Bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo ekologiczne

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo ekologiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Bezpieczeństwo ekologiczne to nowoczesny kierunek, który doskonale wpisuje się w trendy i zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Skupia się na trosce o środowisko człowieka, a także ogólnie o planetę oraz wszystkie mikro- i makrosystemy, które wymagają szacunku i ochrony. Kierunek jest idealny dla osób, które są wrażliwe na globalne zagrożenia, chcą działać proekologicznie i troszczą się o przyrodę. Kierunek bezpieczeństwo ekologiczne umożliwi Ci spełnianie życiowej misji zawodowo, a także zdobycie wszechstronnego wykształcenia.

Absolwenci bezpieczeństwa ekologicznego mogą być zatrudnieni w sztabach kryzysowych, w stowarzyszeniach i fundacjach proekologicznych, na wszystkich szczeblach administracji samorządowych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.  

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jastrzębiu Zdroju

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo ekologiczne stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ekologiczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo ekologiczne

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE?

Kierunek bezpieczeństwo ekologiczne to innowacyjna propozycja kształcenia, która skupia się na zagrożeniach ekologicznych oraz regulacjach prawnych związanych stricte z troską o ekologię oraz działaniami organizacji krajowych i międzynarodowych, które działają na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego.

Program kształcenia składa się w dużej mierze z zajęć praktycznych i warsztatów. Studenci mają okazję poznać nowe sposoby dbania o ekologię w gospodarstwie rodzinnym i w większej grupie społecznej w kraju i na świecie. Studenci mają wiele perspektyw zawodowych i możliwość rozpoczęcia pracy badawczej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci bezpieczeństwa ekologicznego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego Unii Europejskiej, zapoznają się z korelacjami między zdrowiem a środowiskiem, a także uczą się działać etycznie i odpowiedzialnie.

Nabędziesz umiejętności sprowadzające się do przewidywania negatywnych konsekwencji działań człowieka oraz do niwelowania zagrożeń ekologicznych. Poznasz podstawy prawne w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

Rozwiniesz zdolności komunikacyjne, a także predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: międzynarodowe organizacje ekologiczne, propedeutyka ekologii, systemy bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona infrastruktury krytycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE?

Absolwenci bezpieczeństwa ekologicznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą pracować między innymi w instytutach badawczych, instytucjach ochrony środowiska, w instytucjach odpowiedzialnych za jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska, takich jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne:

 • wszystkie szczeble administracji samorządowych
 • inicjatywy społeczne
 • sztaby kryzysowe
 • stowarzyszenia i fundacje proekologiczne

Odnajdziesz się w pracy w instytucjach i organizacjach, które zajmują się edukacją środowiskową lub planowaniem działań mających służyć propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu środowiska wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Komentarze (0)