Turystyka i kultura śródziemnomorska

Turystyka i kultura śródziemnomorska

Dodaj do ulubionych

Turystyka i kultura śródziemnomorska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kultura śródziemnomorska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Turystyka i kultura śródziemnomorska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Turystyka i kultura śródziemnomorska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturę śródziemnomorską

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska poznasz tajniki tego kręgu kulturowego poprzez zajęcia z zakresu historii krajów Śródziemnomorza, filozofii, historii sztuki, literatury, historii kultury krajów śródziemnomorskich, geografii, językoznawstwa. Dowiesz się także jak zarządzać turystyką w tym regionie.

Nacisk kładziony będzie też na umiejętności miękkie z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz międzykulturowej, dzięki czemu będzie Ci łatwiej rozumieć zwyczaje panujące w krajach śródziemnomorskich. Na niektórych uczelniach oferowana jest także nauka jednego z języków tego regionu oraz łaciny. Jednym zdaniem staniesz się prawdziwym ekspertem w zakresie kultury śródziemnomorskiej!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • transmisji oraz recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka),
 • naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu,
 • elementarnej wiedzy o powiązaniach filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich z pokrewnymi naukami humanistycznymi,
 • rozpoznawania różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek turystyka i kultura śródziemnomorska jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie bezpośrednio związany z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska będziesz miał możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy na temat kultury, religii, historii oraz literatury krajów śródziemnomorskich. Studenci dowiedzą się także więcej na temat historii chrześcijaństwa. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów podobnej tematyce, między innymi takich jak:

 • Geografia turystyczna krajów Śródziemnomorza
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Islam w krajach Śródziemnomorza
 • Prawne i ekonomiczne aspekty w turystyce

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na powyższym kierunku humanistycznym będą miały w dużej części wymiar praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim skupisz się na nauce języka łacińskiego oraz dodatkowego języka nowożytnego.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób analizować i interpretować teksty z kanonu literatury śródziemnomorskiej. Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska to świetna okazja do poznania historii tego regionu od czasu starożytnych aż po współczesność oraz nauki jednego z języków tego obszaru: włoskiego, hiszpańskiego lub grecki, a także zapoznania się z łaciną.

Jeżeli zatem bliskie są Ci klimaty południowej Europy i chcesz przełożyć swoje zainteresowania na Twoją ścieżkę kariery zawodowej to Kultura śródziemnomorska może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Turystykę i kulturę śródziemnomorską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Turystyka i kultura śródziemnomorska:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kultura śródziemnomorska

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach kultury, oświaty i administracji państwowej, w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej, w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) lub w takich placówkach jak: muzea, galerie sztuki, domy kultury.

Pracę będziesz mógł też podjąć w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Turystyka i kultura śródziemnomorska może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kultura śródziemnomorska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w instytucjach kultury, oświaty i administracji państwowej,
 • pracownik galerii sztuki,
 • pracownik w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach międzynarodowych,
 • pracownik w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej,
 • nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Komentarze (0)