Mediacja międzykulturowa studia

Mediacja międzykulturowa studia - kierunek studiów

Obecnie żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, nastawionym na wszechdostępną informację. Dzięki tak szybkiemu jej rozprzestrzenianiu mamy do czynienia z procesem globalizacji. Większość firm posiada swoje filie międzynarodowe, a co za tym idzie, zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Niezwykle ważne jest by wykształcić specjalistów w dziedzinie mediacji, którzy będą świadomi różnic, a co więcej będą w stanie je skutecznie niwelować. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną jest komunikacja interpersonalna oraz języki obce to Mediacja międzykulturowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Mediacja międzykulturowa? Studia kształcą w zakresie rozpoznawania przyczyny konfliktów i przeciwdziałania im jako skuteczny mediator, identyfikowania problemów komunikacyjnych wynikających z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowywania sposobów przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, usprawniania przepływu informacji. Przykładowymi przedmiotami będę: komunikacja międzykulturowa, metody i techniki badań społecznych, kultura i mediacja, prawo w mediacji, techniki dialogu międzykulturowego czy migracje we współczesnym społeczeństwie. Oprócz wiedzy teoretycznej, nacisk będzie także kładziony na umiejętności miękkie, dzięki którym staniesz się świetnym negocjatorem czy mediatorem w różnym środowisku.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Mediacja międzykulturowa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł zostać pracownikiem centrów informacji i promocji, serwisów ofert pracy, działów osobowych, korporacji międzynarodowych, agencji reklamowych, ośrodków badania opinii publicznej, punktów informacyjnych oraz biur podróży. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Mediacja międzykulturowa może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując mediację międzykulturową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • rozpoznawania przyczyny konfliktów i przeciwdziałania im jako skuteczny mediator,
  • identyfikowania problemów komunikacyjnych wynikających z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowywania sposobów przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia,
  • usprawniania przepływu informacji,
  • podstawowych sposobów pozyskiwania i interpretacji informacji,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku mediacja międzykulturowa

Absolwent kierunku mediacja międzykulturowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik centrów informacji oraz promocji,
  • pracownik serwisów ofert pracy,
  • pracownik działów osobowych,
  • pracownik agencji reklamowych,
  • pracownik ośrodków punktów informacyjnych.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku mediacja międzykulturowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Mediacja międzykulturowa

MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek mediacja międzykulturowa prowadzony jest przez:

Wydział Humanistyczny

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)