BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO

BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO

Dodaj do ulubionych

BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

W ramach studiów na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Ponadto poznają specyfikę takich dyscyplin, jak mechanika czy geodezja inżynierska. Program kształcenia zakłada także realizacje warsztatów, dzięki którym studenci rozwiną umiejętność projektowania i realizacji infrastruktury transportu szynowego oraz opracowywania podsystemów szynowego transportu miejskiego.

Absolwenci studiów na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą szynową oraz w firmach wykonawczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rozbudowa infrastruktury transportu szynowego w Polsce i na świecie sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego. Ze względu na ich rosnącą popularność, przyszli studenci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Warto pamiętać, że proces rekrutacji może się różnić w zależności od wybranej uczelni.

 

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego to:

  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku budownictwo lub transport
  • średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego +

Wydział Inżynierii Lądowej PW stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Transportu PW stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 13.07.2021
do 26.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO?

Studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk ścisłych i technicznych. W planie znajdzie się wiele zajęć, dzięki którym studenci rozwiną wiedzę z zakresu matematyki, mechaniki, budownictwa czy geodezji. Ważnym elementem kształcenia będą także warsztaty praktyczne, które umożliwią rozwijanie cennych kwalifikacji zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego możemy podzielić na:

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego będą miały szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu kompetencji związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Podczas studiów, studenci dowiedzą się więcej na temat budownictwa, mechaniki nawierzchni czy systemów transportowych. W planie zajęć znajdą się także przedmioty, o tematyce oscylującej wokół ochrony środowiska oraz geodezji.

Ważnym elementem kształcenia będą warsztaty praktyczne, dzięki którym studenci wykształcą zdolność planowania, projektowania i realizacji infrastruktury transportu szynowego. Ponadto nauczą się zarządzania infrastrukturą oraz nadzorowania procesów inwestycyjnych w branży transportowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, na których studenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO?

Studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego trwają1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu PW
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu PW
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu PW
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu PW
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej PW
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu PW
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu PW
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO?

Z uwagi na interdyscyplinarny program nauczania na powyższych studiach, absolwenci mają wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom mogą podjąć pracę w instytucjach zarządzających infrastrukturą szynową. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z biurami projektowymi zajmującymi się planowaniem budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego. Absolwenci idealnie odnajdą się, jako pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialnych za obsługę transportową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego:

  • biura projektowe
  • instytucje zarządzające infrastrukturą szynową
  • centra logistyczne
  • instytucje naukowe
  • instytucje finansowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO

Komentarze (0)