Lingwistyka stosowana studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku lingwistyka stosowana, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, dwa języki obce.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LINGWISTYKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE LINGWISTYKA STOSOWANA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia wschodniosłowiańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując lingwistykę stosowaną

Program studiów i przedmioty

Czym właściwie jest lingwistyka stosowana? Jest to dziedzina nauki zajmująca się językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych.

Jej głównym tematem jest dwu- oraz wielojęzyczność, translacja oraz glottodydaktyka. Właśnie na tych aspektach skupią się Twoje studia na kierunku Lingwistyka stosowana.

Oprócz wiedzy teoretycznej zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe (poziom C1 lub C2) w zakresie dwóch języków obcych oraz poznasz metody ich nauczania w szkołach.

Według wszelkich badań znajomość dwóch języków obcych znacznie zwiększa szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się językiem obcym w celach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich,
 • umiejętności badawczych w zakresie translatoryki,
 • posługiwania się szerokim zakresem struktur gramatycznych i jednostek leksykalnych, z uwzględnieniem ich stylistycznych ograniczeń,
 • metod oraz technik nauczania języka obcego na I oraz II etapie edukacyjnym,
 • języka obcego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku lingwistyka stosowana?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek lingwistyka stosowana można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

Studia na kierunku lingwistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku lingwistyka stosowana będziesz miał możliwość ugruntowania i rozwinięcia swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu nauk społecznych, filologicznych, kulturowych czy językoznawczych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • tłumaczenie a vista
 • przekład tekstów ogólnych
 • analiza i przekład tekstu specjalistycznego

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczysz się dwóch wybranych języków obcych i ich wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie wybranych języków obcych. Dodatkowo, poznasz zasap dokonywania analizy oraz interpretacji tekstów literackich.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie globalizacja oraz umiędzynarodowienie rynku pracy sprawiają, że zapotrzebowanie na pracowników władających minimum dwoma językami obcymi nieustannie rośnie.

Badania pokazują, że obecnie ponad czterdzieści procent Polaków mówi jedynie w języku obcym, a popyt na poliglotów wzrasta. Dlatego też studiowanie Lingwistyki stosowanej może być świetnym pomysłem oraz początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

5. Gdzie studiować Lingwistykę stosowaną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Lngwistyka stosowana:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA NIESTACJONARNE

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku lingwistyka stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

LINGWISTYKA STOSOWANA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

język angielski, język niemiecki

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
65
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
94.00
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lingwistyka stosowana

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Lingwistyka stosowana? Pracę będziesz mógł podjąć w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych oraz wiedzy z zakresu kultury krajów danego obszaru.

Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, jeżeli zatem chciałbyś poznać tajniki lingwistyki to jest to świetny kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kultury mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w biurach tłumaczeń,
 • pracownik w redakcji,
 • pracownik w wydawnictwach,
 • pracownik w turystyce,
 • pracownik w ośrodkach kultury.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Komentarze (0)