Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów systemy informacyjne w bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś!

 

Program studiów i przedmioty

Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko! Jako studentowi, zostanie Ci przekazana kompletna wiedza dotycząca tego w jaki sposób poprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Będziesz miał również podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego czy wyjaśnić konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.

Tych informacji i dużo więcej szczegółowej wiedzy dostarczą Ci znajdujące się w Twoim planie zajęć takie przedmioty jak podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy logiki, podstawy statystyki, organizacja i zarządzanie, polityka bezpieczeństwa, psychologia z socjologią, administracja, współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, zarządzanie w sytuacjach kryzysowym, zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, architektura systemów i sieci komputerowych, przestępczość internetowa, komputerowe prawo karne, społeczeństwo informacyjne, bazy danych, grafika komputerowa, teleinformatyczne systemy multimedialne, podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego, instytucje centralne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie oraz jeszcze wiele, wiele innych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka, infoamtyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk prawnych
 • bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego
 • analizy zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i kulturowych
 • projektowania prostych systemów operacyjnych informacyjnych
 • Przeprowadzania czynności instalacyjnych, rozruchowych, konfiguracyjnych i administracyjnych w stosunku do typowego oprogramowania użytkowego

Jak wyglądają studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studenci, którzy zdecydują się na pierwszą opcję będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Dla osób którym zależy na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia przeznaczone są studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych i wojskowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci powyższego kierunku zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz informatycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa czy sieci teleinformatycznych. Program kształcenia zakład realizacje szeregu zajęć i wykładów akademickich, tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Audyt i certyfikacja systemów informatycznych
 • GIS w administracji publicznej
 • Kosmiczne technologie bezpieczeństwa

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci zdobędą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W toku studiów nauczą się oni wykorzystywania nowoczesnych narzędzi związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i cyberbezpieczeństwem. Ponadto poznają oni zasady przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym. Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

Studia cywilne: historia, geografia, j. angielski Studia wojskowe: sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości j. angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna, test wydolności fizycznej

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek systemy informacyjne w bezpieczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Absolwent kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • Specjalista ds. marketingu w firmach sektora badań kosmosu, satelitarnych, w zakresie rozwoju rynków handlowych i usługowych
 • Brand & Sales Manager w firmach z obszaru telekomunikacja, meteorologia, wojskowość
 • Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych
 • Analityk rynkowy w agencjach badań kosmicznych
 • Przedstawiciel handlowy organizacji i przedsiębiorstw z branży technologii kosmicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE

Komentarze (0)