Dodaj do ulubionych

Automatyka i elektronika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku automatyka i elektronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

 

Kierunek automatyka i elektronika wiąże się przede wszystkim z projektowaniem i eksploatacją systemów automatyki i układów elektronicznych, które są wykorzystywane w różnych procesach technologicznych. Studenci zajmują się rozwiązywaniem problemów odnoszących się przede wszystkim do automatyzacji procesów przemysłowych, a także weryfikują zastosowanie sterowników przemysłowych w procesach technologicznych. Nauczysz się projektować i budować układy elektroniczne i energoelektroniczne.

Absolwenci kierunku mają okazję znaleźć zatrudnienie w firmach przemysłowych, które nastawione są na automatyzację procesów technologicznych, to znaczy działają w przemyśle elektromaszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, spożywczym, chemicznym. Odnajdziesz się także w firmach, które działają w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto śledzić wymagania rekrutacyjne na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka i elektronika:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Automatyka i elektronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i elektronika

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 19.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.08.2021
do 22.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.09.2021
do 22.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i elektronika

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Kierunek automatyka i elektronika uchodzi za innowacyjną propozycję kształcenia inżynierskiego, a skupia się na projektowaniu i eksploatacji systemów, które odnoszą się do systemów automatyki i układów elektronicznych, wykorzystywanych w procesach technologicznych różnego typu.

Studenci mają okazję nabyć umiejętności sprowadzające się do eksploatacji i projektowania systemów automatyki, a także układów elektronicznych. Nauczysz się rozwiązywać problemy związane z szeroko pojętą automatyzacją procesów przemysłowych, wykorzystywać sterowniki przemysłowe w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych i energoelektronicznych, weryfikować działania układów automatycznej regulacji z użyciem symulacji komputerowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i elektronika możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie automatyki i elektroniki proponują interdyscyplinarnie opracowany kierunek studiów. W siatce zajęć znajdziesz zagadnienia odnoszące się do automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania oraz budowy systemów pomiarowych, projektowania oraz budowy różnorakich układów elektronicznych i energoelektronicznych, kwestii modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji, automatyki budynkowej i inteligentnych instalacji elektrycznych.

Studenci uczą się programować w językach niskiego i wysokiego poziomu. Rozwijają umiejętności w zakresie eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz układów elektronicznych. Potrafią zastosować sterowniki przemysłowe w procesach technologicznych, a także umiejętnie weryfikują poprawność działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

 

3. Gdzie studiować Automatykę i elektronikę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Automatyka i elektronika:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Studia na kierunku Automatyka i elektronika trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Absolwenci automatyki i elektroniki mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Są oni związani przede wszystkim z przemysłem elektromaszynowym, elektrotechnicznym, elektronicznym, samochodowym, spożywczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym. Mogą również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka i elektronika:

 • firmy, które działają w zakresie automatyki budynkowej
 • firmy, zajmujące się inteligentną instalacją elektryczną
 • działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu
 • biura projektowe

Absolwenci automatyki i elektroniki są zatrudniani w firmach przemysłowych, które odznaczają się zautomatyzowanymi procesami technologicznymi. Mają wiele perspektyw na pracę w zawodzie zarówno w kraju, jak i za granicą.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

Komentarze (0)