Wszystko o studiach

24.01.2024

Wszystko o studiach

Studia w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz doktoranckie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1 roku (2 semestry) do 6 lat (12 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu (licencjata, inżyniera, magistra, doktora lub tytułów równoważnych).

Studia możesz podjąć w uczelniach wyższych (akademiach, uniwersytetach, politechnikach, szkołach wyższych) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Co znjadziesz w artykule:

czym są studia

ile trwają studia

dla kogo są studia

w jakim trybie studiować

jakie są dziedziny

jakie są kierunki studiów

jakie studia wybrać

gdzie studiować

jak wybrać uczelnię

jak wygląda rekrutacja

terminy rekrutacji

rekrutacja dodatkowa

czy warto iść na studia

 

Czym są studia

Studia to zagadnienie, którego nie da się opisać jednym zdaniem. Jest to niemożliwe, ponieważ złożone jest z wielu elementów. Naturalnie, najistotniejsze jest zdobywanie wykształcenia i na naukę należy kłaść największy nacisk. Na naukę, która poprowadzi nas do realizacji planów i zdobywania kwalifikacji i umiejętności, które niezbędne nam będą w przyszłej pracy.

Studia umożliwiają pozyskiwanie i pogłębianie wiedzy. Torują drogę w kierunku obranych planów zawodowych. Stanowią podstawę kariery i ciekawej pracy. Ale studia nie polegają wyłącznie na nauce z książek, czy wykładów.

czytaj dalej czym są studia

 

Ile trwają studia

Kształcenie wyższe dzieli się na stopnie. W podziale tym wyróżniamy studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, drugiego stopnia, podyplomowe oraz studia doktoranckie.

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie ulegają podziałowi ze względu na czas ich trwania. Uzależnione jest to od charakteru i specyfiki kierunków studiów. Studia jednolite magisterskie trwają od 4,5 roku do 6 lat, a uzależnione jest to od programu realizowanej dyscypliny.

Na przykład: studia na kierunku Aktorstwo trwają 4,5 roku (9 semestrów), studia na Psychologii trwają pięć lat (dziesięć semestrów), studia na Farmacji trwają 5,5 roku (11 semestrów), a studia na Kierunku Lekarskim trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów.

Różnice funkcjonują także w sferze studiów pierwszego stopnia, ponieważ dzielą się na licencjackie i inżynierskie. Studia licencjackie trwają 3 lata i jak sama nazwa wskazuje kończą się obroną pracy licencjackiej, a studia inżynierskie trwają zazwyczaj 3,5 roku lub 4 lata, a ich zwieńczeniem jest obrona pracy inżynierskiej. 

czytaj dalej ile trwają studia

 

Dla kogo są studia

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, natomiast studia II stopnia oraz studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe minimum licencjackie lub inżynierskie.

Kształcenie w szkole doktorskiej mogą podjąć kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, bądź absolwenci studiów I stopnia lub studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich, jeśli jest to uzasadnione jakością ich osiągnięć naukowych.

 

W jakim trybie można studiować

Podziałem funkcjonującym w procesie kształcenia wyższego jest także podział na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na czym on polega?

Studia stacjonarne można określić mianem studiów dziennych, ponieważ studenci uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku od godzin porannych.

Studia niestacjonarne oraz studia online to z kolei propozycja kształcenia między innymi dla tych osób, które chcą równolegle rozwinąć swoje inne aktywności – na przykład zawodowe.

Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się bowiem podczas weekendowych zjazdów zazwyczaj co dwa tygodnie. Istnieją jednak kierunki (np. lekarski), których studenci odbywają zajęcia razem ze studentami stacjonarnymi.

Studia online z kolei prowadzone są przez platformy e-learningowe, ale na części kierunków również zaplanowanych jest kilka zjazdów. To wygoda i oszczędność czasu, tryb niestacjonarny i online wiąże się jednak z uiszczaniem opłat za czesne.

czytaj dalej

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

studia online

 

W jakich dziedzinach można studiować

Studia to niezwykle obszerne zagadnienie, dlatego dla wprowadzenia pewnego porządku przyjęło się stosować podział na dziedziny:

Klasyfikacja dziedzin nauki:

 • dziedzina nauk humanistycznych
 • dziedzina nauk inżynieryjno - technicznych
 • dziedzina nauk medycznych i nauki o zdrowiu
 • dziedzina nauk rolniczych
 • dziedzina nauk społecznych
 • dziedzina nauk ścisłe i przyrodniczych
 • dziedzina nauk teologicznych
 • dziedzina sztuki

czytaj dalej jakie są studia

 

Kierunki studiów

Gdybyśmy chcieli porównać studia do organizmu, to kierunki moglibyśmy określić mianem jego poszczególnych części. Co łatwo zauważyć, kierunków kształcenia przybywa, ale nie jest to efekt wyłącznie tego, że pragniemy wiedzę konkretyzować. To wynik współczesności i rynku pracy, który sygnalizuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu określonych dyscyplin.

