Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Dodaj do ulubionych

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Współcześnie prawo własności intelektualnej w dobie globalizacji i Internetu to niezwykle istotny aspekt prawa obejmujący prawa autorskie, patenty czy znaki towarowe. Wbrew pozorom nie jest to dział prosty, wymagający dużej wiedzy merytorycznej w tym zakresie. Dzięki studiom na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów będziesz mógł dołączyć do grona ekspertów w tej dziedzinie! Jeżeli zatem chciałbyś zgłębić tajniki praw autorskich na współczesnym rynku polskim, ale także światowym to prawo własności intelektualnej i nowych mediów może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów? Studia kształcą w zakresie ochrony, zarządzania oraz komercjalizacji własności intelektualnej. Obce nie będą Ci zagadnienia dotyczące prawa autorskiego, własności prasowej, Internetowej czy ochrony konkurencji, a także wiele przedmiotów z zakresu prawa, ekonomii oraz zarządzania. Dzięki tej wiedzy dowiesz się jak uniknąć naruszeń praw autorskich lub egzekwować prawa własności intelektualnej. Wszystko oparte będzie o dużą ilość zajęć praktycznych, co sprawi, że będziesz przygotowany do podjęcia ciekawego zawodu już po ukończeniu studiów. Studia są realizowane w ramach studiów licencjackich z możliwością kontynuacji studiów magisterskich na takich kierunkach jak: ekonomia czy zarządzanie. Jedno jest pewne, studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów nie pozwolą Ci się nudzić!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, WOS, historia, język obcy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • problematyki prawa autorskiego,
  • prawa, zarządzania oraz ekonomii,
  • Internetu oraz nowych mediów, ochrony innowacyjnych rozwiązań technicznych, znaków towarowych, wzornictw przemysłowych,
  • zarządzania własnością intelektualną, w tym: interpretowania, stosowania, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej, transferu technologii,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

O prawie autorskim coraz częściej mowa, zwłaszcza że świat jest pełen innowacji, mimo że wydaje się, że wszystko już było. Specjalistów, którzy odnajdą się w dziedzinie prawa własności intelektualnej bądź w prawie nowych mediów ciągle na rynku pracy brakuje. Kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast studia zaoczne są realizowane w trakcie zjazdów weekendowych.

Bogato skonstruowany program zajęć przewiduje kształcenie na takich przedmiotach jak na przykład: podstawy ekonomii z elementami zarządzania, wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, prawo wzorów przemysłowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej, prawo nowych technologii a prawo autorskie. Unikatowy kierunek studiów umożliwia zdobycie wiedzy z obszaru prawa autorskiego, prawa mediów, prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej. Zajęcia informatyczne bądź z zakresu zarządzania wzbogacają sylwetkę absolwenta. Przedmioty teoretyczne wsparte są praktycznym ujęciem, a zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów.

Prócz umiejętności technicznych odnoszących się w dużej mierze do korzystania z konkretnych oprogramowań informatycznych będziesz mógł/mogła rozwinąć predyspozycje kierownicze i komunikatywne, które ułatwią pracę z mediami, kontrahentami, a także ogólne działanie w zakresie prawa.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Oryginalny i niezwykle zajmujący kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów możesz z powodzeniem realizować na pierwszym stopniu, to znaczy na studiach licencjackich. Trwają one trzy lata i gwarantują tytuł licencjata po zdaniu wszystkich egzaminów. Kolejnym etapem kształcenia są studia magisterskie, które możesz realizować na innych kierunkach uzupełniających, chociażby na administracji. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobywaną na studiach stopnia pierwszego.

Czas trwania studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
100
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
80
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Absolwent kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik centrów transferu technologii,
  • pracownik redakcji prasowej,
  • pracownik agencji reklamowych,
  • pracownik firm internetowych,
  • pracownik firmy konsultingowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

Komentarze (0)