Niezdana matura 2023 - co dalej?!

Niezdana matura 2023 - co dalej?!

Niezdana matura 2023 - co dalej?!

01.05.2023

Niezdana matura 2023 – co dalej?

 

Kiedy egzamin maturalny jest niezdany

Egzamin maturalny w 2023 r. uznawany jest za niezdany, jeśli absolwent nie otrzymał co najmniej 30% z możliwych punktów z jednego przedmiotu lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej albo ustnej lub egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego został mu unieważniony.
 
 

Poprawa matury 2023

Niezdana matura z jednego przedmiotu

Do matury poprawkowej, która odbędzie się w terminie od 21 do 22 sierpnia 2023 r., mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu ustnego albo pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania) oraz przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 
Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony, będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2024 r.
 
Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2023 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2024 r.
 
Jak przystąpić do egzaminu poprawkowego w 2022 r.
Niezależnie od powodu (niezdania lub chęci poprawy wyniku), dla którego chcecie zdawać maturę raz jeszcze, potrzebujecie odpowiedzi na te same pytania: Co, gdzie, kiedy i jak? Tutaj je znajdziecie.
 

Kiedy termin poprawkowy matury 2023

Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego* w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 14 lipca 2023 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor waszej szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00. Część ustna egzaminu maturalnego w 2023 r. w terminie poprawkowym przeprowadzona zostanie 21 sierpnia 2023 r.

* (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony)

 

Kiedy poprawka z matury 2023 – data

 • deklaracja: do 14 lipca 2023 r.
 • egzamin poprawkowy - ustny: 21 sierpnia 2023 r.
 • egzamin poprawkowy - pisemny: 22 sierpnia 2023 r.
 • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 8 września 2023 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 8 września 2023 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2023 r.*

 

Matura poprawkowa 2023 - deklaracja i podanie

Jak napisać podanie o przystąpienie do matury poprawkowej?

Absolwenci, którzy chcą podejść do matury poprawkowej muszą złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj dyrektor szkoły) pisemną delarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

 

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2023:

 • Data: do 14 lipca 2023 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

 

Gdzie zdawać egzamin w terminie poprawkowym

W 99% placówką wyznaczoną na wasz egzamin poprawkowy będzie szkoła, w której nie udało wam się zdać za pierwszym razem. Ten 1% pozostaje na wypadek, gdyby w szkole nie było możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego, w przypadku występowania innych uzasadnionych przyczyn (np. likwidacji szkoły) lub na uzasadniony (np. zdrowotnie) wniosek zdającego.
czytaj dalej
 

odwołanie od wyników matury 2023

 
 
Kiedy wyniki matury poprawkowej 2023
Wyniki matur poprawkowych 2023
 • Data: 8 września 2023 r.
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2023 - termin poprawkowy 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.

czytaj dalej wyniki matury poprawkowej 2022

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2023

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 8 września 2022 r. Od 8 września 2023 r. będą mogli również odebrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

Jak wyglądały matury 2022

Do matury 2022 r. z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 268257 osób. Maturzyści obowiązkowo musieli przystąpić do egzaminów w części pisemnej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowych-dla uczniów z wykładowym językiem mniejszości narodowych oraz do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.
 

Jaki przedmiot był oblewany najczęściej

Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 18 % osób (14% w liceach, 25 % w technikach, 71% w szkołach branżowych drugiego stopnia), drugi na liście znalazł się język polski, którego nie zdało 5% absolwentów (4% w liceach, 8% w technikach, 32% w szkołach branżowych drugiego stopnia).

 

Dodatkowa rekrutacja na studia 2023

W poprzednim roku matury też nie zdało sporo osób (z matematyki 18%, z języka polskiego 5% oraz z języka angielskiego 4%) i część z nich przystąpiła do poprawki w sierpniu tego samego roku i po pozytywnym wyniku mogła pójść na studia już od zeszłego roku, dostając się na studia z list sierpniowych lub wrześniowych. Reszta chcących zdać maturę i pójść na studia poprawiała egzamin w roku 2022. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2022 przystąpiło 41587 osób.
 
