• BIM - MODELOWANIE I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O OBIEKTACH, INFRASTRUKTURZE I PROCESACH BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą budowlaną, architektoniczną, instalacyjną lub geodezyjną albo takich, które planują pracować w charakterze specjalisty z zakresu BIM w tego typu projektach. Dotyczy to zarówno specjalistów zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja obiektów, zarządzanie), jak i osób pracujących w administracji samorządowej i państwowej. Adresatem są również osoby związane z branżą IT, które chcą oferować usługi w zakresie dostarczania oprogramowania wspierającego technologię BIM.

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Systemy informacji geograficznej
  Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy o tym, w jaki sposób dane przestrzenne (o położeniu oraz o właściwościach geometrycznych, opisowych, relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk) można pozyskać i ocenić ich przydatność, jak je wprowadzić do posiadanego oprogramowania i w jaki sposób wykorzystać narzędzia GIS do realizacji różnorodnych zadań, związanych z zarządzaniem przestrzenią geograficzną. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału, specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska oraz przez zaproszonych gości. Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) stanowią około dwóch trzecich godzin zajęć i prowadzone są w oparciu o oprogramowanie wiodących producentów komercyjnych narzędzi GIS, a także o coraz szybciej rozwijające się wolne oprogramowanie.

 • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Szacowanie nieruchomości
  Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, podstaw matematyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału – specjalistów m.in. od zagadnień ekonomicznych, prawnych, rolnych, leśnych oraz interdyscyplinarnych (np. psychologicznych, etycznych, historycznych). Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujących praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego. 

 • ZASTOSOWANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW LATAJĄCYCH W ROZWIĄZYWANIU ZAGADNIEŃ INŻYNIERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

  Studia podyplomowe są kierowane do pracowników instytucji i firm, które wykonują opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej. Absolwent studiów podyplomowych posiądzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, podstaw fotogrametrii cyfrowej oraz pracy w oprogramowaniu do obróbki danych pozyskanych z pokładu BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć uczestnik studiów będzie potrafił pozyskać materiał pomiarowy z pokładu BSL, odpowiednio go przetworzyć, opracować typowe produkty fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL (np. ortofotoplany, modele 3D, „chmury punktów”) dla charakterystycznych obiektów testowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)