Dodaj do ulubionych

Sztuka mediów studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Sztuka mediów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka mediów jest:1.Przegląd prac nadesłanych przez kandydata2.Zadania specjalistyczne3.Rozmowa kwalifikacyjna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUKA MEDIÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Sztuka mediów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Sztuka mediów - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA MEDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE

SZTUKA MEDIÓW STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA MEDIÓW STUDIA I STOPNIA

SZTUKA MEDIÓW STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuka mediów

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując sztukę mediów

Program studiów i przedmioty

To, co leży u fundamentów tego kierunku studiów to postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazów, poznawanie i racjonalizowanie przekazu wizualnego i audiowizualnego.

Duży nacisk jest położony na sam proces tworzenia przekazu przez studenta z wykorzystaniem wiedzy z zakresu takich nauk jak matematyka, psychologia, fizyka, psychofizjologia, logika, a wszystko to, aby postrzegać sztukę wielozmysłowo oraz na wielu płaszczyznach.

Jako student tego kierunku poznasz nowe techniki tworzenia i zapisu obrazu, jak montować obrazy i je przekształcać, jak obchodzić się z dźwiękiem, jak nagrywać go i montować, w jaki sposób tworzyć projekty multimedialne.

W swoim planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak historia sztuki i estetyki, psychologia reklamy, psychofizjologia widzenia, podstawy prawa autorskiego, rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna, techniki informatyczne, podstawy fotografii, podstawy animacji filmowej, podstawy teoretyczne fotografii intermedialnej, animacje i modelowanie 3D, media interaktywne, audio, wizualne efekty specjalne w filmie, fotografia, plener multimedialny, historia obrazu inscenizowanego, klasyczne tematy i techniki fotografii, kreacja przestrzeni multimedialnej, perswazja medialna czy projektowanie multimedialne. Twoje umiejętności teoretyczne, które zdobędziesz na zajęciach, zostaną przetestowane w praktyce podczas wielu obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • historii i teorii sztuki
 • malarstwa i rysunku
 • kreatywnego użycia narzędzi cyfrowych
 • Kreowania i montażu obrazu
 • tworzenia i realizowania koncepcji artystycznych

Jak wyglądają studia na kierunku sztuka mediów?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek sztuka mediów można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk artystycznych.

 

Studia na kierunku Sztuka mediów możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku sztuka mediów będzie związany z naukami artystycznymi oraz medioznawstwem i dziennikarstwem. Studenci będą mieli dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Obraz w przestrzeni wirtualnej
 • Relacje czasoprzestrzenne
 • Dźwięk – rejestracja i edycja
 • Komunikacja intermedialna

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku sztuka mediów będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci uzyskają cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim skupią się oni na rozwijaniu zdolności artystycznych z zakresu malarstwa, fotografii czy form video.

Ponadto nauczą się rejestracji i edycji dźwięku oraz edycji obrazu cyfrowego. Ważnym elementem nauczania będzie także kształcenie z zakresu realizacji dokumentów video czy fotografii społecznej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Wraz ze zmianą czasów, w których przyszło nam żyć, zmieniają się pojęcia takie jak “sztuka”. Kiedyś odnosiło się ono tylko do malarstwa, rzeźby, pisarstwa, później do architektury, a teraz jest to również fotografia, film i wszelkie inne współczesne media elektroniczne.

Jeżeli jesteś osobą, która interesuje się historią sztuki, ma bardzo dobrą wiedzę z tego zakresu, a ponad to tematyka współczesnych mediów nie jest Ci obca - a wręcz przeciwnie, to w ramach pogłębienia i ukształtowania Twojej wiedzy, dobrym wyborem studiów byłby kierunek sztuka mediów.

 

5. Gdzie studiować Sztukę mediów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sztuka mediów:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sztuka mediów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku sztuka mediów będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku sztuka mediów

Absolwent kierunku sztuka mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach reklamowych
 • agencjach fotograficznych
 • przemyśle medialnym (telewizja)
 • szkolnictwie
 • muzeach
 • galeriach sztuki

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA MEDIÓW

Komentarze (0)