Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Pedagogika w Poznaniu była, jest i będzie kierunkiem popularnym. Przede wszystkim dlatego, że dostosowuje się do realiów, potrzeb i wymagań współczesności. O dostosowywaniu się świadczy fakt, iż kierunek ten oferuje studentom coraz więcej specjalności i ścieżek kształcenia, co pokazuje również, że wiedza pedagogiczna jest niezwykle potrzebna, na dodatek w różnych miejscach.

Osoby planujące studia w Poznaniu mogą przebierać w propozycjach edukacyjnych. Jedyną trudnością może okazać się wybór odpowiedniej specjalności z szerokiej palety tematycznej.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Pedagogika jest kierunkiem szczególnym. Uczy tych, którzy w przyszłości mają uczyć, wspierać, pomagać. Co zrozumiałe, potrzebna jest do tego szeroka wiedza oraz liczne umiejętności. Dlatego decydując się na podjęcie nauki należy mieć świadomość, że materiału do opanowania będzie całkiem sporo.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Pedagogika jest kierunkiem, w ramach którego oferowane są zwykle liczne specjalności. Studiując w Poznaniu można odnaleźć między innymi: Pedagogikę środowiskową i animację społeczności lokalnych, Zarządzanie oświatą, Pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną, Projektowanie edukacyjne, czy Pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą i pracę z rodziną. Jak widać, każda specjalność nakierowana jest na inny obszar, inną tematykę, inną grupę ludzi.

Wykształcenie pedagogiczne jest dość złożone. Zawiera w sobie zagadnienia związane z socjologią, psychologią, zarządzaniem, czy komunikacją społeczną.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Lista umiejętności nabywanych przez studentów Pedagogiki jest dość długa. Przede wszystkim rozwijają oni umiejętności:

  • komunikacji społecznej,
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

W toku studiów studenci Pedagogiki nabywają umiejętności:

  • analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
  • wykorzystywania procedur badawczych do wyjaśniania problemów,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania,
  • diagnozowania sytuacji zagrożenia dla prawidłowego rozwoju jednostki i grup społecznych.

 

Oprócz wyżej wymienionych, studenci rozwijają umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, integrowania środowisk, kreowania i promowania programów profilaktycznych, a nawet zdobywania funduszy.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Praca pedagoga zawsze będzie potrzebna. Trudno wyobrazić sobie, aby nagle zabrakło tych, którzy uczą, pomagają, robią coś dla społeczności lokalnych.

Gdzie można pracować po studiach pedagogicznych? Absolwenci Pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w : placówkach opiekuńczo- wychowawczych, domach kultury, instytucjach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, zakładach karnych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Sprawdź

Studia pedagogiczne w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - POZNAŃ

Komentarze (0)