany rozwoju gmin i regionów. Znają metody pozyskiwania środków finansowych i potrafią je wykorzystać do realizacji strategii rozwoju jednostek przestrzennych.
  Wymagania rekrutacyjne:

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, język polski, geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, język polski, geografia, matematyka, informatyka, historia, wos
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze
   

   

  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna jest dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich wszystkich kierunków studiów.

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Rachunkowość
  Kierunek Finanse i rachunkowość adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w obszarze rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji, zarządzania finansami lub doradztwa finansowego. Jeśli chcesz współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw lub budować własną karierę w zawodzie biegłego rewidenta, doradcy finansowego czy controllera, ten kierunek jest dla Ciebie. W zależności od specjalności, jaką wybierzesz, zapoznasz się z problematyką rachunkowości finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, doradztwa inwestycyjnego, wyceny papierów wartościowych, prognozowania sytuacji na rynkach finansowych, tworzenia raportów i analiz biznesowych. Wiele zajęć ma charakter praktyczny z wykorzystaniem programów komputerowych, zadań projektowych oraz case study.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i Ruchankowość jest dyplom ukończenia studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (równorzędnych) na kierunku należącym do obszaru nauk społecznych oraz, ze względu na zbieżność efektów kształcenia absolwentów, kierunku matematyka finansowa i aktuarialna, a także kierunku matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa.

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT AND FINANCE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Management and Finance
  Jeśli komunikujesz się w języku angielskim, dbasz o rozwój kompetencji językowych, a jednocześnie chcesz zdobywać konkretną wiedzę z obszaru zarządzania, finansów i rachunkowości, studia Management and Finance są właśnie dla Ciebie. W programie studiów znajdziesz przede wszystkim przedmioty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz rachunkowość finansową i zarządczą, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw jak również nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające efektywne zarządzanie. Zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, dzięki czemu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości tego języka zarówno w swobodnej komunikacji, jak i biznesie. Zyskują tym samym przewagę konkurencyjną nad studentami kierunków prowadzonych w języku polskim. Prowadzący zajęcia to osoby współpracujące z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi, bardzo często menedżerowie, konsultanci i doradcy. Swoją praktykę zawodową wykorzystują podczas zajęć ze studentami, wprowadzając realne przykłady sytuacji problemowych do rozwiązania.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management and Fianance brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, wos, historia, chemia, fizyka i astronomia, biologia
   

   

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
  Studia na kierunku pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi. Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. W ramach studiów Student zapozna się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarczą wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, WOS, historia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, WOS, historia, chemia, fizyka i astronomia, biologia

Opinie (6)

student Ocena

Wydział świetny, miła obsługa w dziekanacie i bardzo pomocna, kierunki i programy są na bieżąco dostosowywane do aktualnych trendów rynkowych, bardzo dużo praktyki, wykładowcy ok, widać, że są dla studentów, a nie na odwrót jak na Eksocu.

Sara Ocena

Bardzo dobrze wyposażone sale, aule, fajnie zorganizowane miejsca do spędzania czasu między zajęciami. Panie w dziekanatach zawsze pomocne, super! Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi :)

Licencjatka Ocena

Wydział Zarządzania to przede wszystkim uczelnia dobrze zarządzana i przyjazna studentom, sporo się tu dzieje, jest bardzo dużo bezpłatnych warsztatów umożliwiających rozwój i wzbogacających późniejsze CV. Poza tym ludzie tu są bardzo otwarci, można nawiązać świetne kontakty, a wykładowcy są prostudenccy :) mogę śmiało polecić ten wydział! po trzech latach nie chcę go opuszczać na drugi stopień :D

Studentka 4 roku Ocena

Wykładowcy - wiadomo, to zależy ale większość ciekawie prowadzi zajęcia i są w porządku :) wiele sie dzieje, wszelkie atrakcje na UŁ typu Targi Pracy czy inne ciekawe eventy są organizowane u nas więc to też duży plus. Wydział ma swój fajny klimat, nauka + chill :)

Arek Ocena

Świetna atmosfera na wydziale, przyjaźni i pomocni wykładowcy :) Co istotne dla wielu młodych osób, stały dostęp do internetu , jest gdzie posiedzieć i podłączyć laptopa :)

Magda Ocena

Studia ciekawe, super miejsce, bardzo przyjaźni wykładowcy :)

POKAŻ WIĘCEJ

DOKTORANCKIE