Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Socjologia stosowana i antropologia społeczna studia - kierunek studiów

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia. Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą o umyśle humanistycznym, komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną, tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś empatyczny, otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania. Aby być w pełni zadowolonym studentem, który lubi to, czego się uczy, musisz być osobą, która aktywnie angażuje się w pomoc społeczną oraz socjalną, ponieważ na tym polega socjologia stosowana.

 

Program studiów i przedmioty

Student zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu identyfikowania i diagnozowania problemów i zjawisk społecznych, będzie potrafił przeprowadzić analizę socjologiczną w powiązaniu do różnych zjawisk antropologicznych, ekonomicznych czy politycznych; ponad to będzie umiał bardzo dobrze współpracować w mniejszych i większych grupach czy zespołach badawczych. Przykładowymi specjalizacjami mogą być: antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, ekspertyza społeczno-obyczajowa, zarządzanie kadrami, praca z dzieckiem i rodziną - profilaktyka, wsparcie, kompensacja; socjourbanistyka, organizacje pozarządowe czy antropologia polityki i historia idei. Oprócz przedmiotów przynależących stricte do specjalizacji, studentowi zostanie przekazana również wiedza ogólnohumanistyczna.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Socjologia stosowana i antropologia społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię stosowaną i antropologię społeczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • identyfikowania problemów społecznych
  • analizy socjologicznej
  • antropologii
  • współpracy w zespołach
  • polityki

Czas trwania studiów na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek socjologia stosowana i antropologia społeczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,03
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Absolwent kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • administracji publicznej
  • mediach
  • ośrodkach badania opinii publicznej
  • instytucjach reklamy i PR
  • instytucjach zajmujących się polityką społeczną 

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

Komentarze (0)