Metalurgia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku metalurgia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku metalurgia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK METALURGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Metalurgia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata
tryb: niestacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Jednostka prowadząca

Metalurgia stopień: (I)
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku metalurgia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując metalurgię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Metalurgia? Studią kształcą w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii.

Do wyboru, w zależności od uczelni, jest wiele ciekawych specjalizacji, które obejmują takie tematy jak: komputerowe modelowanie procesów metalurgicznych, metaloznawstwo i obróbka cieplna, metalurgia ekstrakcyjna, plastyczna przeróbka metal,technika cieplnaczy czy piece przemysłowe i ochrona środowiska

Jednak niezależnie od specalizacji czekają na Ciebie takie przedmioty jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM. Jedno jest pewne – na pewno nie będziesz się nudzić!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pomiaru podstawowych wielkoci fizycznych, analizy zjawisk fizycznych, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa fizyk,
 • stosowania metod analitycznych w badaniach materiałów – głównie w metalurgii, posługiwania się aparatur badawcza; oceny struktury i własności metali i stopów metali,
 • stosowania zasad termodynamiki do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego procesów cieplnych, stosowania zasad techniki cieplnej, projektowania i eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inynierskich,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku metalurgia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek metalurgia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie związany z naukami technicznymi.

 

Studia na kierunku metalurgia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych, przetwórstwa metali, ochrony środowiska czy informatyki. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Mineralogia tworzyw metalurgicznych
 • Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
 • Chemia ogólna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku metalurgia, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także szereg cennych umiejętności praktycznych. Jako student nauczysz się opisywać procesy metalurgiczne i matematyczne.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób oceniać strukturę i właściwości metali, przy zastosowaniu zaawansowanej aparatury badawczej. Studenci poznają także profesjonalne programy i narzędzia informatyczne, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz zaostać ekspertem w zakresie przetwarzania oraz użytkowania metali i stopów w różnych gałęziach przemysłu? Studia na kierunku Metalurgia dadzą Ci bez wątpienia taką możliwość! Co więcej, będziesz przygotwany do twórczej pracy z użyciem nowoczesnych technologii metali i stopów.

Jeżeli zatem interesuje Cię świat metalurgii i chciałbyć przełożyć swoje zainteresowania na przyszłą karierę to może być to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować metalurgię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek metalurgia:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

METALURGIA STUDIA NIESTACJONARNE

METALURGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku metalurgia trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku metalurgia będą trwały trzy i pól roku, czyli siedem semestrów lub cztery lata, czyli osiem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia trzy lub cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku metalurgia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

METALURGIA STUDIA I STOPNIA

METALURGIA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek metalurgia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku metalurgia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek metalurgia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
300-449
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku metalurgia

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Metalurgia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się przetwórstwem metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych czy biurach projektowych.

Nic nie stoi też na przeszkodzie by założyć własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie. Z wielu ankiet wynika, że niemal wszyscy studenci kierunku Metalurgia znajdują ciekawą pracę w zawodzie.

Nie powinieneś zatem mieć problemu z jej znalezieniem od razu po zakończeniu studiów. Jeżeli zatem Twoją mocną strona jest fizyka oraz matematyka to Metalurgia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku metalurgia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w firmach zajmujących się przetwórstwem metali i stopów,
 • pracownik w laboratoriach specjalistycznych,
 • pracownik w biurach projektowych,
 • pracownik przemysłu metalurgicznego,
 • pracownik jendostek doradczych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU METALURGIA

Komentarze (0)