• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Ekonomia
  Absolwent ma możliwość pracy:
  • w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw usługowych i handlowych,
  • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach finansowych i doradczych, w ubezpieczeniach,
  • w biurach consultingowych,
  • w biurach rachunkowo- podatkowych,
  • w biurach nieruchomości,
  • w instytucjach związanych z obszarami wiejskimi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent ma możliwość zatrudnienia w:
  • w administracji rządowej i samorządowej,
  • w organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych
  • w przedsiębiorstwach turystycznych,
  • w hotelach,
  • w biurach podróży,
  • w organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury, ośrodkach wczasowych, zakładach odnowy biologicznej),
  • a także do samodzielnego zarządzania i kierowania własną firmą, w tym w gospodarstwie agroturystycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie
  Absolwent ma możliwość zatrudnienia:
  • na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • w biurach administracji rządowej i samorządowej,
  • w szkolnictwie,
  • w instytucjach finansowych i doradczych,
  • w biurach consultingowych,
  • w firmach ubezpieczeniowych,
  • w handlu i przemyśle rolno-spożywczym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

JJ Ocena

Jest OK, może niektóre przedmioty są prowadzone tak bez zaangażowania ale większość się sprawdza. No a w przeciwieństwie do podobnych wydziałów na innych uczelniach to zajęcia nie są odwoływane ani fikcyjne.

kj Ocena

Chyba nie studiowałeś na innej uczelni ja uważam wręcz odwrotnie. Jestem na II stopniu i szkoda że nie było mnie na tym wydziale na I stopniu.

bartosz typ Ocena

odradzam ten wydział, atmosfera jest taka jakby wykładowcy przychodzili tu za karę


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: