Studia w formie zdalnej do 30 września 2021

Studia w formie zdalnej do 30 września 2021

18.06.2021

studia online

Studia w formie zdalnej do końca roku akademickiego

To już pewne. Obecny rok akademicki upłynie pod znakiem nauki zdalnej. Według pomysłu resortu nauki zajęcia prowadzone metodą kształcenia na odległość mają potrwać do 30 września 2021.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało rozporządzanie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Najważniejszą jego treścią jest zapis mówiący, że od 27 lutego do 30 września 2021 roku zajęcia na uczelniach będą prowadzone w formie zdalnej. Tryb online dotyczy także studiów doktoranckich, a także zebrań kolegialnych organów uczelni.

Rozporządzenie zaznacza jednak pewne wyjątki. Uczelnie realizujące studia doktoranckie mogą prowadzić zajęcia stacjonarne, czyli w swoich siedzibach wtedy kiedy nie mogą być one prowadzone w sposób zdalny. Ponadto, uczelnie mogą realizować w siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programach ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

W opublikowanym dokumencie zaznaczone jest, że decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu realizującego kształcenie doktorantów i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury.

Ponadto, według projektu ministerstwa, do 30 września kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dalsze decyzje związane z obostrzeniami będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Oznacza to, że możliwe są pewne zmiany, jak również możliwe są modyfikacje w zależności od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwach.

dowiedz się więcej

jak wyglądają studia online

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
  • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
  • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu