Projektowanie w krajobrazie kulturowym

Projektowanie w krajobrazie kulturowym

Projektowanie w krajobrazie kulturowym studia

Projektowanie w krajobrazie kulturowym studia - kierunek studiów

Dobra oraz dziedzictwa kulturowego potrzebują zaprojektowanej architektonicznie przestrzeni do czego konieczna jest wiedza z zakresu architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu czy projektowania mebli. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą w stanie w sposób profesjonalny oraz kreatywny zaprojektować przestrzeń kulturowych. Jeżeli zatem masz zdolności plastyczne oraz głowę pełną pomysłów to projektowanie w krajobrazie kulturowym może być kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej kariery zawodowej!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku projektowanie w krajobrazie kulturowym? Studia kształcą w zakresie struktur architektoniczno-urbanistycznych miasta oraz zabytkowych wnętrz miejskich, a także przestrzeni przyrodniczej czy projektowania zgodnego z ochroną kultury. Obce nie będą Ci takie umiejętności jak: projektwanie trójwymiarowe, wizualizacja cyfrowa, makietowanie czy modele przestrzenne. Takie połączenie wiedzy oraz umiejętności sprawi, że będziesz sprawnie poruszać się w przestrzeni kulturowej przy rewitalizacji obiektów architektonicznych czy przyrodniczych. Będziesz dodatkowo posiadał wiedzę w zakresie ochrony dóbr kultury. Jednym zdaniem staniesz się specjalistą w zakresie projektowania w krajobrazie kulturowym!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku projektowanie w krajobrazie kulturowym? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w pracowniach architektonicznych lub instytucjach samorządowych oraz jednostkach administracji publicznej. Co więcej, pracę będziesz mógł podjąć w biura konserwacji zabytków i ochrony środowiska czy firmach wykonujących projekty z zakresu architektury krajobrazu i identyfikacji wizualnej. Jak widzisz możliwości jest dużo. Jeżeli zatem masz zdolności plastyczne i chcesz mieć wpływ na wizualny aspekt prezentacji kultury to projektowanie w krajobrazie kulturowym może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując projektowanie w krajobrazie kulturowym

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania trójwymiarowego oraz wizualizacji cyfrowych,
 • analiz i ocen stanu przestrzeni, według jej szczególnych wartości kompozycyjnych, kulturowych, historycznych, topograficznych i przyrodniczych,
 • wykorzystania współczesnych programów komputerowych do podstawowych zasad makietowania czy tworzenia modeli przestrzennych,
 • rysynku pozwalającego na zapis koncepcji projektowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku projektowanie w krajobrazie kulturowym

Absolwent kierunku projektowanie w krajobrazie kulturowym znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w pracowniach architektonicznych,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik biura konserwacji zabytków,
 • pracownik firmy zajmującej się ochroną środowiska,
 • pracownik firm wykonujących projekty z zakresu architektury krajobrazu i identyfikacji wizualnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku projektowanie w krajobrazie kulturowym, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: egzaminy wstępne.

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Projektowanie w krajobrazie kulturowym

PROJEKTOWANIE W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Komentarze (0)