Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku admnistracja

  Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Zdobywa umiejętności wydawania decyzji administracyjnych, zarządzania organami administracji lokalnej, inicjowania przedsięwzięć gospodarczych na szczeblach samorządu terytorialnego.

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  Absolwent posiada ogólne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa w dalszej pracy zawodowej, zdobywa również kompetencje specjalistyczne związane z bezpieczeństwem, technikami i zarządzaniem informacją; zdobywa również kompetencje specjalistyczne związane z lokalizowaniem i usuwaniem zagrożeń, kompleksowym zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, przygotowany jest do pracy w policji, straży miejskiej i innych jednostkach organizacyjnych.

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku ekonomia

  Absolwent posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, założyć i Ekonomia to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. dowiesz się, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą czy inflacją. Nauczysz się posługiwać narzędziami analiz i prognoz ekonomicznych.

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość

  Absolwent posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat systemu finansowo-księgowego oraz analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw połączone z praktyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości.

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku logistyka

  Absolwent posiada umiejętności, które mogą być wykorzystywane nie tylko w sferze logistyki, ale również w produkcji i handlu. Jest przygotowany w zakresie obsługi logistycznej, identyfikacji i realizacji oraz pomiarów procesów: transportowych, spedycyjnych, magazynowych oraz obsługi logistycznej zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Zdobywa umiejętność odpowiedniego doboru i wykorzystania rozwiązań technologii informatycznych w procesach logistycznych.

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie

  Zarządzanie w języku angielskim – bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców , prowadzone w całości w języku angielskim finansowane z EFS, przez cały cykl kształcenia.

  Absolwent posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, założyć i prowadzić własne przedsiębiorstwo, przygotowywać i realizować plany działań marketingowych i PR oraz kreować markę produktu i przedsiębiorstwa

Opinie (0)