• DOWODZENIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek studiów należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

  Dowodzenie: procesy kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • OBRONNOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje problematykę obronności w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

  Obronność to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb systemu obronnego, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak:

  •    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne), 
  •    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
  •    resort Ministerstwa Obrony Narodowej,
  •    resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  •    przemysł obronny,
  •    jednostki Sił Zbrojnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: historia, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Obronność jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: