Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Opolska

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

  • INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Studia kierowane są do nauczycieli, którzy są zainteresowani budowaniem postaw przedsiębiorczości i innowacyjności wśród swoich uczniów. Ideą jest zaproponowanie im interesującej i efektywnej formy prowadzenia zajęć kształtujących umiejętność skutecznego działania w środowisku biznesowym. Program studiów umożliwia nabycie i rozszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania zorientowanego na innowacje. Duży nacisk położono na wprowadzenie najnowszych metod i technik w zakresie pobudzania kreatywności, analizy otoczenia biznesowego, zarządzania ryzykiem oraz oceny innowacyjnych rozwiązań. W programie zagwarantowano też nabycie przez uczestników praktycznych kompetencji. W związku z tym odbędą oni m.in. wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, przygotują biznesplan, zrealizują badanie rynkowe i kampanię marketingową dla innowacyjnego produktu, a także poznają mechanizmy współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego. Studia kończą się pracą w formie projektu realizowaną w zespole. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

    Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz nabycie umiejętności ułatwiających prowadzenie skutecznych działań menedżerskich podczas realizacji projektów. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: - wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami, - wiodące standardy i metodyki zarządcze PMBoK, PRINCE2, PCM, wytyczne kompetencji zarządzania projektami IPMA, metodyki zwinne i adaptacyjne, - pakiet umiejętności miękkich (kompetencje behawioralne m.in. w zakresie przywództwa, komunikacji, kreatywności, zorientowania na wyniki, motywacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prowadzenia spotkań, sprawności działania oraz pracy zespołowej), - pakiet umiejętności twardych (kompetencje techniczne m.in. w zakresie analizy interesariuszy, analizy ryzyka, definiowania wymagań, celów oraz zakresu projektu, organizacji, harmonogramowania i sterowania jego realizacją, zarządzania budżetem oraz zmianami), - zajęcia kontekstowe obejmujące m.in. aspekty prawne prowadzenia projektów, innowacyjność, nowoczesne technologie i systemy produkcyjne oraz praktyczne spojrzenie na realizację projektów w przemyśle lub biznesie.

    Dowiedz się więcej

Opinie (0)