Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

ul. prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

fax: (68) 328-28-01

http://www.wmie.uz.zgora.pl/

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Uniwersytet Zielonogórski

ul. prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

fax: (68) 328-28-01

http://www.wmie.uz.zgora.pl/

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Informatyka i ekonometria
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, systemów informacyjnych oraz statystyki i ekonometrii. Kierunek kształci specjalistów w zakresie projektowania i wykorzystywania systemów informacyjnych w kierowaniu przedsiębiorstwem oraz stosowania metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych do analizy procesów makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia na wielu kierunkach i specjalnościach, między innymi na nowej specjalności analityka biznesowa na kierunku informatyka i ekonometria.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Inżynieria danych
  Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdobycie wiedzy w zakresie użytkowania systemów obliczeniowych, analitycznych i informatycznych oraz przetwarzania i przechowywania informacji. Istotne jest szybkie zaimplementowanie algorytmów analitycznych i numerycznych, przeprowadzenie symulacji otrzymanych rozwiązań oraz wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy. Inżynieria danych to innowacyjny kierunek studiów w Polsce, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na takich specjalistów. Kierunek ten ma charakter praktyczny i doskonale wpisuje się w „Europejską agendę cyfrową” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” w strategii UE „Europa 2020”. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu metod i narzędzi analitycznych oraz technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem w życiu społecznym i gospodarczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na licznych kierunkach studiów drugiego stopnia, na których przydatna jest wiedza z zakresu nauk matematycznych i informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria danych jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Matematyka
  Absolwent posiada gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach w zależności od wybranej specjalności. Potrafi korzystać z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwać się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  O przyjęcie na studia doktoranckie III stopnia na kierunku Matematyka decydują dotychczasowe osiągnięcia kandydata, jego predyspozycje ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawione opinie i wyniki studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

AH Ocena

Bardzo polecam ten kierunek! Kierunek ciekawy, choć nieraz trzeba było się pouczyć. Jednak prowadzący zawsze pomocni. W dziekanacie wszystko można było załatwić bez problemów. Co jest najważniejsze po tym kierunku bardzo łatwo znaleźć prace! :).