Reżyseria dźwięku studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zawód i rola reżysera nie były określone tak naprawdę jeszcze do drugiej połowy XIX wieku. Zmianę przyniosła Wielka Reforma Teatru, której jeden z postulatów przyznawał reżyserowi zadanie zinscenizowania spektaklu. Jego pracą zatem jest stworzenie artystycznej koncepcji sztuki lub scenariusza i urzeczywistnienie jej. Może płynąć stąd wniosek, że osoba taka musi być wszechstronnie uzdolniona i wykształcona. Oprócz wiedzy merytorycznej w zakresie teartu, filmu i literatury, muzyki oraz technicznej z zakresu fotografii czy sztuki operatorskiej, musi być osobą wrażliwą i spostrzegawczą; wnikliwym obserwatorem życia codziennego. Jedną z jego najważniejszych zalet powinna być zdolność do opowiadania historii nie słowem, a obrazami czy dźwiękiem - w przypadku reżysera dźwięku. Osobowościowo powinien być to człowiek, którego nie odstraszą niespodzianki czy konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu oraz liczne kłopoty, które mogą wyniknąć podczas pracy. Jego predyspozycje interpersonalne też nie mogą zostać pominięte, ponieważ liczy się tu umiejętność pracy w grupie, cierpliwość, otwartość na ludzi oraz dużo zrozumienia. Reżyserem zatem może zostać jednynie osoba, która jest do tego przekonana w 100%, posiada silną osobowość oraz całą gamę zalet, umiejętności i cech charakteru wymienionych wyżej. Jeżeli jesteś pewien, że w tym opisie widzisz siebie - bez oszukiwania się, ponieważ studia jak i praca reżysera są bardzo wymagające i czasochłonne - studia na kierunku reżyseria dźwięku pomogą Ci rozwinąć umiejętności i zdobyć doświadczenie w pracy.

Reżyser dźwięku przede wszystkim musi wykazywać się wrażliwością muzyczną. Jego słuch musi być wyczulony na barwę dźwięku oraz posiadać, tzw. wyobraźnię dźwiękową. Jest to o tyle ważne, że kandydaci zostają poddani badaniom audiometrycznym.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli już zostaniesz przyjęty w poczet studentów możesz spodziewać się takich przedmiotów w swoim planie zajęć, które będą poruszały tematykę taką jak akustyka, elektroakustyka, podstawy historii filmu, kształcenie słuchu, analiza obrazu fonograficznego, estetyka dzieła filmowego, tehnologia postprodukcji w formach audiowizualnych i tym podobne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku reżyseria dźwięku, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka i astronomia + egzaminy wstępne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REŻYSERIA DŹWIĘKU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jednostka prowadząca

Reżyseria dźwięku stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU REŻYSERIA DŹWIĘKU

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując reżyserię dźwięku

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ilustracji dźwiękowej
 • reżyserii dźwięku w filmie i telewizji
 • produkcji nagrań
 • muzyki elektorakustycznej
 • historii filmu

Jak wyglądają studia na kierunku reżyseria dźwięku?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek reżyseria dźwięku można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk artystycznych i technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek reżyseria dźwięku będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin muzycznych, oraz nauk technicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Technologia realizacji dźwięku - wykład i pracownie
 • Technologia nagłaśniania koncertów
 • Pracownia MIDI
 • Pracownia montażu dźwięku

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów realizowanych na kierunku reżyseria dźwięku, wykształcisz szereg cennych umiejętności i kompetencji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się wykorzystywać nowoczesne technologie realizacji dźwięku. Ponadto skupisz się na doskonaleniu zdolności z zakresu montażu czy przetwarzania różnego rodzaju dźwięków. Studenci poznają również podstawy gry na wybranych instrumentach, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REŻYSERIA DŹWIĘKU STUDIA NIESTACJONARNE

REŻYSERIA DŹWIĘKU STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku reżyseria dźwięku na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

REŻYSERIA DŹWIĘKU STUDIA I STOPNIA

REŻYSERIA DŹWIĘKU STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku reżyseria dźwięku na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek reżyseria dźwięku na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku reżyseria dźwięku

Absolwent kierunku reżyseria dźwięku znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • reżyser i realizator dźwięku
 • operator dźwięku
 • montażu dźwięku
 • studiach fonograficznych (telewizyjnych, radiowych, teatralnych)
 • specjalista ds. nagłośnienia podczas koncertów i festiwali
 • producent muzyczny

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA DŹWIĘKU

Komentarze (2)

jacob odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Analityk finansowy ?

WFMJ2020 W odpowiedzi do: jacob odpowiedz

Pewnie ta