Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Praca socjalna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku praca socjalna:

 • biologia,
 • chemia,
 • drugi język obcy,
 • filozofia, fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 27.07.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pracę socjalną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku praca socjalna? Studia kształcą w zakresie bloku podstawowego, gdzie zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

Co więcej, zostanie to uzupełnione o wiedzę specjalistyczną z zakresu dziedzin obejmujących tematy polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego oraz zawodowego.

Dzięki tak wszechstronnej wiedzy będziesz w stanie dostrzegać patologie społeczne oraz skutecznie rozwiązywać czy niwelować konflikty w społeczeństwie. Kierunek jest także nastawiony na kształtowanie umiejętności miękkich, bowiem praca socjalna oznacza nieustanny kontakt z ludźmi, często zmagającymi się z różnymi problemami.

Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Przykładowymi przedmiotami będą: psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia kliniczna, Podstawy socjologii, socjologia wychowania, kulturowe konteksty edukacji oraz wprowadzenie do pedagogiki. Taka różnorodność zajęć nie powoli Ci narzekać na nudę!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się pojęcia z zakresu etyki, filozofii oraz rozumienia ich funkcji w życiu społecznym oraz posługiwania się pojęciami socjologicznymi,
 • pedagogiki społecznej, socjalnej oraz ich roli w dobie współczesnego społeczeństwa,
 • pracy socjalnej: zawierania kontraktu, przeprowadzania wywiadu, analizy dokumentów, obserwacji, stosowania technik motywowania klientów, samodzielnego projektowania działalności socjalnej,
 • posługiwanie się pojęciami z zakresu ekonomii oraz zarządzania w kontekście społeczno-ekonomicznym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku praca socjalna?

 

1. Tryb i typ studiów

Udzielanie fachowego wsparcia psychologicznego i specjalistyczne podejście do kwestii wychowania, rozwoju oraz aktywizacji zawodowej człowieka, wymaga wszechstronnych kwalifikacji, które mogą zapewnić studia na kierunku praca socjalna.

Ten innowacyjny kierunek, zawierający się w spektrum nauk psychologicznych i społecznych, uposaży cię w wszechstronne kompetencje, zawierające się w takich dziedzinach, jak między innymi: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia, ekonomia, a nawet kulturoznawstwo.

Praktyczny aspekt pracy socjalnej zapewni ci uzyskanie takich umiejętności, które pozwolą na udzielanie fachowej pomocy jednostkom z jakichś powodów wykluczonym społecznie.

Jako że powody owego wykluczenia mogą być różne, w sposób szczegółowy zapoznasz się z zależnościami pomiędzy ekonomią, polityką, zdrowiem psychicznym i fizycznym jednostki a zdolnością do podjęcia pracy zawodowej i wywiązywania się z różnych ról społecznych.

 

Studia na kierunku Praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Problemy społeczne są trudnym aspektem życia społeczeństwa. Jest wiele jednostek oraz rodzin, które na co dzień borykają się z trudnościami codzienności.

Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, którzy są ludźmi nie tylko wykształconymi w tym zakresie, ale także chętnymi do pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji innych. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować Pracę socjalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Praca socjalna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA STUDIA NIESTACJONARNE

PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna?

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna wynosi trzy lata. Każdy student mierzy się z sześcioma semestrami, wypełnionymi wieloma przedmiotami kierunkowymi, a następnie przystępuje do pisania i obrony pracy licencjackiej. Następnym krokiem może być między innymi kontynuowanie kształcenia na wybranych studiach drugiego stopnia, które po dwóch latach edukacji zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra. Warto rozważyć ukończenie obu etapów ze względu na obiecujące możliwości zawodowe.

Czas trwania studiów na kierunku praca socjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA STUDIA I STOPNIA

PRACA SOCJALNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku praca socjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
40
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
80
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
23
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek praca socjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
61.55
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
47
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku praca socjalna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku praca socjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej.

Dodatkowo praca będzie na Ciebie czekać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w domach pomocy społecznej, w kórych będziesz zajmować się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Praca będziesz mógł też podjąć w zakładach karnych czy ośrodkach dla uchodźców.

Jak widzisz możliwości jest sporo, co sprawia, że powinieneś znaleźć ciekawą pracę w zawodzie. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los innych ludzi i masz ku temu kompetencje interpersonalne to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku praca socjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • pracownik w ośrodkach pomocy społecznej,
 • pracownik w powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • pracownik w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownik w zakładach karnych. 

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Komentarze (3)

Anna odpowiedz

Ja jestem po resocjalizacji i socjoterapii na WSKZ. Nadal jestem zaskoczona ile rzeczy się dowiedziałam podczas tej podyplomówki. Widać, że Uczelnia przywiązuje dużą wagę do jakości i dokłada wszelkich starań, aby materiały były na najwyższym poziomie, więc to na +.

Aneta odpowiedz

Potwierdzam. Praca Socjalna na tym wydziale to test jakieś nieporozumienie. Studiowałam i żałowałam, że nie poszłam na resocjalizacje. Przynajmniej jakiś konkret a nie socjologiczny bełkot o wszystkim tylko nie o pracy socjalnej.

Mila odpowiedz

Szkoda czasu i życia na ten kierunek. A już na Uniwersytecie Śląskim to na pewno. Gorszej kadry z pracy socjalnej nie uświadczy się nigdzie. Socjolodzy wykładający to co na socjologii tylko pod marką praca socjalna.