Dodaj do ulubionych

Business and Technology studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Business and Technology to studia inżynierskie , których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Business and Technology to studia, które łączą w sobie zagadnienia z zakresu nauk inżynierskich i nauk o zarządzaniu. Dlatego też studenci będą mieli okazję rozwinąć wszechstronną wiedzę na temat zarządzania, ekonomii oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki cyfrowej. W planie zajęć znajdą się także przedmioty oscylujące wokół zagadnień informatycznych.

Absolwenci kierunku Business and Technology znajdą zatrudnienie w branży ekonomicznej i finansowej. Ponadto idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych oraz menedżerskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby dokładnie przygotować się do procesu rekrutacyjnego na kierunku Business and Technology, warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Progi punktowe oraz zasady rekrutacji mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Business and Technology to:

  • chemia,
  • drugi język obcy,
  • fizyka,
  • język angielski,
  • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUSINESS AND TECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Business and technology +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku business and technology

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS AND TECHNOLOGY?

Business and Technology to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania z pogranicza nauk ścisłych, technicznych oraz biznesowych. Dzięki temu studenci będą mieli okazję uczęszczać na wiele ciekawych zajęć i warsztatów praktycznych, dzięki którym rozwiną wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, gospodarki czy informatyki. Ponadto zdobędą umiejętność zarządzania biznesem oraz finansami przedsiębiorstw, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Business and Technology możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Business and Technology realizują program kształcenia oparty na naukach ścisłych, technicznych i biznesowych. Dzięki takiej wszechstronności, studenci będą mieli szansę zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu różnorodnych zagadnień. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu kompetencji technicznych. Tym samym dowiedzą się więcej na temat mechaniki, elektroniki czy automatyki.

Ponadto poznają zasady automatyzacji procesów produkcyjnych oraz wykorzystywania odpowiednich metod pomiarowych. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru zarządzania jakością, przedsiębiorstwem oraz produkcją i usługami. Ważnym elementem kształcenia będzie możliwość wykształcenia kompetencji informatycznych, które znajdą zastosowanie podczas projektowania inżynierskiego, analizie dużych zbiorów danych czy wykorzystywania nowoczesnych technologii we współczesnej gospodarce. Jako że studia będą realizowane w języku angielskim, studenci będą mieli szansę rozwinąć umiejętności językowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUSINESS AND TECHNOLOGY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS AND TECHNOLOGY?

Studia na kierunku Business and Technology trwają 4 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku business and technology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUSINESS AND TECHNOLOGY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek business and technology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Przedmioty:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Przedmioty:

chemia, drugi język obcy, fizyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku business and technology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek business and technology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUSINESS AND TECHNOLOGY?

Po ukończeniu kierunku Business and Technology, studenci mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w branż y finansowej i ekonomicznej. Ponadto, znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Równie ciekawą opcją może być podjęcie pracy w przedsiębiorstwach informatycznych, szczególnie na stanowiskach zarządczych. Absolwenci będą posiadać wiedzę i kwalifikacje, które umożliwią im założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Business and Technology:

  • przedsiębiorstwa informatyczne
  • branża finansowa
  • doradca biznesowy
  • stanowiska kierownicze
  • własna działalność gospodarcza

 

Jako że studia są w całości prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS AND TECHNOLOGY

Komentarze (0)