Wyniki matur 2021

Wyniki egzaminów maturalnych 2021 - czy pandemia wyszła na dobre?

 

W poniedziałek, 5 lipca, poznaliśmy wyniki tegorocznych matur. Jak poszło maturzystom? Zdecydowanie lepiej niż polskim piłkarzom na Mistrzostwach Europy.

 

Ilu maturzystów zdało maturę?

Maturę 2021 zdało 74,5 % wszystkich osób podchodzących do egzaminów. Prawo do poprawki ma 17,7% osób, natomiast 7,8 % osób musi przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.

 

Jak wygląda podział wyników na uczniów liceów ogólnokształcących i uczniów techników?

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81%, a prawo do poprawki ma 13,2 % uczniów, natomiast spośród absolwentów techników maturę zdało 64% zdających, a prawo do poprawki ma 24,9 % osób.

Z maturalnymi zmaganiami najlepiej poradzili sobie abiturienci z województwa małopolskiego, a najsłabiej z województwa kujawsko- pomorskiego.

 

Procentowa zdawalność matury 2021 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

  • Język polski: 93%
  • Matematyka: 79%

 

Języki obce:

  • angielski: 94%
  • niemiecki: 85%
  • rosyjski: 92%
  • włoski: 96%
  • francuski: 97%
  • hiszpański: 96%.

Warte odnotowania jest także to, że tegoroczna matura miała jeden z najniższych wskaźników dotyczących ściągania na egzaminach, czyli niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

 

Ile osób podchodziło do matury?

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Grono absolwentów liceów obejmowało 167 504 osoby, natomiast grono absolwentów techników 105 915 osób. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku obowiązkowo zasiedli do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

 

Jak przebiegały egzaminy?

Tegoroczne egzaminy, w związku z pandemią i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym były przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych w grudniu zeszłego roku. Zdający mieli obowiązek przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Podobnie do ubiegłorocznej matury, nie było egzaminów ustnych. Ponadto, chętni mogli przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów do wyboru, w gronie których znajdowały się: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Aby zdać, należało uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych.

 

Czytaj także:

 

matura poprawkowa 2021

 

wyniki matura poprawkowa 2021

 

niezdana matura 2021 co dalej

 

studia 2021

 

 

Sukces?

Podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego oraz dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika podkreślano, że wyniki tegorocznych egzaminów można uznać za dobre i zadowalające, a wszelakie przypuszczenia i zwiastowania maturalnego dramatu nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Skoro przedstawiciele ministerstwa oraz CKE uznają wyniki tegorocznych matur za dobre, to może warto zrezygnować z tradycyjnego modelu nauczania i cały proces kształcenia realizować wyłącznie w trybie zdalnym?

Naturalnie, traktujmy taką propozycję z przymrużeniem oka, bowiem taka formuła nikomu nie wyszłaby na dobre, ale warto zastanowić się nad kondycją tradycyjnego szkolnictwa, skoro lepsze wyniki osiągane są w czasach pandemii, obostrzeń, dystansu i nauki w domach.

 

Kiedy i gdzie wyniki matur 2021

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r. o godzinie 8:30, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2021 r.

 

Ogłoszenie wyników matur organizowanych przez CKE od zawsze budzi wiele emocji wśród przyszłych studentów. Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej – od tego zależy bowiem, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych najlepszych uczelni akademickich w Polsce. W tym roku dodatkowe emocje budzi pandemia koronawirusa. Matury zostały znacznie zmodyfikowane.

 

Maturzyści dowiedzą się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych 5 lipca 2021 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych. W 2021 r. maturzyści nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej.

 

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2021

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Swój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum poznał jeszcze w szkole.

 

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

OKE WOJEWÓDZTWA
OKE Gdańsk pomorskie, kujawsko-pomorskie
OKE Jaworzno śląskie
OKE Kraków małopolskie, podkarpackie, lubelskie
OKE Łomża podlaskie, warmińsko-mazurskie
OKE Łódź łódzkie, świętokrzyskie
OKE Poznań wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie
OKE Warszawa mazowieckie
OKE Wrocław dolnośląskie, opolskie

 

 

Co należy zrobić, by zalogować się do OKE?

 

  1. Wejść do systemu OKE i wybrać zakładkę „uczeń”.
  2. Wpisać numer PESEL (login) oraz hasło.

 

Jeśli maturzysta zgubił swoje hasło, musi ponownie zwrócić się do szkoły o wygenerowanie nowego zabezpieczenia. Każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

 

 

 

 

Matura 2021

 

Przypomnijmy, że na wszystkich tegorocznych maturzystów czeka obligatoryjny pisemny egzamin z trzech najważniejszych przedmiotów – języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki, a dla uczniów z wykładowym językiem mniejszości narodowych, również egzamin z danego języka.

 

W arkuszach znajdą się zarówno zadania zamknięte (test wyboru), jak i otwarte – wymagające pisemnych odpowiedzi. W ubiegłych latach maturzyści uczestniczyli również w egzaminach ustnych z języka polskiego, języka nowożytnego oraz języków mniejszości narodowych, etniczych oraz regionalnych.

 

W ich przypadku także trzeba było osiągnąć co najmniej trzydziestoprocentowy wynik, ale zazwyczaj nie był on brany pod uwagę podczas rekrutacji na studia na polskich uczelniach wyższych. W tym roku plany egzaminów ustnych również zostały pokrzyżowane przez pandemię koronawirusa. Ze względu na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa egzaminy ustne po prostu się nie odbędą, więc maturzyści, którzy odczuwają stres przed publicznymi wystąpieniami, najprawdopodobniej odczują ulgę.

 

Co jednak waże, w 2021 r. do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej mogą przystąpić osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

 

 

Wyniki matury wstępem na studia wyższe

 

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą dostać się na wymarzone kierunki studiów, na ogół nie poprzestawali wyłącznie na zdawaniu trzech podstawowych przedmiotów. Obecnie egzaminem maturalnym objęte są niemal wszystkie szkolne przedmioty. Największą szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają przede wszystkim te osoby, które część egzaminów pisały na poziomie rozszerzonym i wybrały przedmioty z puli dodatkowej.

 

Przykładowo – osoby, które chciałyby rozpocząć w przyszłości studia na kierunku zarządzanie, oprócz pozytywnie zdanych egzaminów z trzech przedmiotów podstawowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) mogą z powodzeniem wybrać również przedmioty takie jak: informatyka, historia, geografia, wos, fizyka, biologia czy chemia. To właśnie one znacząco zwiększają szansę, że maturzyści będą mogli w październiku przekroczyć próg (być może nawet wirtualny!) wymarzonej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej na temat zasady rekrutacji na studia 2021.

 

 

Poprawa matury 2021

 

Nie każdy jednak wypada podczas egzaminów maturalnych tak dobrze, jak chciał. Na szczęście każdy może wziąć udział w egzaminach poprawkowych. Część uczelni uruchamia dodatkowe rekrutacje, dzięki którym można dostać się na studia w kolejnych turach. Nawet jeśli okaże się 5 lipca, że wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego nie przekraczają 30% lub po prostu nie są satysfakcjonujące, można śmiało jeszcze raz zadbać o swoją intelektualną przyszłość. Każdy z nas zna bowiem kogoś, kto w pogoni za marzeniami potrafił nawet kilkukrotnie poprawiać swoją maturę, by zacząć studia chociażby na kierunku lekarskim czy na prawie.

 

Maturalne egzaminy poprawkowe dla osób, które nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony, zaczną się we wtorek 24 sierpnia o godzinie 9:00. Ich wyniki będą znane już 10 września. Maturzyści, którzy zdali egzamin poprawkowy mają szansę jeszcze studiować w roku akademickim 2021/2022 - tam, gdzie zostały jeszcze wolne miejsca, ponieważ uczelnie przeprowadzają kolejne tury naboru.

 

A co z osobami, które niezdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu lub chcą poprawyć wynik jeśli uzyskały wynik co najmniej 30%? W takim przypadku absolwent może przystąpić ponownie do matury w okresie pięciu lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdawał maturę pierwszy raz. Czyli osoby, które nie zdały matury w 2021 r. lub chcą poprawić jej wynik mogą to zrobić najwcześniej w maju 2022 r.

 

 

Zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, czy z napięciem czekają na wyniki egzaminów

 

Martyna, z łódzkiego liceum, zdradza:

Marzę, żeby dostać się na studia prawnicze. Uwielbiam historię, język polski i interesuję się tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Przyznam, że moją największą bolączką są przedmioty ścisłe i trochę obawiam się wyników z matematyki. Chciałabym być dobrej myśli i wierzę, że dostanę się na swój wymarzony kierunek.

 

Bartłomiej z kolei dywaguje:

Przyznam, że cała sytuacja związana z koronawirusem przytłoczyła mnie. Zamierzam wziąć udział w rekrutacji na politechnikę, bo wierzę, że to są najbardziej przyszłościowe kierunki. Nie mam planu B, więc pozostaje mi wierzyć, że moje wyniki maturalne będą na wystarczającym poziomie.

 

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (3)

Anna odpowiedz

Nie wiem, z czego wynika zadowolenie ministerstwa i CKE. Chyba nie za bardzo można porównywać wyniki matur 2021 z tymi z 2020 roku, skoro zmieniono zakres materiał z matematyki i zmniejszono ilość punktów możliwych do osiągnięcia. Czyli matury były łatwiejsze. Dane zawyżają duże miasta, gdzie większość maturzystów korzystała z korepetycji. Trudno więc mówić o sukcesie polskiego szkolnictwa. Nauczanie zdalne to całkowita porażka w przypadku dzieci i młodzieży. Szkoła oprócz przekazywania wiedzy ma za zadanie uczenie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Twierdzenie, że zajęcia zdalne dobrze przygotowały uczniów do matury jest próbą usprawiedliwienia błędnych decyzji.

UBuskiewicz odpowiedz

Późno. Tyle czekać?

Sylwek odpowiedz

To chory kraj żeby uczniowie czekali dwa miesiące na wyniki. A czemu przy takich komputerach nie za dwa tygodnie. To jest chore nawet tacy młodzi dwa miesiące w nerwach. Kuźwa mac