• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych, osób chcących przygotować się do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy a także osób, które pragną specjalizować się w tej dziedzinie. Absolwent studiów podyplomowych w myśl paragrafu 4 ust. 2. pkt.2b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2467 i 2468) uzyska uprawnienia starszego inspektora ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Celem Studiów Podyplomowych z Matematyki jest nabycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu matematyki oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia. Studia są przeznaczone dla czynnych nauczycieli i absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, (posiadających już prawo do nauczania jednego przedmiotu), którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu (matematyki). Program studiów jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone są w zakresie modułu 4 to znaczy w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) i obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym (310 godzin), dydaktyki matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych (60 godzin) oraz 60 godzin praktyk. Ukończenie studiów podyplomowych z matematyki zapewni kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki  zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

    Dowiedz się więcej

Opinie (1)

dondon Ocena

studiuję fizykę, kierunek raczej ciekawy, ale uczelnia za mało ukierunkowuje na pracę w przemyśle. Na razie nie wiem co będę robił. mam nadzieję, że nie będę pracował w żabce, albo banku