Czy mimo oblanej matury i poprawiania w sierpniu, można jeszcze w tym samym roku dostać się na uczelnię wyższą?
Jak najbardziej. Należy tylko dopilnować terminów składania dokumentów, podanych na stronie wybranej przez nas uczelni lub na naszej stronie, gdzie znajdziesz ogólnopolski wykaz uczelni, które prowadzą dodatkową rekrutację. Terminy rekrutacji na studia 2023.
W zależności od uczelni, na kierunkach, na których są jeszcze wolne miejsca, prowadzona jest druga, a czasami nawet trzecia tura rekrutacji. Wrześniowy harmonogram naboru pozwala składać dokumenty mniej więcej do końca września, a czasem nawet dłużej. To pozwala na normalne rozpoczęcie zajęć na uczelni już od października, wraz z innymi absolwentami. Jak widać, niezdanie matury nie jest końcem świata, myślcie o tym, jak o przyjściu na imprezę studencką po prostu lekko spóźnionym.

 

sprawdź do kiedy trwa -> dodatkowa rekrutacja na studia

 

 

Zdawalność matury 2022

Zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022

 • Liczba osób przystępujących do matury 2022 - 269 490 osób
 • Liczba osób, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85%) osób
 • Liczba osób, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15%) osób

 

Najpopularniejsze

terminy matur 2023

pewniaki maturalne 2023

jak zdać maturę 2023

przecieki maturalne 2023

jak liczyć punkty matura 2023

nowa lista pytań jawnych matura 2023

kierunki studiów 2023

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

rkusze maturalne z matematyki

arkusze maturalne z języka polskiego

arkusze maturalne z języka angielskiego

arkusze maturalne - wszystkie

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Ateneum w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Uniwersytet WSB Merito w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Śląska
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uczelnia Metropolitalna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Lubelska Akademia WSEI
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet WSB Merito w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia WSB Merito w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
Coventry University Wroclaw
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Dolnośląski DSW
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Lubelska Akademia WSEI
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Akademia Sztuki w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (60)

Dawid z PŁ odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Tyle lat bylismy z bykami twarzą (w sumie plecami) niezdanej matury na tym profilu. Tyle lat wspomnień i slawy a teraz ch*j bombki strzelił.

GRZEGORZ Z BIALEGOSTOKU W odpowiedzi do: Dawid z PŁ odpowiedz

Potwierdzam. Szkoda, że zmienili zdjęcie. Od 2018 r byliśmy zawsze na tej stronie

Zuzia odpowiedz

Czy jeśli chcę poprawiać przedmiot dodatkowy czyli biologię i pisać dodatkowo chemię (oba rozszerzone) w 2023 to będę musiała zdawać także ustne?

Beztalencie zyciowe odpowiedz

Da się złożyć wniosek przez internet?

O co chodzi ? odpowiedz

Nasza nauczycielka powiedziała że jak będziemy chcieli poprawiać w następnym roku to w liceum prywatnym bo nas "ustawa nie przewiduje". Że nie możemy poprawiać w starym liceum... ?

fifi odpowiedz pokaż odpowiedzi (6)

Co jeżeli nie zdam poprawki z matematyki, to w przyszłym roku poprawiam tylko matmę czy wszystko I czy jeżeli tylko matmę to ustne jeżeli się odbędą też muszę zaliczyć?

marta W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

poprawiasz tylko te przedmioty, których nie zdałaś lub przedioty z których chcesz poprawić wynik.

a W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

jeśli będą egzaminy ustne w roku, w którym będziesz poprawiać maturę to też musisz do nich przystąpić, mimo, że byłaś zwolniona ze zdawania przez koronowirusa. Poza tym nie ma matury ustnej z matematyki

fifi W odpowiedzi do: a odpowiedz

chodzi mi bardziej o to czy jeżeli w przyszłym roku przystąpię tylko do matmy to nie muszę zaliczać ustnej z ang i pol mimo że polski i matematykę w tym roku zdałem

fifi W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

Polski i angielski*

marta W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

nie musisz. Możesz zdawać tylko to co chcesz poprawiać masz na to 5 lat. Po upływie 5 lat będziesz musiał zdawać maturę całą od nowa.

fifi W odpowiedzi do: marta odpowiedz

Okey, dziękuję za odpowiedź! :-)

Aga odpowiedz

Nie zdałam matury z matematyki. Będę pisać poprawkę. Czy jeżeli jej nie zdam to za rok mogę pisać tylko matematykę czy muszę pisać także te przedmioty, które już zdałam?

Anna odpowiedz

Nie zdałam matury podstawowej z j. polskiego. Mam pytanie, bo niektóre uczelnie mają w rubryce o polskiem, że poziom podstawowy albo rozszerzony. Zdawałam również rozszerzenie. Czy w takim razie mam nadal szanse na te studia, jeśli nie podam wyniku z podstawy?