Poszukiwania odpowiedniego dla nas kierunku ułatwią nam wskazówki nakierowujące na obszar kształcenia. Stwierdzenie, że kierunki studiów są różne nie będzie niczym banalnym, gdyż zdobywać wykształcenie możemy w każdej dziedzinie; od biologii po kosmonautykę, od ekonomii po muzykę estradową.

Postęp technologiczny, powstawanie nowych zawodów, zapotrzebowanie na nowe kompetencje sprawiają, że szkoły wyższe muszą reagować na te sygnały.

warto skorzystać wyszukiwarka kierunków studiów

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 

sprawdź wszystkie kierunki studiów

 

Jakie studia wybrać

Studia to kwalifikacje, a kwalifikacje i umiejętności oznaczają możliwość znalezienia pracy w konkretnej branży. Dlatego warto uważnie wybierać nie tylko uczelnie, ale też określone typy studiów.

Ważne jest, by zachować równowagę między tym, co podpowiada nam serce, a tym, jakie są wymagania i oczekiwania rynku. Wiele osób decyduje się na studiowanie kierunku, który daje prawie stuprocentową pewność znalezienia pracy.

To może być na przykład informatyka, logistyka albo finanse. Ta droga sprawdza się dla niektórych, ale często kończy się zmianą kierunku w trakcie nauki – należy pamiętać, że jest to kilka lat czasami bardzo intensywnego i czasochłonnego studiowania.

Jeśli temat studiów nas nie interesuje i jest dla nas niezrozumiały, może się okazać, że upór i oczekiwania rynku to za mało.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Gdzie studiować

„Dokąd na studia?” – takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Jest ono jak najbardziej uzasadnione, ponieważ miejsc, w których można się kształcić jest bardzo wiele.

Wystarczy otworzyć mapę i od razu ukażą nam się liczne ośrodki akademickie, czyli miasta, w których funkcjonują uczelnie. A te możemy porównać do kierunków, gdyż co pewien czas przybywa ich na wspomnianej mapie.

Największymi ośrodkami akademickimi są naturalnie największe miasta. W nich ulokowane są uczelnie publiczne i niepubliczne, na dodatek o różnych profilach kształcenia. Ale w mniejszych miastach również rodzą się możliwości zdobycia wykształcenia i aby je znaleźć wystarczy tylko skrupulatniej poszukać.

Pomimo wielu punktów na edukacyjnej mapie kraju, wybór odpowiedniego miejsca wcale nie musi być trudny. Wystarczy tylko określić profil swojego kształcenia i zdecydować się na kierunek.

sprawdź gdzie na studia

 

Jak wybrać uczelnię wyższą?

Jak wybrać uczelnię? To kolejne pytanie, które może spędzać sen z powiek przyszłym studentom. W Polsce można odnaleźć bowiem publiczne uczelnie (np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Warszawski Uniwersytet Medyczny). Bogata jest również oferta szkół prywatnych.

 

Czy warto wybierać tylko państwowe uczelnie? Otóż nie! Dziś bowiem prywatne ośrodki akademickie (np. Akademia Leona Koźmińskiego, Krakowska Akademia im. F.A. Modrzewskiego czy Uczelnia Łazarskiego itd.) kładą szczególny nacisk na jakość edukacji. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest doskonałe wykształcenie, a nie uiszczona opłata za czesne. Jeśli wybierasz uczelnię:

 

 1. sprawdź, czy oferta przygotowana przez wybrany ośrodek akademicki odpowiada twoim oczekiwaniom;
 2. weź udział w dniach otwartych uczelni (także tych online!);
 3. czytaj opinie innych studentów;
 4. zaczerpnij porad znajomych.

 

Wybór uczelni to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. To w dużej mierze studia kształtują i wytyczają drogę dla twojego przyszłego rozwoju kariery. Pamiętaj, aby podczas wyboru uczelni nie kierować się wyłącznie emocjami. Decyzję podejmij w zgodzie ze sobą, a nie z oczekiwaniami innych osób. To bowiem od ciebie w dużej mierze zależy, jaki kształt przybierze twoja przyszła kariera.

 

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

 

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego.

