Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki odnawialnej studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Energie odnawialne to obecnie temat, który nie schodzi ze stron najważniejszych gazet branży. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie rośnie ze względu na stopniowe odejście od tradycyjnych źródeł energii i poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką to Technologie energetyki odnawialnej może być kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej? Studia kształcą w zakresie nauk podstawowych, co oznacza zajęcia z matematyki, fizyki, biologi oraz nauk o Ziemi, a także z dziedziny treści kierunkowych dotyczących budowania maszyn oraz urządzeń do produkcji energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, programowania komputerowego obiektów budowlanych czy wiedzy ekonomicznej potrzebnej do sprawnego poruszania się w świecie biznesu energii odnawialnej. Studia kładą także nacisk na zajęcia praktyczne oraz laboratoria, podczas których będzie badać na przykład charakterystyczne dla danych surowców wielkości fizyczne czy biologiczne. Jedno jest pewne – te studia nie pozwolą Ci się nudzić!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów Technologie energetyki odnawialnej? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych, administracji rządowej i samorządowej, doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi, zakresie wykonywania audytów energetycznych, ponieważ jako absolwent tych studiów będziesz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Technologie energetyki odnawialnej może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Technologie energetyki odnawialnej stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technologie energetyki odnawialnej

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk fizycznych, biologicznych oraz matematyki,
 • systemów elektroenergetycznych,
 • grafiki inżynierskiej oraz informatyki, w tym bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz gospodarki elektroenergetycznej,
 • wpływu energii odnawialnej na środowisko,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej?

 

1. Typ i tryb studiów

Technologie energetyki odnawialnej to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku technologie energetyki odnawialnej będą mieli dostęp do zróżnocowanej oferty kształcenia, tematycznie związanej z naukami matematyczno-przyrodniczymi, technicznymi czy chemicznymi. W planie zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Komputerowe przetwarzanie danych
 • Biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej
 • Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek techniczny, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcą także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się projektowania urządzeń i instalacji z zakresu energetyki odnawialnej. Studenci poznają także zasady produkcji, montażu oraz dystrybucji urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. W ramach licznych warsztatów dowiedzą się także, w jaki sposób podejmować działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku technologie energetyki odnawialnej będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera. Osoby, które zdecydują się na wybór studiów drugiego stopnia, na naukę poświęcą półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku technologie energetyki odnawialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ STUDIA I STOPNIA

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku technologie energetyki odnawialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek technologie energetyki odnawialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technologie energetyki odnawialnej

Absolwent kierunku technologie energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik firmy konsultingowej,
 • pracownik w zakresie wykonywania audytów energetycznych,
 • pracownik firmy marketingowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Komentarze (0)