Hardkorowiec odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Trafiłem znnowu na tą strone i ponawiam moje pytanie. Nie przystąpiłem do matury do dziś ponieważ nic nie pamiętam ze szkoły

Hardkorowiec W odpowiedzi do: Hardkorowiec odpowiedz

Tamto pytanie zadałem w 2017 roku

Hardkorowiec odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jeżeli nie zostałem dopuszczony do matury z powodu 1 z matematyki (poprawke zaliczylem szkołe skończyłem) to gdzie mam sie udać na mature i kiedy? I czy moge zacząć studia w formie wolnego słuchacza? A co jeśli po roku będąc wolnym słuchaczem otrzymam wynik negatywny z matury? Tutaj nic nie pisze o takich sytuacjach a ta wiedza jest mi potrzebna...

xx W odpowiedzi do: Hardkorowiec odpowiedz

wydaje mi się, że musisz zadzwonić do szkoły i dopytać kiedy masz złożyć formularz maturalny i napisać maturę w przyszłym roku wraz z innymi absolwentami, dopilnować żeby złożyć formularz maturalny (w tym roku był to luty) i w maju napisać maturke

kk odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

W tym roku nie było matur ustnych ktoś sie orientuje jesli nie zda sie poprawki to w kolejnym terminie trzeba bedzie ustne tez zaliczyc?

marta W odpowiedzi do: kk odpowiedz

jest przecież napisane: ...zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego... czyli jak za rok będzie ustny to zdajesz też ustny

YtT odpowiedz

Jeżeli poprawiam niezdaną maturę 8 września z języka polskiego, a na uczelni wymagają wyniku jedynie z matematyki plus jakieś rozszerzenie to czy mogę brać udział w rekrutacji teraz (drugi nabór na ur) a po ogłoszeniu wyników matury 30 września zanieść świadectwo maturalne do szkoły?

KK odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy osoby które piszą maturę poprawkową 8 września mają szansę dostać się na studia w tym roku skoro wyniki matury poprawkowej są dopiero 30 września?

gość W odpowiedzi do: KK odpowiedz

tak, sporo uczelni publicznych będzie prowadzić rekrutację dodatkową na studiach stacjonarnych na których są jeszcze wolne miejsca, niestety będą to mało ciekawe kierunki, albo możesz iść na studia niestacjonarne. Masz też sporo uczelni prywatnych, które rekrutację prowadzą nawet do 30 października

xxx odpowiedz

Jeżeli odwołuję się do polskiego i powiedzmy,że uznają moje odwołanie to czy będę miała prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego jeszcze we wrześniu?

Kamil odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy mogę poprawiać chemię we wrześniu bo tylko jej nie zdałem ?

Marti W odpowiedzi do: Kamil odpowiedz

Teraz chyba tylko obowiązkowe przedmioty można

xyz odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Jeśli ktoś orientuje się gdzie można znaleźć wniosek o poprawkę niech mi napisze.

Rr W odpowiedzi do: xyz odpowiedz

Wystarczy wpisać oświadczenie o poprawienie matur wzór i wyskoczy

Simon W odpowiedzi do: Rr odpowiedz

Tylko nie pomyl ze wzorem z egzaminami na studiach lol

Smutna odpowiedz

Czy jeśli poraz trzeci nie zdałam matmy to teraz na poprawkę we wrześniu się zaliczam?

JM odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Gdzie jest ten załącznik na podanie o poprawkę?

xyz W odpowiedzi do: JM odpowiedz

i co znalazłeś/aś ?

Ola odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Do kiedy można złożyć podanie o poprawkę z matmy ?

Smutna W odpowiedzi do: Ola odpowiedz

14 sierpnia gdzieś pisało

Oburzeni rodzice odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Po co te poprawki, zwłaszcza z matematyki. Teraz gdy wzrasta zakażenie wirusem. To znowu narażenie młodzieży na niepotrzebny stres, to bez sensu.

Zmotywowana W odpowiedzi do: Oburzeni rodzice odpowiedz

Ja jako osoba której nie udało się zaliczyć w pierwszym terminie chce skorzystać z danej szansy poprawki.Uważam ,że poprawkowa matura jest czymś czego nie można odmówić uczniom którzy jeszcze w tym roku planują rozpocząć studia. Przypominam że matura czerwcowe też przebiegała w okresie epidemi

30% odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A czy jeśli za rok będę chciała poprawić wyniki na lepsze(na przykład osiągnę wynik 60% i będę chciała poprawić), to czy ustne będę musiała zaliczyć?

