Mediacja międzykulturowa studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecnie żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, nastawionym na wszechdostępną informację. Dzięki tak szybkiemu jej rozprzestrzenianiu mamy do czynienia z procesem globalizacji. Większość firm posiada swoje filie międzynarodowe, a co za tym idzie, zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Niezwykle ważne jest by wykształcić specjalistów w dziedzinie mediacji, którzy będą świadomi różnic, a co więcej będą w stanie je skutecznie niwelować. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną jest komunikacja interpersonalna oraz języki obce to Mediacja międzykulturowa może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Mediacja międzykulturowa? Studia kształcą w zakresie rozpoznawania przyczyny konfliktów i przeciwdziałania im jako skuteczny mediator, identyfikowania problemów komunikacyjnych wynikających z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowywania sposobów przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, usprawniania przepływu informacji. Przykładowymi przedmiotami będę: komunikacja międzykulturowa, metody i techniki badań społecznych, kultura i mediacja, prawo w mediacji, techniki dialogu międzykulturowego czy migracje we współczesnym społeczeństwie. Oprócz wiedzy teoretycznej, nacisk będzie także kładziony na umiejętności miękkie, dzięki którym staniesz się świetnym negocjatorem czy mediatorem w różnym środowisku.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Mediacja międzykulturowa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł zostać pracownikiem centrów informacji i promocji, serwisów ofert pracy, działów osobowych, korporacji międzynarodowych, agencji reklamowych, ośrodków badania opinii publicznej, punktów informacyjnych oraz biur podróży. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Mediacja międzykulturowa może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku mediacja międzykulturowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mediacja międzykulturowa  stopień: (I)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując mediację międzykulturową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • rozpoznawania przyczyny konfliktów i przeciwdziałania im jako skuteczny mediator,
  • identyfikowania problemów komunikacyjnych wynikających z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowywania sposobów przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia,
  • usprawniania przepływu informacji,
  • podstawowych sposobów pozyskiwania i interpretacji informacji,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku mediacja międzykulturowa

Absolwent kierunku mediacja międzykulturowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik centrów informacji oraz promocji,
  • pracownik serwisów ofert pracy,
  • pracownik działów osobowych,
  • pracownik agencji reklamowych,
  • pracownik ośrodków punktów informacyjnych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIACJA MIĘDZYKULTUROWA

Komentarze (0)