Kolejność zgłoszeń ma znaczenie zazwyczaj na uczelniach prywatnych, z kolei na uczelniach publicznych na ogół nie ma znaczenia, ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej.

Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Studia na najpopularniejszych kierunkach cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia (w przypadku wolnych miejsc) dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

czytaj dalej rekrutacja na studia

 

 

Terminy rekrutacji na studia

Terminy rekrutacji na studia wyższe w Polsce rozpoczynają się przed rozdaniem świadectw maturalnych, ponieważ władze poszczególnych uczelni zakładają, że maturzyści już wcześniej powzięli odpowiednie decyzje odnośnie do swojej przyszłości.
Współcześnie rekrutacja na studia przebiega drogą elektroniczną, co jest niezwykłym ułatwieniem i sprawia, że możesz mieć nad nią kontrolę nawet podczas wakacyjnych wojaży. Warto zaznaczyć, że są jeszcze kierunki, na które przeprowadza się dodatkowe egazminy np. architektura.
Pamiętaj jedynie, by terminowo dokonać wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych, które obowiązują na większości uczelni w Polsce. Zadbanie o ten niezwykle ważny aspekt rekrutacji sprawi, że będziesz mógł spokojnie czekać na publikację list osób przyjętych na studia wyższe.
To twoje dobre zorganizowanie sprawi, że będziesz mógł beztrosko cieszyć się najdłuższymi wakacjami w życiu, a w październiku przekroczysz próg wymarzonej uczelni.

 

Czym jest rekrutacja uzupełniająca i dodatkowa?

Dodatkowa rekrutacja to szansa na rozpoczęcie studiów dla osób powtarzających niezdaną maturę, nieprzyjętych na wymarzony kierunek podczas pierwszego naboru, jak również niezdecydowanych, którzy do ostatnich chwil borykają się z podjęciem decyzji związanej ze swoją przyszłością.

Druga rekrutacja to także możliwość zapełnienia wolnych miejsc na uczelniach, a w przypadku niektórych kierunków kształcenia, szansa na ich dalszą bytność w ofertach dydaktycznych.

Bardzo często kandydaci na studia spotykają się z takimi określeniami jak „rekrutacja dodatkowa” i „rekrutacja uzupełniająca”. Czym one się różnią? Otóż, rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek.

Rekrutacja uzupełniająca natomiast dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, ale wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca.

czytaj dalej dodatkowa rekrutacja na studia

 

Czy warto iść na studia?

„Czy warto iść na studia?” – to jedno z najczęściej zadawanych pytań w ogóle i co ciekawe, prowadzące do uzyskania różnych odpowiedzi. Nie można podać jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej albo przeczącej. Byłoby to dość powierzchowne jak na tak istotne zagadnienie.

Tak, studia to poważna sprawa. To etap w życiu, który kształtuje dalszy jego bieg, określa przyszłość. Jeśli uznamy, że warto iść na studia, to zostanie postawione kolejne pytanie: „dlaczego?”. Jeśli uznamy zaś, że jednak nie warto, to konsekwencją będzie identyczne pytanie.

Należy przyznać, że studiować można z wielu powodów. Można studiować, aby spełnić marzenia o konkretnym zawodzie. Można studiować, aby otrzymać awans w obecnym miejscu pracy. Można także studiować dla samej satysfakcji i posiadania dyplomu. Czy każdy powód jest dobry? Mogłoby się wydawać, że tak, ponieważ zawsze lepiej jest wiedzieć więcej i umieć więcej – ale taki argument zapewne nie wszystkich przekona.

Warto pamiętać o tym, że studia to coś więcej niż tylko wykłady i egzaminy. To nawet więcej niż pozyskiwane wykształcenie. Studia posiadają pewną otoczkę, pewny niepodrabialny charakter.

Studia to nie tylko uczelnie, ale i ludzie, których spotykamy. To przygody, znajomości, przyjaźnie. To nauka samodzielności, prawdziwego dorosłego życia i poważny krok do realizacji założonych planów. Studia dobrze wybrane nie mają wad. Mogą tylko pomóc: spełnić marzenia, zrealizować poważne plany, zapewnić przyszłość. Wszystko zależy od nas.

Komentarze (1)

Lynni odpowiedz

Super artykuł. Dużo cennych informacji odnośnie studiowania. Obecnie interesuje się tym tematem bo w tym roku zdałam mature. Ostatecznie zdecydowałam się na studia licecnjackie organizowane przez WSKZ. Bez zbędnych formalności zapisałam się na studia. Dodatkowo bardzo miła obsługa, zawsze chętnie odpowiada na wszystkie moje pytania.

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia