Dodaj do ulubionych

Administracja publiczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administracja publiczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Administracja publiczna to jeden z kierunków, który pozwala znacząco ukonkretnić wiedzę i umiejętności związane z administracją. Studenci w trakcie studiów otrzymują nie tylko wykształcenie prawnicze, lecz również uczą się, jak pozyskaną wiedzę wykorzystywać w praktyce podczas pisania różnorodnych wniosków lub jak liczyć terminy ważne w postępowaniu administracyjnym.

Po zakończeniu swojej przygody z tym kierunkiem można liczyć na zatrudnienie w instytucjach takich jak urzędy czy organy administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci administracji publicznej mogą ubiegać się o pracę w różnorodnych instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości lub też w organizacjach pożytku publicznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja publiczna : 

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja publiczna +

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

UCZELNIE, GDZIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja i polityka publiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja i polityka publiczna

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 23.07.2021
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2021
do 31.10.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2021
do 31.10.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja publiczna

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację publiczną

Program studiów i przedmioty

Sam kierunek administracji oferuje mnóstwo specjalności w tym administrację gospodarczą, integrację europejską, ubezpieczenia gospodarcze, doradztwo podatkowe, resocjalizację, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele, wiele innych.

Jeśli zdecydujesz się aplikować na te studia, możesz być pewien, że zostanie Ci dostarczona szeroka i kompletna wiedza o instytucjach i źródłach praw Unii Europejskiej, jak działa postępowanie egzekucyjne w administracji, jak skutecznie używać technik negocjacji i mediacji w administracji, a prawa i obowiązki obywatela nie będą Ci obce. 

Jako student administracji publicznej możesz się spodziewać w swoim planie zajęć takich przedmiotów jak podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, prawo administracyjne, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, zamówienia publiczne, legislacja administracyjna, statystyka z demografią, ustrój samorządu terytorialnego, prawo karne i prawo wykroczeń oraz inne tym podobne.

Dzięki treściom zawartym w wykładach z tych i innych przedmiotów będziesz specjalistą posiadającym oczekiwane kompetencje i wiedzę o tym choćby, jak postępować przed sądami administracyjnymi czy jak działają i współdziałają podmioty administracji samorządowej i publicznej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk społecznych
 • nauk o prawie
 • nauk o administracji
 • podstaw ekonomii
 • organizacji pracy niewielkich zespołów osobowych
 • prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wyglądają studia na kierunku administracja publiczna?

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek administracja publiczna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób ambitnych, które chcą w pełni poświęcić się nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu innych aktywności, na przykład pracy zawodowej, ze zdobywaniem wykształcenia, to zdecyduj się na studia zaoczne.

Studia prawnicze charakteryzują się ciekawym i dopasowanym do realiów współczesnego świata, programem nauczania. Kierunek administracja publiczna nie stanowi w tym przypadku wyjątku. Wszyscy studenci będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych i społecznych, ekonomii, zarządzania i innych dziedzin bezpośrednio związanych z administracją.

Ponadto, wykształcisz cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej. W trakcie licznych warsztatów nauczysz się skutecznych technik zarządzania, tworzenia wniosków administracyjnych, profesjonalnych wystąpień publicznych oraz prowadzenia rozmów z klientami.

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, dzięki którym rozwiniesz swoje kwalifikacje i zainteresowania naukowe. Aktualną ofertę specjalności znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Praktyczny wymiar studiów i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, takich jak wizyty studyjne, gry symulacyjne, wymiany i praktyki studenckie, sprawi że studenci zyskają cenne doświadczenie i przygotowanie zawodowe.

 

Studia na kierunku administracja publiczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną, musisz być osobą, która odznacza się dobrą organizacją, punktualnością i skrupulatnością oraz cierpliwością.

 

3. Gdzie studiować administrację publiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek administracja publiczna:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA STUDIA NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Studia na kierunku administracja publiczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Na realizacje kierunku administracja publiczna w ramach studiów pierwszego stopnia będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który umożliwi Ci kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub rozpoczęcie kariery zawodowej.

Czas trwania studiów na kierunku administracja publiczna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek administracja publiczna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku administracja publiczna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
12
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek administracja publiczna na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja publiczna

Praca po studiach

Czym jest administracja publiczna? Określenie brzmi bardzo znajomo i przywodzi na myśl pracę biurową. Według definicji “administracja” to działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, a jej zakres to sprawy o charakterze publicznym oraz jest ona regulowana przez ogólne normy prawne.

Zatem, zgadza się. Studia na kierunku administracja publiczna przygotują studenta do pracy w samorządach terytorialnych, organach zarządzania państwem, przeróżnych urzędach oraz biurach.

 

Absolwent kierunku administracja publiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • urzędach
 • samorządach terytorialnych
 • organach państwowych
 • administracji przeróżnych instytucji
 • asystent ubezpieczeniowy
 • instytucjach niepublicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Komentarze (2)

Tomasz odpowiedz

Bezuzteczny kierunek, dobrej pracy bez znajomosci nie znajdziesz, ja musialem sie przekwalifikowac.

Julia odpowiedz

ciekawy artykuł