Powodzenia W odpowiedzi do: 30% odpowiedz

Jeżeli ustne w roku 2021 będą przeprowadzone to tak.

Wika odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy można podejść do poprawy we wrześniu, by poprawić wynik np 50% z podstawowej matematyki?

30% W odpowiedzi do: Wika odpowiedz

nie, w taki sposób poprawić możesz tylko za rok ;)

azi odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy jak poprawiam za rok to ustne też będą?

Życze Powodzenia ! :) W odpowiedzi do: azi odpowiedz

Sądzę,że tak będą. Ponieważ w tym roku nie było ustnych z powodu Pandemii. Zobaczysz jak sytuacją z COVID-EM się rozwinie. Jeżeli nie będzie przeciwskazań aby przeprowadzić ustną mature to ona będzie.

Pokrzywdzony odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Osoby które nie zdały matury to są osoby najbardziej pokrzywdzone przez los którym należy się troska,opieka i wsparcie ze strony całego społeczenstwa.

Hardkorowy W odpowiedzi do: Pokrzywdzony odpowiedz

Dokładnie tak

Kira (mam nadzieję nie pokrzywdzona) W odpowiedzi do: Pokrzywdzony odpowiedz

Tak zgadzam sie ale też bez zbędnej przesady.

Zasada odpowiedz

Znaczenie zasad maturalnych jest nam bliższe czy też dalsze...

Inżynier odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Matematyka obowiązkowa ewentualnie powinna być obowiązkowa dla inżynierów...

40-latek W odpowiedzi do: Inżynier odpowiedz

Jak można zostać inżynierem?

Politechnika W odpowiedzi do: 40-latek odpowiedz

Do wyspecjalizowanych zawodów można dojść dłuższą ale bezpieczniejszą mniej stresującą i bardziej rozwijającą ścieżką...

Xyz odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Najprzykrejsze w polskim systemie edukacji moim zdaniem jest to iż władza by chciała zrobić ludzi szarych jak mydło ale na układy nie ma rady.

XYZ W odpowiedzi do: Xyz odpowiedz

Tak rzeczywistość jest ustawiona przez naszych możnowładców...

Lidia odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

Daliby spokój święty z tą obowiązkowa maturá z matematyki bo rujnują zycie i przyszłość , beznadziejna polityka i osoby które same pewno tej matmy nie zdawały może teraz przepisami swoimi zadecydowali o jej powrocie, beznadziejni ministrowie edukacji, ja już mam po studiach, żadnej matematyki nie udało mi się zdać w 30% , najlepiej to stąd wyjechać i zrzec się obywatelstwa polskiego , moje życie straciło sens i cel przez głupią matmę już koniec ze studiami moimi.. powrót do matury z matematyki to zwykle stworzenie sytuacji żeby inni zarabiali na uczniu i musiał chodzić na lekcje prywatne a rodzić niech buli bo nie ma w Polsce dobrego przygotowania do zdania matury z matematyki.. beznadzieja ministra edukacji i tyle...chodząc do szkoły zaocznie i dla dorosłych nie było i nie ma możliwości zdania przy takim nauczaniu matematyków tej matury bo albo czasu nauczyciel nie ma albo ma za mało godzin do zrealizowania przedmiotu...i nieważne, sam sobie zalatwiaj i dawaj po 60-100 zł za godzinę..

Uproszczenie W odpowiedzi do: Lidia odpowiedz

Matury przeważnie piszą 20-latkowie gdyż w pewnym sensie to do 20 roku życia rozwija się mózg

dowcipniś W odpowiedzi do: Lidia odpowiedz

60 minut czyli 60 złotych zaś 100% godziny czyli 100 złotych...

bogacz W odpowiedzi do: Lidia odpowiedz

współczuje tobie iż jesteś pokrzywdzona przez obecne szkolnictwo ale przez to jesteś otoczona z mojej strony troską opieką i wsparciem który tobie się jak psu zupa przysługuje.

Abiturient W odpowiedzi do: Uproszczenie odpowiedz

Jak chodzisz do pracy to mozg ci sie starzeje ale za to umysł rośnie w siłę

Marta odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

A jak są dwa przedmioty to kiedy poprawkowa

A W odpowiedzi do: Marta odpowiedz

Za rok

Karol W odpowiedzi do: A odpowiedz

Łącznie z ustnymi ?

S W odpowiedzi do: Karol odpowiedz

Prawdopodobnie tak, ale zależy jak potraktują nasz rocznik

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Kalisz

Biała Podlaska

Elbląg

Kwidzyn