Dodaj do ulubionych

Projektowanie kultury studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecnie organizowane jest wiele przedsięwzięć kulturowych, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rozpowszechniania kultury oraz organizacji czy animacji imprez kulturowych. Dzięki studiom na kierunku projektowanie kultury będziesz mógł dołączyć do tego grona! Jeżeli zatem chciałbyś kształtować polską strefę publiczną to projektowanie kultury może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku projektowanie kultury? Studia kształcą w zakresie nauk humanistycznych, a nacisk kładziony jest na organizowanie imprez, widowisk kulturalnych, zarządzania projektami czy promocji instytucji kultury. Studia sprawią, że nie będzie dla Ciebie żadnym problem organizacja dużego koncertu czy spektakli lub przedstawień w plenerze. Staniesz się managerem przygotowanym do przedsięwzięcia lokalnych lub krajowych zjawisk kulturowych. Kierunek skierowany jest do osób kreatywnych oraz przedsiębiorczych, które nie boją się podejmować decyzji i mają zmysł lidera. Do wyboru będziesz mieć zwykle kilka ciekawych specjalizacji, które mogą dotyczyć takich tematów jak: turystyka, dziennikarstwo kulturalne czy dziedzictwa kulturowego.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent projektowania kulturowego? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w państwowych oraz samorządowych instytucjach kulturalnych, przedsiębiorstwach działających na rynku kultury czy instytucjach działających w szeroko pojętej kulturze. Jeżeli zatem chciałbyś mieć wpływ na wydarzenia kulturowe w naszym kraju to projektowanie krajobrazu może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku projektowanie kultury, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, matematyka, geografia, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROJEKTOWANIE KULTURY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Projektowanie kultury stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku projektowanie kultury

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując projektowanie kultury

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • organizacji widowisk kulturalnych,
 • kultury w mediach,
 • turystyki oraz kształtowania popytu na regiony turystyczne,
 • promocji dziedzctwa kulturowego w różnych środowiskach kulturalnych wykorzystując najnowsze środki przekazu oraz technologie,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku projektowanie kultury?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i zaocznymi. Kierunek projektowanie kultury można realizować w dwóch powyższych trybach. Jeżeli jesteś osobą dyspozycyjną wybierz pierwszą opcją, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć naukę z innymi aktywnościami, zdecyduj się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku projektowanie kultury zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych oraz dziedzin związanych z zarządzaniem i marketingiem. Program studiów zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów, powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Organizacja imprezy i widowiska
 • Zarządzanie w turystyce
 • Prawne aspekty zarządzania kulturą

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczysz się podejmować działania związane z organizacją imprez i widowisk kulturalnych. Studenci rozwiną także kompetencje z zakresu zarządzania i promocji kultury oraz sztuki. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności związanych z marketingiem i reklamą, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE KULTURY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku projektowanie kultury będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE KULTURY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek projektowanie kultury na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku projektowanie kultury

Absolwent kierunku projektowanie kultury znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach kulturowych,
 • pracownik administracji państwowej,
 • dziennikarz prasowy,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • pracownik firmy konsultingowej.

Komentarze (0)