Dodaj do ulubionych

Biostatystyka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kosmetologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu liencjata. 

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym


Biostatystyka to kierunek wyróżniający się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, biologicznych oraz medycznych. W trakcie kształcenia nauczą się wykorzystywania metod statystycznych w medycynie, biologii oraz naukach przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykonywać pogłębione analizy biostatystyczne. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek studiów, rozwiną także kompetencje z zakresu informatyki.

Absolwenci studiów na kierunku biostatystyka znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się przetwarzaniem danych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas pracy w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych czy farmaceutycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy zdecydują się aplikować na kierunek biostatystyka, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Warto zdawać sobie sprawę, że są one indywidualnie ustalane przez władze konkretnych uczelni i na przestrzeni czasu mogą ulec zmianie

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biostatystyka:

 • biologia,
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOSTATYSTYKA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Biostatystyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOSTATYSTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Bioinformatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bioinformatyka

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.08.2021
do 29.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biostatystyka

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA?

Biostatystyka to nauka łącząca w sobie zagadnienia z zakresu matematyki, statystyki oraz biologii. Obecnie, znajduje ona zastosowanie w wielu dyscyplinach, takich jak medycyna, zdrowie publiczne, ekologia czy genetyka. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedziny jest coraz większe, a ich kształceniem zajmuje się kierunek biostatystyka. Studenci powyższego kierunku skupią się na rozwijaniu wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Ponadto zdobędą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biostatystyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek biostatystyka będą miały okazję, zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz medycznych. W ramach licznych zajęć, studenci nauczą się algebry liniowej, analizy matematycznej czy teorii mnogości. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu wykorzystywania metod statystycznych w medycynie oraz w naukach przyrodniczych i biologicznych.

Ważnym elementem kształcenia będą także warsztaty praktyczne, podczas których studenci wykształcą umiejętność programowania oraz analizy danych dyskretnych. Co więcej, poznają zasady zastosowania modeli biostatystycznych oraz współpracy z lekarzami oraz biologami. Program nauczania zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci zdobędą zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOSTATYSTYKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA?

Studia na kierunku biostatystyka będą trwały 3 lata (studia I stopnia)

Czas trwania studiów na kierunku biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOSTATYSTYKA STUDIA I STOPNIA

BIOSTATYSTYKA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
18
II stopnia:
18
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA?

Absolwenci kierunku biostatystyka, dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i zarazem stabilnej pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów możesz związać swoją przyszłość z instytucjami zajmującymi się gromadzeniem i przetwarzaniem różnego rodzaju danych. Ciekawą opcją może być podjęcie pracy w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Co więcej, studenci znajdą zatrudnienia w firmach prowadzących próby kliniczne, gdzie wykorzystają swoją wiedzę biologiczną i medyczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biostatystyka:

 • firmy farmaceutyczne
 • instytucje naukowe
 • firmy prowadzące badania kliniczne
 • firmy biotechnologiczne

 

Ukończenie studiów biostatystycznych daje wiele możliwości i otwiera drzwi do kariery zawodowej, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA

Komentarze (0)