Malarstwo

Malarstwo

Studia na kierunku malarstwo możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Malarstwo stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku malarstwo

Uczelnie, gdzie malarstwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Sztuki wizualne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku sztuki wizualne

Malarstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku malarstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku malarstwo
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku malarstwo rozpocznie się 9 marca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | malarstwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku malarstwo możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | malarstwo - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia malarskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku malarstwo: ilustracja i komiks, rysunek, działanie obrazem w przestrzeni publicznej, malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze i urbanistyce.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku malarstwo najczęściej podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

szczegółowe wymagania na uczelniach

Malarstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując malarstwo

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku malarstwo: malarstwo, anatomia plastyczna, historia i teoria sztuki, podstawy percepcji wizualnej, rysunek.

Aby zostać studentem kierunku Malarstwo musisz najpierw zdać egzamin wstępny, zwykle polegający na złożeniu prac własnych (do 25 sztuk) przed komisją egzaminacyjną oraz na rozmowie kwalifikacyjnej.

Na studiach zdobędziesz kompetencje artystyczne w zakresie szeroko rozumianego malarstwa, co przygotuje Cię do twórczej pracy na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu.

Zdobędziesz także wiedzę o współczesnych mediach oraz sztuce wizualnej oraz ich znaczenia oraz wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa. Studia są połączeniem wiedzy teoretycznej z licznymi godzinami ćwiczeń oraz praktyką, dzięki czemu będziesz mógł doprowadzić do perfekcji Twój warsztat malarski.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa,
 • posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy o zasadach budowy obrazu kolorem, profesjonalnego wykonywania – we właściwej technice i technologii – obiektu malarskiego na podstawie: obserwacji martwej natury, studium aktu, studium pejzażu, wykonywania dzieła na podstawie projektu rysunkowego, fotografii lub elektronicznego zapisu, samodzielnego tworzenia układów kompozycyjnych w zakresie malarstwa sztalugowego i technik pokrewnych,
 • rozpoznawania epok i stylów w malarstwie; analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania, znawstwa podstawowych założeń ideowych wybitnych artystów,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku malarstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek malarstwo można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk artystycznych.

 

Studia na kierunku malarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk artystycznych, historii i teorii sztuki oraz nauk kulturoznawczych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Antropologia kultury i sztuki
 • Technologia malarstwa sztalugowego
 • Podstawy rysunku
 • Grafika warsztatowa

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku malarstwo będą mieli możliwość wykształcenia wielu cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W ramach studiów, przede wszystkim nauczysz się tworzenia rysunku oraz różnorodnych form malarskich.

Ponadto nauczysz się korzystać z zaawansowanych technologi i programów informatycznych, które usprawnią twoją codzienną pracę zawodową.

Jako student dowiesz się także, w jaki sposób analizować i interpretować dzieła sztuki oraz formułować profesjonalne wypowiedzi ustne i pisemne o tematyce związanej ze sztuką i malarstwem.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Masz zdolności plastyczne, możesz pochwalić się własnymi pracami i chciałbyś przełożyć te zainteresowania na przyszłą karierę zawodową? Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki? Jeżeli tak to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować malarstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek malarstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku malarstwo trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo będą trwały od trzech do czterech lat. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora lub dwa lata, czyli trzy lub cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra. Kierunek ten można realizować także w ramach jednolitych studiów magisterskich, na których nauka będzie trwała pięć lat.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku malarstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku Malarstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako artysta malarz (wolny zawód) lub animator kultury.

Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe umożliwi Ci także podjęcie pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, sztuki i oświatyPodjęcie pracy w szkolnictwie wymaga jednak ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jeżeli zatem chcesz rozwijać swoje zdolności plastyczne to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie

 

Absolwent kierunku malarstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • malarz,
 • animator kultury,
 • pracownik placówek kultury,
 • pracownik placówek zajmujących się sztuką,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Malarstwo studia niestacjonarne

Malarstwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Malarstwo studia I stopnia

Malarstwo studia II stopnia

Malarstwo studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku malarstwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
studia I stopnia
Forma studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Malarstwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)