Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna

Studia na kierunku krytyka artystyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krytyka artystyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie krytyka artystyczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Historia sztuki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia sztuki

Pokaż więcej

Krytyka artystyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku krytyka artystyczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku krytyka artystyczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku krytyka artystyczna rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 20 września 2024 r. | krytyka artystyczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku krytyka artystyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | krytyka artystyczna - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku krytyka artystyczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, historia, język obcy, historia sztuki.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku krytyka artystyczna:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Krytyka artystyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując krytykę artystyczną

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku krytyka artystyczna: historia filozofii, religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji), estetyka, psychologia sztuki, nowe media.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Nauczysz się, jak właściwie operować terminologią z zakresu krytyki artystycznej, weźmiesz udział w warsztatach, które w praktyczny sposób rozwiną Twoje umiejętności pisarskie i pomogą Ci tworzyć zajmujące i opiniotwórcze teksty krytyczno-artystyczne.

W obszarze Twoich akademickich zainteresowań znajdą się nauki o sztuce (historia i metody analizy krytyki artystycznej i myśli o sztuce, techniki artystyczne) i nauki społeczne (antropologia kultury i sztuki, psychologia sztuki, studia genderowe). Przekonasz się, które aspekty kulturowe i historyczne miały największy wpływ na współczesny design.

Będziesz mieć szansę poznać i wykorzystać w praktyce metody interpretacji sztuk. Zdobędziesz szeroką wiedzę odnośnie do metamorfozy znaczeń krytyki artystycznej w kontekście konkretnych obszarów sztuki, będziesz doskonale zorientowany we współczesnym życiu kulturalnym i staniesz się częścią procesów badawczych, które diagnozują obecną kondycję sztuki zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań nad sztuką
 • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – od starożytności po współczesność
 • pracy nad bibliografią
 • redagowania zróżnicowanych form literackich i publicystyczno-literackich (np. esej, recenzja, reportaż)
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach sztuki
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami nad sztuką
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji sztuki
 • historycznej zmienności znaczeń sztuki
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji sztuki
 • formułowania krytycznych opinii o sztuce
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia

Jak wyglądają studia na kierunku krytyka artystyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Krytyka artystyczna to kierunek, który obecnie jest dostępny tylko w trybie dziennym, na którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na taki tryb nauki, to zdecyduj się na powyższe studia.

 

Studia na kierunku krytyka artystyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć realizowanych na tym kierunku będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek krytyka artystyczna zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk artystycznych, w tym malarstwa, architektury, fotografii czy sztuki wizualnej. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji)
 • Historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce
 • Historia sztuki Azji do XVIII w. (sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)
 • Historia sztuki współczesnej

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku rozwiniesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować i interpretować dzieła z zakresu wybranych dziedzin sztuki.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób pisać profesjonalne recenzje dotyczące dyscyplin artystycznych. W programie studiów znajdą się także ciekawe staże i praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne, doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Sztuka jest wielowymiarową dziedziną, która intryguje, fascynuje, zachwyca i tworzy pole dla działalności kreatywnej. Każe myśleć o istocie form, środków wyrazu i intencji twórcy, przyglądać się sobie i światu. To obszar, wobec którego trudno jest przejść obojętnie, jeśli ma się wrażliwość na jego przejawy.

Właśnie takiej wrażliwości, połączonej z umiejętnością formułowania autorskiego, krytycznego komentarza, oczekuje się od przyszłych adeptów krytyki artystycznej. Kim był Matisse? W jaki sposób religia wpływała na sztukę na przestrzeni wieków? Co łączy Rembrandta z Ryszardem Kają?

Sztuka współczesna, jej intertekstualne konteksty oraz poszukiwanie nowych dróg interpretacyjnych – to wszystko znajduje się w polu zainteresowań osób, które wybierają studia na kierunku krytyka artystyczna.

Jeśli interesuje Cię sztuka, masz swoje zdanie o najnowszych zjawiskach artystycznych i chciałbyś tworzyć krytyczne wypowiedzi na interesujące Cię tematy w tej dziedzinie, w swoich fascynacjach jesteś bliski aktualnym trendom i kierunkom rozwoju sztuki, ciekawią Cię nowe media, malarstwo, rzeźba, grafika i wizualna kultura popularna a dodatkowo masz ochotę rozwijać swój warsztat pisarski, by szukać w przyszłości własnego języka krytycznej wypowiedzi na temat sztuki, studia na kierunku krytyka artystyczna mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

5. Gdzie studiować krytykę artystyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek krytyka artystyczna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku krytyka artystyczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku krytyka artystyczna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku krytyka artystyczna

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku krytyka artystyczna? Zdecydowanie odnajdziesz się w roli opiniotwórczego dziennikarza współpracującego z dowolnym medium, zdobędziesz warsztat krytyka sztuki lub pracownika instytucji kulturalnych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku krytyka artystyczna bardzo często decydują się również na karierę badacza sztuki współczesnej i jej metodologii, osoby promującej sztukę oraz odpowiedzialnej za utrzymywanie wysokiego poziomu kultury oraz edukacji artystycznej społeczeństwa.

 
Absolwent kierunku krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • pracownik naukowy/akademicki
 • krytyk sztuki
 • wydawnictwach
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • ekspert ds. rynku artystycznego
 • pracownik ośrodków zajmujących się promocją sztuki
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • animator kultury

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Krytyka artystyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Krytyka artystyczna studia I stopnia

Zobacz inne kierunki artystyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Krytyka artystyczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)