ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 262

e-mail: wfkio@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/ii

ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 262

e-mail: wfkio@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/ii

 • INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Specjalność gra na fortepianie kształci pianistów w zakresie gry solowej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umożliwia nabycie uprawnień pedagogicznych. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka i improwizacja.

  Specjalność gra na organach kształci organistów w zakresie gry solowej z uwzględnieniem zagadnień związanych z kameralistyką i improwizacją. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umożliwia nabycie uprawnień pedagogicznych. Uwzględnia propedeutykę gry na fortepianie i klawesynie. Przedmioty kierunkowe to m.in. organy, kameralistyka, chorał gregoriański, hymnologia protestancka, realizacja b.c., gra liturgiczna, organoznawstwo.

  Kształci pianistów w zakresie gry solowej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką. Przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Umożliwia nabycie uprawnień pedagogicznych. Przedmioty kierunkowe to m.in. fortepian, kameralistyka i improwizacja.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka są sprawdziany:

  • Instrument
  • Przygotowanie zadanego instrumentu
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Kształcenie słuchu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest sprawdzian z gry na instrumencie.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: