• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Energetyka
  Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku Energetyka obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki) oraz przedmioty kierunkowe koncentrujące się wokół zagadnień cieplno-przepływowych i konwersji energii z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Uzyskana przez absolwenta wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się problematyką energetyczną. Studia w specjalności Energetyka cieplna koncentrują się na energetyce zawodowej; natomiast w specjalności Energetyka komunalna w szerszym stopniu obejmują zagadnienia ciepłownictwa, także z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Program kształcenia na I stopniu studiów, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy projektowania maszyn, podstawy automatyki, mechanika, materiałoznawstwo i wytrzymałość materiałów) oraz przedmioty kierunkowe, koncentrujące się na projektowaniu, wytwarzaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem specyfiki wybranej specjalności. Wyboru specjalności dokonuje się po 3. semestrze. Uzyskana przez absolwenta wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych i konstrukcyjnych oraz w innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
  Specjalność Inżynieria lotnicza, w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej z ukierunkowaniem na diagnostykę i eksploatację statków powietrznych, przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu lotniczego i użytkowników statków powietrznych.
  Specjalność Inżynieria cieplna przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich w zakładach przemysłu: energetycznego, chłodniczego, chemicznego, spożywczego i innych, wymagających podstawowej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, chłodnictwa i kriogeniki, inżynierii procesowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych. Kształcenie na I stopniu studiów, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przygotowuje do twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych, wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i technologii procesowych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

xyz Ocena

Nie polecam nikomu, wykładowcy to często sadyści, u niektórych zdaje max 5 osób na rok i to nie jest kwestia braku nauki. Inni wymagają rzeczy, których sami nie rozumieją, ewentualnie są jeszcze tacy u których poziom zadań jest z kosmosu. Większość przedmiotów kierunkowych zalicza się w trakcie poprawek semestr później, czyli idzie na to kupa kasy. Przy próbie zmiany wykładowcy argumenty dziekana są aż śmieszne. Jeszcze raz nie polecam.