Dodaj do ulubionych

CHEMIA ŻYWNOŚCI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia żywności to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. 

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

Chemia żywności to kierunek, który obfitować będzie w szereg wykładów oraz przede wszystkim zajęć laboratoryjnych. To dzięki nim studenci nauczą się, jak wykonywać analizy składów produktów, które dopuszczane są do obrotu. By było to jednak możliwe, muszą oni dysponować rozległą wiedzą z pogranicza różnorodnych dyscyplin – fizyki, biologii czy oczywiście chemii.

Studenci poznają więc budowę produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, dowiadują się, jakie dodatki mogą być dodawane do żywności, by zwiększyć jej przydatność do spożycia oraz uczą się, które z substancji są toksyczne, szkodliwe i absolutnie nie mogą być wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą swoją zawodową przyszłość związać z instytucjami zajmującymi się analizą i kontrolowaniem żywności.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści rozważający aplikacje na kierunek chemia żywności, powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, aby odpowiednio wcześniej zaplanować swoją ścieżkę kształcenia. Zasady rekrutacyjne mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni.

W przypadku uczelni niepublicznych, przyszli studenci mają obowiązek przedstawienia:

 • dyplomu ukończenia studiów
 • zaświadczenia lekarskiego
 • wyników badań
 • podania rekrutacyjnego

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA ŻYWNOŚCI

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jednostka prowadząca

Chemia żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku chemia żywności

CHEMIA ŻYWNOŚCI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA ŻYWNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

CHEMIA ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA ŻYWNOŚCI STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia żywności

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA ŻYWNOŚCI?

Przemysł chemiczny wpływa także na inne sektory gospodarki, przez co nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Osoby, które aplikują na kierunek chemia żywności będą miały szansę zdobyć wykształcenie z zakresu nauk chemicznych i przyrodniczych oraz dodatkowo rozwinąć wiedzą na temat technologii żywności i przemysłu spożywczego. Program kształcenia zakłada także realizacje ciekawych warsztatów praktycznych, dzięki którym studenci podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia żywności możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku chemia żywności, studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych.

Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu kompetencji z obszaru chemii, nauk biologicznych oraz przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat przetwórstwa i technologii żywności oraz zdobędą przygotowanie inżynierskie.

Jako że studia będą miały charakter praktyczny, studenci rozwiną szereg cennych umiejętności. W ramach licznych warsztatów nauczą się organizować i zarządzać procesami wytwarzanie związków i preparatów chemicznych.

Co więcej, poznają zasady analizowania właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych, co z powodzeniem wykorzystają podczas pracy laboratoryjnej.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób obsługiwać zaawansowaną aparaturę laboratoryjną. Podczas studiów będą mieli okazję rozwinąć zdolności językowe i nauczyć się specjalistycznej terminologii branżowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA ŻYWNOŚCI?

Studia na kierunku chemia żywności trwają 3.5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA ŻYWNOŚCI?

Ukończenie studiów na kierunku chemia żywności otwiera wiele zawodowych drzwi i daje dużo możliwości rozwoju. Absolwenci, przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z przemysłem chemicznym i tym samym znaleźć pracę w laboratoriach chemicznych. Ponadto, idealnie odnajdą się podczas pracy w jednostkach kontrolujących jakość produktów spożywczych oraz w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii żywności. Dobrym rozwiązaniem może być także podjęcie pracy w koncernach rolno spożywczych lub założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia żywności:

 • koncerny rolno-spożywcze
 • laboratoria chemiczne
 • jednostki badawcze
 • jednostki kontrolujące jakość produktów spożywczych
 • firmy zajmujące się przetwórstwem żywności

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA ŻYWNOŚCI

Komentarze (0)