Militarioznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Militarioznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku militarioznawstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, geografia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MILITARIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Militarioznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku militarioznawstwo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku militarioznawstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując militarioznawstwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Militarioznawstwo? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętej wiedzy w zakresie przeszłości militarnej.

Będziesz uczęszczać na takie przedmioty jak: historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, czego przykładem jest socjologia wojska.

Do wyboru będziesz mieć dwie specjalności: popularyzacja wiedzy o milirariach oraz animacja odtwórstwa militarnego. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu oraz rosnącemu zainteresowaniu tematami wojskowymi, co stwarza duże perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej,
 • socjologii,
 • komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury,
 • organizacji samorządowych,
 • pozarządowych i innych ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę z zakresu historii wojskowości
 • dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie,
 • bezpieczeństwa narodowego oraz wojskoznawstwa,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MILITARIOZNAWSTWO?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Militarioznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Gdzie spopularyzowano i nazwano Koktajle Mołotowa? W którym europejskim kraju ponad dziesięć procent mieszańców to żołnierze w służbie czynnej? Jakie były główne ulepszenia artylerii morskiej w XIX wieku? Tego i wiele więcej nauczysz się studiując Militarioznawstwo!

Jeżeli zatem interesujesz się historią naszego kraju, ale także światową z naciskiem na przeszłość militarną to Militarioznawstwo może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

3. Gdzie studiować Militarioznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Militarioznawstwo:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MILITARIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MILITARIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

dowolny przedmiot, historia, język obcy

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek militarioznawstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku militarioznawstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Militarioznawstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w redakcji czasopism wysokonakładowych specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących między innymi techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia, a także gier o tematyce militarnej.

Co więcej, będziesz mógł pracować w mediach masowych, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych, w szczególności dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości.

Twoim miejscem pracy mogą być także organizacje samorządowe. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Militarioznawstwo jest jednym z kierunków, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

Absolwent kierunku militarioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz w redakcji czasopism wysokonakładowych specjalistycznych z zakresu militarioznawstwa dotyczących między innymi techniki wojskowej, umundurowania, uzbrojenia,
 • pracownik instytucji kultury,
 • doradca gier o tematyce militarnej,
 • pracownik w mediach masowych, tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na konsultacje i komentarze w dziedzinie realiów historycznych dotyczących problematyki specjalistycznej z zakresu historii wojskowości,
 • pracownik organizacji zajmujących się odtwórstwem militarnym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MILITARIOZNAWSTWO

Komentarze (0)